Ondernemer

Ondernemersnieuws

Verzamelde berichten over het Corona-virus
Lees meer over 'Corona-nieuws'

Afgelopen week werd bekend dat de gemeente Meppel het innen van gemeentelijke belastingen voor ondernemers tot 31 augustus heeft opgeschort. Deze week heeft het college van B&W een paar aanvu...
Lees meer over 'Extra maatregelen voor ondernemers binnenstad'

Uit de Binnenhavenmonitor 2019 van de Erasmus Universiteit blijkt dat de toegevoegde waarde van de Meppeler haven in 2018 meer dan 60 miljoen euro was. In de toekomst neemt het belang van vervoer...
Lees meer over 'Meppel maakt vaart met havenontwikkelingen'

De Gemeente Meppel wil in lijn met al ingezette kabinetsmaatregelen versoepeling aanbrengen in de inning van gemeentelijke belastingen en heffingen voor ondernemers. Zij sluit met deze versoepeli...
Lees meer over 'Opschorten Belastingen & Heffingen voor ondernemers gemeente Meppel'

De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen samen optrekken bij het ondersteunen van ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. Er wordt een aantal maatregelen verkend ...
Lees meer over 'Drentse gemeenten en provincie willen ondernemers steunen die in de problemen komen door de effecten van corona'