Economie & samenwerken

Ondernemersbeleid & netwerkmogelijkheden.

 • Economisch beleid

  Samen met Ondernemend Meppel werkt de gemeente aan de uitvoering van het economische acquisitieplan.

 • Heffing gemeentelijke belastingen ondernemers

  Jaarlijks In februari ontvangt u per post de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit is de aanslag voor OZB en de rioolheffing. In de aanslag OZB niet-woningen zit ook een bijdrage voor het ondernemersfonds. Daarnaast int de gemeente een bijdrage voor het BIZ.

 • Ondernemend Meppel

  Binnen de gemeente Meppel zijn diverse ondernemersverenigingen actief. Samen zorgen zij voor een goed ondernemersklimaat.

 • Ondernemersfonds

  Ondernemersfonds Meppel bundelt krachten.

 • Regiocampus

  25 mei 2020

  Regiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt.