Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Actualisatie gemeentegids

  02 december 2019

  In week 50 (vanaf 9 december a,s.) start Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor het aankomende gemeentemagazine van Meppel.

 • Terugblik Raadsvergadering 28 november 2019

  29 november 2019

  Tijdens de raadsvergadering op 28 november heeft de gemeenteraad over diverse onderwerpen gesproken en besluiten genomen.

 • Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019

  29 november 2019

  De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

 • Bouwkavels Danninge Erve

  25 november 2019

  Uw eigen duurzame droomhuis bouwen? Binnenkort start de verkoop van 10 kavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen in Nijeveen, Danninge Erve.

 • Duurzame up date avond druk bezocht

  Dinsdag 19 november kwamen veel Meppelers naar een 'duurzame up date avond'. Om samen met adviseurs van het Drents Energieloket te kijken wat je kunt doen om je huis energiezuiniger te maken.

 • Baan komt dichterbij voor deelnemers Leer Werk Centrum

  20 november 2019

  Afgelopen voorjaar zijn 28 deelnemers van het Leer Werk Centrum gestart met het programma Werken aan je Toekomst.

 • Jongerengemeenteraad vraagt spulletjes voor ruil- & weggeefmarkt op 7 december a.s.

  18 november 2019

  Jongeren van Terra, Dingstede, Stad & Esch, Drenthe College en Greijdanus hebben in oktober als jongerengemeenteraad besloten een ruil- en weggeefmarkt te organiseren om zo bij te dragen aan duurzaamheid.

 • Pleeggezinnen onmisbaar voor samenleving Meppel

  05 november 2019

  Afgelopen week was de Week van de Pleegzorg. Deze week werd er landelijk extra aandacht gevestigd op het belang van pleeggezinnen.

 • Standpunt politieke partijen begroting 2020

  04 november 2019

  Hoeveel geld gaat er in 2020 naar zorg, veiligheid, wonen en sport? En hoeveel geld komt er binnen? Hoe hoog worden de belastingen voor de inwoners? Wat zijn de plannen met betrekking tot de subsidies? Dat staat allemaal in de begroting 2020 van de gemeente. Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. En met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad de plannen voor 2020 vast, inclusief het daarbij behorend budget. Maar wat vinden de 8 fracties van de gemeenteraad van de plannen zoals ze zijn opgenomen in de begroting? Dat kunt u hier lezen.

 • Energielandschap Nieuwveense Landen

  30 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel heeft in haar vergadering van 29 oktober kennis genomen van een rapportage over het Energielandschap Nieuwveense Landen.

 • Deltacommissaris brengt werkbezoek aan Drenthe

  17 oktober 2019

  Gezamenlijk persbericht samenwerkingsverband Fluvius

 • URZO - locatie Meppel klaar voor nieuwe toekomst

  17 oktober 2019

  Burgemeester & wethouders hebben besloten een deel van de URZO-panden in de Kruisstraat van Meppel aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar kan nu een plan bedenken dat recht doet aan de waarden van het pand en de plek.

 • Informatiemarkt activiteiten 75 jaar Vrijheid

  17 oktober 2019

  In 2019 en 2020 wordt in heel Nederland het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog herdacht, 75 jaar geleden. Meppel is bevrijdt op 13 april 1945. In 2020 worden daarom meerdere momenten van herdenken en vieren georganiseerd in de gemeente Meppel.

 • Jongerengemeenteraad Meppel kiest voor ruilmarkt

  21 oktober 2019

  Maandag 14 oktober vormden leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede voor één dag de gemeenteraad. Ze bedachten samen plannen voor een groene duurzame gemeente. 's Middags besloten de jongeren in een 'raadsvergadering' over het uit te voeren plan. 'De ruilmarkt' kreeg de meeste stemmen.

 • Coming Out Day: Regenboogvlag en korting op dansvoorstelling

  14 oktober 2019

  Vrijdag 11 oktober hees wethouder Henk ten Hulscher de Regenboogvlag voor het Stadhuis. Op hetzelfde moment werd de vlag ook gehesen op de Meppeler toren en voor de gemeentewerf. De gemeente deelt in de Regenboogweek flyers uit met korting voor de dansvoorstelling Role Model die 13 november is te zien in Schouwburg Ogterop.

 • Laat jouw mening horen over de gemeentebegroting 2020!

  07 oktober 2019

  Hoeveel geld gaat er in 2020 naar zorg, veiligheid, wonen en sport? Hoeveel geld komt er binnen? Hoe hoog worden de belastingen voor de inwoners? Wat zijn de plannen met betrekking tot de subsidies? Dat staat in de begroting. Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Jij kunt hierover meedenken op 30 oktober a.s..

 • Jongeren vormen voor een dag de gemeenteraad

  07 oktober 2019

  Maandag 14 oktober organiseert de gemeenteraad van Meppel in samenwerking met ProDemos en de scholen weer de jaarlijkse jongerengemeenteraad. Aan dit project zullen ongeveer 70 leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede meewerken.

 • Informatiebijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning

  07 oktober 2019

  Maandag 14 oktober van 16.30 - 18.30 uur is er in Herberg 't Plein, Prinsengracht 1 Meppel, een informatiebijeenkomst over het netwerk onafhankelijke cliëntondersteuners.

 • Aanvragen mantelzorgwaardering

  27 september 2019

  De gemeente Meppel waardeert alle mantelzorgers en jonge mantelzorgers vanaf 6 jaar met de mantelzorgwaardering en biedt in samenwerking met het Mantelzorgplatform Meppel voor elk wat wils. De mantelzorgwaardering kan van 7 september t/m 19 oktober worden.

 • Gezamenlijke visie op het Bleekerseiland

  26 september 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft in samenwerking met een Meppeler initiatiefnemer, de Kinckhorst Stichting, een visie opgesteld voor het Bleekerseiland. Deze visie vormt de basis voor latere planuitwerking. De visie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

 • Begroting 2020 gemeente Meppel naar gemeenteraad

  24 oktober 2019

  Zorgvuldig pakket aan maatregelen: iedereen draagt bij

 • Noordpoort genomineerd voor landelijke prijs

  24 september 2019

  Vrijdag 13 september werd bekend dat Meppel een van de genomineerden is voor de Aandeslag-Trofee van het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet.

 • Duurzaam wonen bereikbaar voor iedereen

  17 september 2019

  Met de overheidsplannen om woningen aardgasvrij te maken, gaan steeds meer huiseigenaren op zoek naar informatie over duurzame en energiebesparende toepassingen voor hun woning. Een goed moment om te oriënteren is de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november 2019. Gastvrije huiseigenaren stellen hun duurzame huis open voor geïnteresseerde bezoekers. Een unieke mogelijkheid om een grote variatie aan woningen en maatregelen te bekijken en de woonverhalen van de bewoners uit de eerste hand te horen.

Uitgelicht