Afval & milieu

Informatie bedrijfsafval, omgevingsvergunning & RUD.

 • 12 dagenregeling

  De 12 dagenregeling maakt het voor (horeca)gelegenheden mogelijk af en toe de geluidsniveaus die voor het bedrijf gelden, te overschrijden. Bijvoorbeeld om live-optredens te houden.

 • Afvalwater (industrieel) lozen

  Onder lozen verstaan we het afvoeren van afvalwater en andere afvalstoffen in oppervlakte, bodem of riolering. Op het lozen van afvalwater zijn verschillende regels van toepassing.

 • Bedrijfsafval inzameling

  De gemeente zamelt voor burgers, bedrijven en instellingen het afval in. Voor bedrijven en instellingen gelden speciale tarieven.

 • Milieu: Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning

  Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich meestal houden aan de regels van het Activiteitenbesluit. Vinden er binnen uw bedrijf echter grote milieubelastende activiteiten plaats, dan vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan.

 • Mobiel puinbreken

  Als u puin (bouw en sloopafval) wilt breken met behulp van een mobiele puinbreker is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing.

 • Nieuwe regels voor dieseltanks per 1 januari 2015

  17 april 2016

  Voor bedrijven en instellingen, die vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van bovengrondse brandstoftanks. Vanaf 1 januari 2015 moeten nieuwe tanks door een erkende installateur volgens de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn worden geplaatst. De tank moet aan bepaalde producteisen voldoen en vervolgens eens in de 15 jaren door een erkend installateur worden gekeurd.

 • Regionale uitvoeringsdienst Drenthe

  17 april 2016

  Alle Drentse gemeenten en de provincie hebben hun uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).