Subsidie stimulering gevelverbetering

De gemeente Meppel wil langdurig investeren in de historische binnenstad. Doel is het kernwinkelgebied van Meppel nog aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Mooie gevels helpen daarbij. Eigenaren in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering.

Voorwaardenkaart centrumgebied

 • U bent eigenaar van een pand in het centrumgebied. Het betreft ongeveer het gebied tussen Grote Oever, Brouwersstraat, Markstraat en Noteboomstraat (zie kaartje).
 • De plannen voor gevelverbetering moeten een kwaliteitsslag inhouden. Hierbij wordt gekeken naar onderhoud, reclameverbetering, kleurverbetering en puiverbetering. Zie voorbeeld onderaan de pagina.
 • De gemeentelijke welstandsadviseur beoordeelt uw plan en of u daarmee in aanmerking komt voor de subsidieregeling.
 • Het subsidiebedrag is 50% van de plankosten (ontwerp en uitvoering, exclusief BTW) met een maximum van € 10.000,00.

Alle voorwaarden staan in de nadere regels op overheid.nl.

Werkwijze

 • U kunt uw plannen toelichten bij de gemeentelijke welstandsadviseur. Dit kan elke dinsdag middag. Voorlopig zal dit digitaal via teams plaatsvinden.
  U maakt een afspraak per mail postbus@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.
 • Minimaal één week voor de geplande afspraak stuurt u ter voorbereiding een tekening en/of foto met toelichting van uw plannen naar postbus@meppel.nl.
 • In het welstandsoverleg (maximaal een half uur) worden de plannen besproken en wordt bepaald of de kwaliteitsslag een substantiële verbetering is. Tevens wordt aangegeven of een omgevingsvergunning nodig is.
 • Als de beoordeling positief is kunt u uw definitieve plannen indienen..
 • Vervolgens ontvangt u een subsidiebeschikking gelijktijdig met een eventueel noodzakelijke omgevingsvergunning.
 • Na realisatie vindt controle plaats of de werkzaamheden volgens afspraak zijn uitgevoerd. Daarna wordt de subsidie uitgekeerd.

Informatie en contact

Bel met 14 0522 of mail naar postbus@meppel.nl.

Links voorbeeld oude situatie, rechts voorbeeld nieuwe situatie

voorbeeld oude situatievoorbeeld nieuwe situatie