Bouw & verbouw

Informatie bestemmingsplan, welstand & brandveiligheid.

 • Bestemmingsplannen, inzage

  Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat en waar gebouwd mag worden en voor welk gebruik. U kunt bestemmingsplannen inzien.

 • Brandveiligheid, gebruiksvergunning voor gebouwen en inrichtingen

  Wanneer u een gebouw of ander bouwwerk gaat oprichten op beheren, moet u rekening houden met een aantal brandveilige maatregelen. U vraagt hiervoor een vergunning voor brandveilig gebruik van het bouwwerk aan bij de gemeente.

 • Gebruiken gemeentegrond

  Wanneer u de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats wilt gebruiken anders dan de publieke functie daarvan, is toestemming van de gemeente nodig. U vraagt hiervoor een ontheffing.

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Nutsbedrijven en telecombedrijven kunnen voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen.

 • Kadastrale informatie, kopie

  U kunt bij de gemeente een uittreksel uit het kadaster opvragen.

 • Landmeetkundige digitale gegevens

  De gemeente heeft de beschikking over de Grootschalige Basis Kaart (GBK-Meppel) van Meppel.

 • Subsidie stimulering gevelverbetering

  De gemeente Meppel wil langdurig investeren in de historische binnenstad. Doel is het kernwinkelgebied van Meppel nog aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Mooie gevels helpen daarbij. Eigenaren in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering.

 • Welstand

  Informatie over de welstandsnota en gemeentelijk beleid.

 • Werken in een gebied met waterdoorlatende bestrating

  Veel straten en parkeerplaatsen zijn voorzien van waterdoorlatende bestrating. Duizenden kleine gaatjes laten regenwater door de steen naar de bodem en het grondwater vloeien. Bedrijven kunnen voorkomen dat de bestrating dicht gaat zitten door geen zand of tuingrond op te slaan op de straat of het parkeerterrein.