Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Hoe veilig voelt u zich in onze gemeente?

  In de gemeente Meppel wordt een onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid: de Veiligheidsmonitor. Circa 2.500 inwoners ontvangen het onderzoek en kunnen hun mening geven over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. Zij krijgen in de derde week van augustus een vragenlijst toegestuurd. De resultaten worden begin 2018 verwacht.

 • Aanleg rotonde Nieuwe Nijeveenseweg

  08 augustus 2017

  Maandag 28 augustus wordt gestart met de aanleg van een rotonde in de Nieuwe Nijeveenseweg. Hierdoor is het verkeer van en naar Nijeveen tijdelijk gestremd.

 • Wijzigingen tijdens Donderdag Meppeldagen

  Van 20 juli t/m 24 augustus staan 6 donderdagen in het teken van het evenement Donderdag Meppeldag.

 • Stadsbus Meppel geeft bij 5 keer reizen gratis een ijsje!

  Afgelopen week is de zomeractie gestart van de Stadsbus Meppel in samenwerking met IJsmakers, Kruisstraat 25 in Meppel. Iedereen die vijf keer met de Stadsbus Meppel reist en de stempelkaart laat stempelen door de chauffeur, kan bij IJsmakers gratis een heerlijk ijsje ophalen.

 • Doe ook mee aan de Duurzame Huizenroute

  Heeft u maatregelen getroffen om uw huis te verduurzamen en u wilt dit graag delen? Meld u uw huis dan aan voor de Duurzame Huizenroute via www.duurzamehuizenroute.nl.

 • College stelt wijziging snippergroenbeleid voor

  Het college van B&W Meppel stelt de gemeenteraad voor het snippergroenbeleid te wijzigen. De gemeente hanteert een uitgiftekaart waarop staat aangegeven welke groenstroken zij wel en welke zij niet wil verkopen. Die kaart blijft hetzelfde. Het college stelt voor stroken buiten de uitgiftekaart die inwoners bij de eigen tuin hebben getrokken in sommige gevallen te koop aan te bieden. Dit toetst de gemeente aan de groene hoofdstructuur en de groenbestemming. Het verhuren stopt. Het college wil het snippergroen actief en per buurt aanpakken. De gemeenteraad vergadert in september over het snippergroenbeleid en neemt dan een definitief besluit. Vervolgens krijgen betrokken inwoners een op hun situatie toegesneden bericht.

 • Meppel zet in op compact centrum en beleving!

  05 juli 2017

  Op woensdag 5 juli 2017 hebben de gedeputeerden Brink, Bijl, Stelpstra en Jumelet in één dag tijd een tussenstand opgehaald van de binnenstadplannen in Drenthe. De gedeputeerden hebben een rondreis gemaakt langs de plaatsen die aanspraak kunnen maken op het provinciale binnenstadfonds.

 • 16 initiatieven ontvangen Meppeler aanjaagbudget

  28 juni 2017

  Burgemeester en wethouders hebben het advies van de aanjaagcommissie voor het aanjaagbudget maatschappelijk initiatieven overgenomen. Dit betekent dat 16 initiatieven een bijdrage krijgen uit dit budget en met deze middelen hun initiatief verder uit kunnen werken. In totaal verdeelt het College een bedrag van €169.850,- over deze 16 initiatieven.

 • FrieslandCampina vestigt nieuwbouw distributiecentrum in Meppel

  28 juni 2017

  FrieslandCampina is voornemens een distributiecentrum te gaan vestigen op bedrijventerrein Noord II in de gemeente Meppel. Woensdag 28 juni hebben burgemeester Korteland, wethouder Ten Hulscher en Corporate Director Real Estate Gerard Menting van FrieslandCampina een intentieovereenkomst getekend. Met een perceel van 70.000 m2 is dit de grootste grondtransactie in Meppel van de afgelopen 20 jaar. FrieslandCampina gaat na realisatie het distributiecentrum huren.

 • Perspectiefnota 2018-2021 - blik in de toekomst!

  27 juni 2017

  Voor de raadsvergadering van 29 en 30 juni staat de perspectiefnota 2018-2021 op de agenda. Kort gezegd: wat kunnen we in het huishoudboekje van onze gemeente de komende jaren wel én niet doen?

 • Verwijdering asbest leegstaande boerderij Steenwijkerstraatweg (update)

  15 juni 2017

  Vandaag begint een gespecialiseerd bedrijf met het verwijderen van het asbest wat is vrijgekomen na de brand op Eerste Pinksterdag.

 • Participatietraject ‘Kwaliteit van Meppel’

  12 juni 2017

  Vorige maand konden inwoners van de gemeente Meppel hun input geven over de verbetering van de kwaliteit en de beleving van Meppel. Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat Meppel de gezellige, levendige stad blijft die aantrekkelijk is voor inwoners en mensen uit de regio.

Uitgelicht