Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Op korte termijn onderwijs in Nieuwveense Landen

  19 juli 2018

  Het college stelt de raad voor een basisschool te realiseren in Nieuwveense Landen. Er wordt dan een tijdelijk schoolgebouw geplaatst, zodat de eerste kinderen bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 in hun eigen wijk naar school kunnen.

 • Gemeente legt afvalverwerker Talen bestuursdwang op

  19 juli 2018

  De gemeente Meppel heeft de afgelopen maanden veel klachten en gevoelens van onveiligheid ontvangen over afvalverwerker Talen. De gemeente heeft inmiddels juridische stappen genomen.

 • Woningmarkt gemeente Meppel blijft gezond

  16 juli 2018

  De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft gisteren de woningmarktcijfers van het tweede kwartaal 2018 bekend gemaakt. Het totaal aantal verkochte woningen in de gemeente Meppel is het tweede kwartaal van 2018 gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. In vergelijking met diverse Drentse steden doet Meppel het relatief goed. De vraag naar appartementen en tussenwoningen stijgt.

 • Verkoop voormalig scholencomplex Randweg 1 gestart

  De verkoop van voormalige LTS (Stad & Esch) locatie aan de Randweg 1 is 2 juli van start gegaan. Het complex wordt via een ‘marktinitiatief’ openbaar verkocht. De gemeente Meppel zoekt nu naar een passende herbestemming met behoud van het karakteristieke hoofdgebouw op deze zichtbare plek in Meppel. Het college van B&W heeft randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie, waar nu een maatschappelijke bestemming op rust.

 • Sethehaven Op- & Overslag koopt 1,6 ha haven in Meppel

  18 juni 2018

  Sethehaven Op- en Overslag heeft op bedrijventerrein Oevers D in Meppel 16.600 m² (1,6 ha) grond aan de Sethehaven gekocht voor uitbreiding van het huidige bedrijf. Sethehaven Op- en Overslag beschikt op Oevers D al over een mooie nieuwe locatie, goed bereikbaar via water en weg. Er kunnen binnenvaartschepen komen tot 2.000 ton. Eén zo'n schip vervangt tot zestig vrachtwagens.

 • Open house procedure Wmo begeleiding 2019

  18 juni 2018

  De huidige contracten voor Wmo begeleiding van de gemeenten Staphorst, Meppel, Hoogeveen en De Wolden lopen per 31 december 2018 af. De gemeenten hebben gekozen voor een Open house inkoopprocedure. Daarbij mogen alle aanbieders inschrijven. De gemeenten gunnen de opdracht aan alle inschrijvers die voldoen aan alle gestelde eisen en voorwaarden van het aanmeldingsdocument.

 • Toename eikenprocessierups

  15 juni 2018

  Ieder jaar is er een toename van eikenprocessierups. Dit jaar is de toename van rupsen echter extreem.

 • Minister De Jonge maakt kennis met Meppeler methode

  12 juni 2018

  Maandagmiddag 11 juni bracht minister H. de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkbezoek aan wijkservicepunt De Koeberg in Meppel.

 • Het Vledder wordt afgerond: maximaal haalbare voor alle partijen

  01 juni 2018

  De gemeente Meppel en de projectontwikkelaar Koopmans Bouwgroep hebben overeenstemming bereikt over de afronding van Het Vledder. De gesprekken hebben geresulteerd in nieuwe en kwalitatief hoogwaardige plannen met een goede ruimtelijke kwaliteit, die aansluiten op de oorspronkelijke ambities.

 • Financiële hoofdlijnen 2019 - 2022 naar gemeenteraad

  01 juni 2018

  Burgemeester & wethouders sturen deze week de eerste aanzet van de jaarlijkse afweging tussen beleid en financiële middelen naar de gemeenteraad. De perspectiefnota 2019-2022 schetst de kaders voor de begroting 2019 die dit najaar de plannen voor het komend jaar zal laten zien.

 • Website met voorzieningen voor peuters gelanceerd

  01 juni 2018

  Gemeente Meppel, het consultatiebureau Icare, Welzijn Mensenwerk, basisscholen en voorschoolse voorzieningen zetten zich in om kinderen een goede start te geven. De organisaties willen de aandacht vestigen op de ontwikkeling van peuters en kleuters van 0 tot 6 jaar en het belang van de begeleiding die ze daarbij krijgen op een voorschoolse voorziening (instelling waarbij zowel peuterspeelzaal als kinderopvang wordt uitgevoerd). Om overzicht te bieden voor ouders welke mogelijkheden er zijn voor peuters is de website www.vvemeppel.nl gelanceerd.

 • Definitieve portefeuilleverdeling college Meppel

  01 juni 2018

  Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel op dinsdag 29 mei 2018, is de definitieve portefeuilleverdeling en de onderlinge vervanging vastgesteld.

 • Burgerbelevingsonderzoek 2018 van start

  Deze week ontvangen ruim 6.700 huishoudens een brief met de vraag om mee te doen aan het burgerbelevingsonderzoek. Dit onderzoek vraagt de mening van inwoners over tal van onderwerpen.

 • Verkeerstellingen rond Noordpoort

  28 mei 2018

  Momenteel worden verkeerstellingen uitgevoerd in en rond het Transformatiegebied Noordpoort. Onder meer op de Steenwijkerstraatweg en de provinciale weg N375 wordt het verkeer gedurende één week geteld.

 • Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding verdient?

  15 mei 2018

  Overal in Nederland, ook in de gemeente Meppel, zetten mensen zich in voor de samenleving. Vaak onopvallend en achter de schermen. Deze personen zouden best in het zonnetje gezet mogen worden. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon erkenning verdient?

 • Duidelijk meer dynamiek in Meppel; 2017 jaar van sterke kwalitatieve groei

  11 mei 2018

  2017 was een positief jaar. De economie van Meppel groeit. De verkoop van grond voor woningbouw en bedrijfsvestiging laat dat duidelijk zien. De vraag naar bedrijfsgrond toont de noodzaak aan van het onderzoek naar uitbreiding van bedrijventerreinen. De rekening 2017 sluit af met een positief resultaat van € 3.135.000 en met een stijging van de reserves.

 • Meppel tegen kindermarketing ongezonde voeding

  25 april 2018

  Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Meppel een motie aangenomen om partner te worden in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. Woensdag 25 april ondertekende wethouder Stam namens de gemeente de partnerovereenkomst. Meppel zal zich inzetten om op kinderen gerichte marketing van ongezonde voeding te verminderen.

 • 11 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Meppel

  26 april 2018

  Vandaag, donderdag 26 april, is het de dag van de Lintjesregen, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In Meppel zijn door de Burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan elf personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 • Tijdelijke bussen voor Stadsbus Meppel

  06 april 2018

  Vanaf maandag 9 april 2018 rijden er tijdelijk andere Stadsbussen in Meppel. Deze stadsbussen zijn tijdelijk omdat er nieuwe stadsbussen zijn besteld die omgebouwd moeten worden.

 • Drank- en Horecawetvergunning De Tapperij blijft ingetrokken

  04 april 2018

  De burgemeester van Meppel heeft café de Tapperij in oktober 2017 gesloten en de Drank- en Horecawetvergunning ingetrokken. Reden was het aantreffen van een handelshoeveelheid harddrugs door de politie bij een onderzoek.

 • Installatie raadsleden

  03 april 2018

  Donderdag 29 maart legden de 22 leden van de nieuwe raad de belofte of de eed af, zodat ze nu hun functie mogen uitoefenen. Burgemeester Korteland benadrukte in zijn toespraak de verantwoordelijkheden van de raadsleden als volksvertegenwoordiger. Hij wenste namens de inwoners van de gemeente allen veel succes bij hun werk in de komende vier jaar.

 • Hoofdstembureau stelt uitslag verkiezing gemeenteraad vast

  23 maart 2018

  Vrijdag 23 maart stelde het hoofstembureau in een openbare bijeenkomst in het stadhuis de uitslag van de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad voor 2018 - 2022 vast.

 • Belangrijke informatie voor pashouders van Regiotaxi Connexxion - Zuidwest Drenthe

  20 maart 2018

  Vanaf maandag 9 april gaat er een ander taxibedrijf rijden in de gemeente Meppel.

 • Regenboogbankjes in centrum Meppel

  16 maart 2018

  Het Wijkplatform Centrum heeft de wens van inwoners ontvangen om tijdens het winkelen in het centrum van Meppel even ergens te kunnen zitten. Om uit te rusten na een paart uurtjes winkelen of gewoon te genieten van de zon zonder een consumptie te hoeven kopen. Het wijkplatform heeft deze wens vertaald naar het aanschaffen van regenboogbankjes.

 • Medewerkers Reestmond ontvangen diploma

  16 maart 2018

  Op donderdag 15 maart 2018 heeft wethouder Roelof Pieter Koning aan 12 medewerkers van Reestmond, erkende VCA-diploma's uitgereikt.

 • Onderzoek naar transformatie scheepswerf Noordpoort Meppel

  15 maart 2018

  Het college van Meppel en de Scheepswerf Liezen gaan samen onderzoeken of het gebied van de scheepswerf in de toekomst kan veranderen in een waterrijk en aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en ontspannen. Voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de gemeente en de scheepswerf een overeenkomst aangegaan.

 • Parkeergarage Keyserstroom open tijdens verbouwing

  15 maart 2018

  Vanaf 14 maart 2018 zal de hoofdingang van winkelcentrum Keyserstroom gesloten worden vanwege de ingrijpende verbouwing.

 • 25 initiatieven ontvangen aanjaagbudget

  Dit jaar ontvangen 25 initiatieven dit jaar een bijdrage krijgen uit het aanjaagbudget maatschappelijke iniatieven. In totaal verdeelt het college een aanjaagbudget van € 188.899,- over deze 25 initiatieven en €26.920,- uit de provinciale Regeling Dorpsinitiatieven. Het college neemt hiermee het advies van de aanjaagcommissie over. Of het aanjaagbudget in de komende collegeperiode ook een vervolg krijgt is een keuze voor het nieuwe college.

 • Ondernemers buddy voor mensen met arbeidsbeperking

  08 maart 2018

  Ondernemers hebben in Meppel de handen ineen geslagen om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk en stages te zoeken en om werkzoekenden te coachen. Handelsvereniging Nijeveen organiseerde een ontmoeting van werkzoekenden met ondernemers. Meer dan vijftig deelnemers aan de Meppeler Uitdaging schakelden hun eigen netwerk in. Zes ondernemers voeren een 'buddy-project' uit door zelf met werkzoekenden de weg naar werk uit een nieuwe invalshoek te verkennen. Rotary Meppel zoekt stageplekken en banen voor vluchtelingen. De gemeente Meppel is uiteraard heel blij met al deze extra inzet van ondernemers en hun netwerken.

 • Gratis compost 17 maart

  Inwoners van de gemeente Meppel kunnen op zaterdag 17 maart tussen 9.00 en 13.00 uur gratis compost ophalen bij de gemeentewerf aan de Eekhorstweg 16 in Meppel.

 • Erespeld gemeente Meppel uitgereikt aan Gerrit Klamer

  06 maart 2018

  Vrijdag 2 maart heeft de loco burgemeester van Meppel, de heer R.P. Koning, de zilveren erespeld voor bijzondere prestaties voor de gemeenschap van Meppel uitgereikt aan Gerrit Klamer.

 • Raadsinformatie met app WaarOverheid nu nog makkelijker vindbaar!

  28 februari 2018

  Meppel doet mee met het project Open Raadsinformatie. Met ruim honderd andere gemeenten stelt Meppel raadsinformatie beschikbaar als open data.

Uitgelicht

Subnavigatie