Afval & milieu

Informatie bedrijfsafval, omgevingsvergunning & RUD.

 • 12 dagenregeling

  De 12 dagenregeling maakt het voor (horeca)gelegenheden mogelijk af en toe de geluidsniveaus die voor het bedrijf gelden, te overschrijden. Bijvoorbeeld om live-optredens te houden.

 • Afvalwater (industrieel) lozen

  Onder lozen verstaan we het afvoeren van afvalwater en andere afvalstoffen in oppervlakte, bodem of riolering. Op het lozen van afvalwater zijn verschillende regels van toepassing.

 • Bedrijfsafval inzameling

  Bedrijfsafval is afval dat vrijkomt bij bedrijven. Gemeente Meppel is gestopt met het inzamelen van bedrijfsafval via rolcontainers. Particuliere inzamelaars hebben deze dienstverlening overgenomen.

 • Milieu: Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning

  Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich meestal houden aan de regels van het Activiteitenbesluit. Vinden er binnen uw bedrijf echter grote milieubelastende activiteiten plaats, dan vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan.

 • Mobiel puinbreken

  Als u puin (bouw en sloopafval) wilt breken met behulp van een mobiele puinbreker is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing.

 • Regionale uitvoeringsdienst Drenthe

  Alle Drentse gemeenten en de provincie hebben hun uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).