Binnenstad

Het is belangrijk de binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt actie en investeringen. Zowel van de overheid als van ondernemers en pandeigenaren. Hiervoor is een binnenstadsplan geschreven.

 • Subsidie stimulering gevelverbetering

  De gemeente Meppel wil langdurig investeren in de historische binnenstad. Doel is het kernwinkelgebied van Meppel nog aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Mooie gevels helpen daarbij. Eigenaren in het centrum die hun gevel willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering.

 • Stimuleringssubsidie verplaatsing en/of verkleuring detailhandel aanloopstraten

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maakt bekend dat er geen subsidieaanvragen voor de stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen Meppel 2023-2025 meer kunnen worden ingediend.

 • Stichting Event Desk Meppel

  Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid bij de binnenstad. Om de evenementenorganisatoren professionele ondersteuning te kunnen bieden is subsidie toegekend aan Stichting Event Desk Meppel.

 • Beleidsplan

  Ontwikkelingen in de binnenstad hebben als basis het door de gemeenteraad vastgestelde binnenstadsplan.