Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Groen wat gaan we doen

  22 oktober 2021

  Update werkzaamheden week 43

 • Onderzoek Wmo

  14 oktober 2021

  De gemeente Meppel ondersteunt inwoners die hulp nodig hebben. De gemeente biedt deze ondersteuning aan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om dienstverlening en ondersteuning verder te kunnen verbeteren houden wij momenteel een ervaringsonderzoek.

 • Mantelzorger, dank u/je wel!

  11 oktober 2021

  De gemeente waardeert uw inzet als mantelzorger! Zorgt u langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week voor een zieke partner, gehandicapt kind, familielid, vriend of buur, die woont in de gemeente Meppel? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen. Ook als u zelf niet in de gemeente Meppel woont.

 • Kosteloos takken storten

  11 oktober 2021

  Inwoners van Meppel kunnen zes weken lang op donderdagochtend en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het Afvalbrengstation (ABS) in Havelte.

 • Meppel aan de slag met wijkplannen en geen-spijt-maatregelen

  07 oktober 2021

  Per wijk, dorp of bedrijventerrein een plan maken om van het aardgas af te gaan en tegelijkertijd maatregelen stimuleren die het warmteverbruik verminderen. Met deze aanpak hoopt Meppel in 2040 helemaal aardgasvrij te zijn. Dat staat in de transitievisie warmte die burgemeester en wethouders deze week hebben vastgesteld.

 • Week van de Duurzaamheid

  06 oktober 2021

  Van 8 tot en met 16 oktober is de Week van de Duurzaamheid. Tijdens deze week organiseren we verschillende duurzame activiteiten om aandacht te vragen voor een duurzaam Meppel.

 • Verantwoord investeren in de toekomst

  30 september 2021

  Gemeente Meppel verwacht komend jaar een begrotingsoverschot van 2,2 miljoen euro. Dat staat in de begroting 2022 die college van burgemeester en wethouders hebben gepresenteerd.

 • College stelt minder aantal vergunningen prostitutiebedrijven voor

  27 september 2021

  Het college stelt, door middel van een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), aan de raad voor het maximaal aantal vergunningen voor prostitutiebedrijven te verminderen van 4 naar 3. Hiermee wordt de huidige situatie in de gemeente Meppel juridisch vastgelegd en is verdere uitbreiding van het aantal prostitutiebedrijven in Meppel niet mogelijk.

 • Opsporing verzocht: Aziatische hoornaar

  23 september 2021

  De laatste weken worden er Aziatische hoornaars gezien in Meppel. Om de de hoornaar te kunnen bestrijden moeten we weten waar het nest hangt. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken!

 • Inrichten openbare ruimte Danninge Erve Zuid fase II

  17 september 2021

  Binnenkort starten we met het definitieve inrichten van de openbare ruimte in het nieuwbouwplan Danninge Erve Zuid.

 • Meppel helpt inwoners met geldzorgen

  17 september 2021

  Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft in deze tijd moeite om de rekeningen te betalen. Gemeente Meppel werkt daarom samen met de Nederlandse Schuldhulproute om inwoners met financiële zorgen te helpen.

 • Werkzaamheden Reggersweg

  26 augustus 2021

  Maandag 6 september start de aannemer met de aanleg van het fietspad langs de Reggersweg. Het fietspad vanaf het ziekenhuis wordt doorgetrokken tot aan de uitkijktoren aan de Reeststouwe in de gemeente Staphorst. Ook plaatsen we een fietsbrug over de Reest (naast de bestaande brug).

 • Aankondiging veiligheidsmonitor: Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

  10 augustus 2021

  Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

 • Binnenstad Meppel autoluw

  22 juli 2021

  Sinds de herinrichting van de Groenmarkt en het Prinsenplein is het kernwinkelgebied van de binnenstad autoluw. Dat betekent dat auto’s het gebied niet mogen inrijden en dat er niet geparkeerd mag worden. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad waar het fijn winkelen is en waar je ontspannen de horeca bezoekt.

 • Natalie Straatman nieuwe directeur Schouwburg Ogterop

  09 juli 2021

  Op 1 oktober 2021 start Natalie Straatman als nieuwe directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel. Ze volgt daarmee Loek Buys en Dorien van de Laak op, die sinds maart 2019 de interim-directie van de schouwburg vormden.

 • Meppel zet in op aantrekkelijke binnenstad en regiofunctie

  02 juli 2021

  De gemeente Meppel zet zich in op het aantrekkelijker en groener maken van de binnenstad, die per fiets goed bereikbaar is. Om deze inzet extra kracht bij te zetten heeft het college een aanvraag ingediend bij de Provincie Drenthe voor een subsidie uit het Regiostedenfonds. Er is voor Meppel € 2,65 miljoen beschikbaar.

 • College schetst toekomstbeeld stationsgebied

  02 juli 2021

  Het college heeft afgelopen dinsdag de Gebiedsvisie Stationsgebied aangeboden aan de raad. In deze visie schetst het college de contouren en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen in de stationsomgeving. Het gaat om het gebied langs het spoor tussen de Hoogeveense Vaart en de Reest.

 • Meppel wil kansrijke start voor kinderen en gezinnen

  02 juli 2021

  De eerste duizend dagen in het leven van een kind zijn heel bepalend voor de verdere ontwikkeling. De gemeente Meppel doet daarom mee aan het actieprogramma Kansrijke start. Daarin wordt samengewerkt met zorgprofessionals om zoveel mogelijk ouders en kinderen te ondersteunen bij een gezonde start van het gezinsleven.

 • Frisse start voor Meppeler verenigingen en vrijwilligersorganisaties

  14 juni 2021

  Verenigingen en organisaties die draaien op vrijwilligers kunnen bij de gemeente Meppel € 500,- aanvragen om een activiteit te organiseren voor hun leden. De eerste cheque werd vandaag in ontvangst genomen door Vrouwen van Nu.