Bedrijfsafval inzameling

Bedrijfsafval is afval dat vrijkomt bij bedrijven. Gemeente Meppel is gestopt met het inzamelen van bedrijfsafval via rolcontainers. Particuliere inzamelaars hebben deze dienstverlening overgenomen.

Voor bedrijven in de binnenstad is een uitzondering gemaakt. Zij kunnen hun restafval naar de ondergrondse containers brengen. Zij betalen hiervoor een tarief (reinigingsheffing) op basis van het aantal stortingen.
Het gebied, waar bedrijven gebruik mogen maken van de ondergrondse containers is aangegeven in de bijlage (PDF).

Meer informatie