Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

Een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning is een openbaar stuk. Bij de gemeente kunt u bouwplannen inzien.

Voorwaarden

  • Een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning bouw en verbouw maakt de gemeente bekend op overheid.nl
  • Bij het loket Bouwen & Wonen kunt u het bouwplan inzien. Voor een vlotte afhandeling maakt u hiervoor een afspraak via postbus@meppel.nl of 14 0522.
  • U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het plan aan de gemeente kenbaar maken,
  • Zodra de gemeente heeft besloten over de aangevraagde vergunning, maakt de gemeente de vergunning bekend
  • Tegen de verleende vergunning kunt u in bezwaar gaan. Dit geldt alleen bij een standaardprocedure. Bij een uitgebreide procedure moet u beroep instellen bij de rechtbank. Wanneer daar sprake van is zal de gemeente zal dit bij de bekendmaking duidelijk aangeven

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522