Inkoop & aanbesteden

Gemeentelijke beleid rondom inkoop & aanbesteding.

 • Aanbestedingen en gunningen

  27 december 2017

  De gemeente publiceert alle openbare aanbestedingen op www.tenderned.nl.

 • Algemene- en aanvullende inkoopvoorwaarden

  17 januari 2018

  Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor leveringen van zaken en/of diensten (met uitzondering van ICT) zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Meppel van toepassing.

 • eHerkenning nodig voor aanbestedingen gemeente Meppel

  09 november 2016

  Alle aanbestedingen van de gemeente Meppel, zowel openbaar als onderhands worden gepubliceerd op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Ondernemers die mee willen doen met aanbestedingen van de gemeente Meppel moeten zich registreren op TenderNed.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  17 januari 2018

  De gemeente Meppel profileert zich tegenover haar (potentiële) opdrachtnemers als een zakelijke, zorgvuldige en integere partner. De uitgangspunten en procedures zijn vastgelegd in de nota inkoopbeleid.