Economie & samenwerken

Informatie over ons ondernemersbeleid en netwerkmogelijkheden in de gemeente en regio.

 • Bedrijveninvesteringszone en ondernemersfonds

  Jaarlijks In januari ontvangt u per post de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is de aanslag voor onroerendezaakbelasting, bedrijveninvesteringszone (BIZ) en de rioolheffing. In de aanslag OZB niet-woningen zit ook een bijdrage voor het ondernemersfonds.

 • Binnenstad

  Het is belangrijk de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt actie en investeringen. Zowel van de overheid als van ondernemers en pandeigenaren. Hiervoor is een binnenstadsplan geschreven.

 • Economisch beleid

  Samen met Ondernemend Meppel werkt de gemeente aan de uitvoering van het economische acquisitieplan.

 • Ondernemend Meppel

  Binnen de gemeente Meppel zijn diverse ondernemersverenigingen actief. Samen zorgen zij voor een goed ondernemersklimaat.

 • Ondernemersfonds

  Ondernemersfonds Meppel bundelt krachten.

 • Regiocampus

  25 mei 2020

  Regiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt.