Stichting Event Desk Meppel

Evenementen dragen bij aan de leefbaarheid bij de binnenstad. Om de evenementenorganisatoren professionele ondersteuning te kunnen bieden is subsidie toegekend aan Stichting Event Desk Meppel.

Stichting Event Desk Meppel (EDM) werd in 2016 opgericht door vier ervaren, onafhankelijke ondernemers in de evenementenbranche. EDM is een aanspreekpunt voor evenementenorganisatoren. De stichting coördineert en voert de stichting, in nauwe samenwerking met de gemeente, de regie over de evenementenkalender. Bij de organisatie en uitvoering van evenementen helpt de desk bij het voorbereiden van een vergunningaanvraag. Van het inhuren van een coördinator, inkopen van hesjes en portofoons, het schrijven van veiligheidsplannen tot het maken van professionele tekeningen, wordt dankzij EDM besparingen geboekt.

Meer informatie