Economie & samenwerken

Ondernemersbeleid & netwerkmogelijkheden.

  • Economisch beleid

    Samen met Ondernemend Meppel werkt de gemeente aan de uitvoering van het economische acquisitieplan.

  • Ondernemend Meppel

    Binnen de gemeente Meppel zijn diverse ondernemersverenigingen actief. Samen zorgen zij voor een goed ondernemersklimaat.

  • Ondernemersfonds

    Ondernemersfonds Meppel bundelt krachten.