Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Proef GFT-inzameling flat Ferdinand Bolstraat

  25 maart 2020

  Bij de acht verdiepingen flat in de Ferdinand Bolstraat start een proef met het gescheiden inzamelen van Groente-, Fruit- en Tuinafval. Vorige week is een verzamelcontainer voor GFT geplaatst voor GFT-afval uit de keukens van bewoners. Zij krijgen een Biobakje met afbreekbare zakjes.

 • Vergadering gemeenteraad Meppel 26 maart afgelast

  20 maart 2020

  Tijdens een ingelast overleg op 19 maart zijn fractievoorzitters van alle acht politieke partijen door burgemeester Korteland bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

 • Brand- en stookverbod afvalstoffen – Wet milieubeheer

  24 maart 2020

  Het verbranden van afvalstoffen in de buitenlucht is op grond van milieuregels niet toegestaan. Het verbod geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 • Dienstverlening gemeente tot en met 6 april 2020

  Het stadhuis is gesloten. Afspraken die al genoteerd stonden worden afgezegd. Wij zijn te bereiken via postbus@meppel.nl of telefoon 14 0522, 24 uur per dag zeven dagen per week. In dringende gevallen kunt u telefonisch een afspraak maken.

 • Groen: wat gaan we doen (11)

  09 maart 2020

  Wekelijkse update openbaar groen

 • Terugblik Raadsvergadering 27 februari

  03 maart 2020

  Op donderdag 27 februari was er de maandelijkse raadsvergadering, waarin de gemeenteraad diverse besluiten heeft genomen.

 • Groen: wat gaan we doen (10)

  27 februari 2020

  Wekelijkse update werkzaamheden openbaar groen

 • Coronavirus

  28 februari 2020

  In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Ook in Nederland zijn er patiënten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 • Groen: wat gaan we doen (9)

  24 februari 2020

  Wekelijkse update werkzaamheden openbaar groen

 • Toezegging regiodeal impuls voor Meppel

  06 maart 2020

  Afgelopen vrijdag werd bekend dat het kabinet 180 miljoen euro investeert in regiodeals. Van de 26 ingediende voorstellen zijn er 14 geselecteerd om samen met de regio’s uit te werken tot een deal.
  Voor de regio Zwolle betekent dit een toekenning van 22,5 miljoen euro. Meppel neemt stevig deel in deze regiodeal.

 • Groen wat gaan we doen (8)

  17 februari 2020

  Wekelijkse update werkzaamheden openbaar groen

 • Huisartsen tekenen voor blijvend ondersteunen jeugd

  16 februari 2020

  Woensdag 12 februari tekenden mevrouw S. Diever, namens de huisartsen in Meppel, mevrouw A.C. Nijstad-Moes, namens de huisartsen in Nijeveen, en de heer H.G. ten Hulscher, namens de gemeente Meppel, in het stadhuis het convenant praktijkondersteuners huisartsen (poh) jeugd 2020 en volgende jaren.

 • College stelt visie vast Mulo locatie Knopperslaan

  12 februari 2020

  Het College van BenW heeft deze week de stedenbouwkundige visie vastgesteld voor de Mulo locatie Burgemeester Knopperslaan. Deze stedenbouwkundige visie is opgesteld op basis van het woonbeleid en ambities van de gemeente.

 • Omvorming HBS en Zuiderschool Meppel in hoogwaardig wooncomplex stap dichterbij

  13 februari 2020

  Burgemeester en wethouders gaan op hoofdlijnen akkoord met een plan van Schavast voor een wooncomplex tussen de Prinses Marijkestraat en het Zuideinde. De voormalige HBS wordt omgevormd tot appartementen, de voormalige Zuiderschool deels getransformeerd tot stadswoningen en op het omliggende terrein worden diverse woningen gebouwd. De gemeente vraagt Schavast bij uitwerking van het plan aandacht te besteden aan onderdelen als vormgeving en mate van detaillering van panden en inrichting van de openbare ruimte.

 • Groen: wat gaan we doen (7)

  07 februari 2020

  Wekelijkse update werkzaamheden openbaar groen

 • Energielandschap Nieuwveense Landen

  05 februari 2020

  Rapportage en presentatie verkenning energielandschap Nieuwveense landen

 • Kosteloos takken storten

  26 februari 2020

  Inwoners van Meppel kunnen zes weken lang op donderdagochtend en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het Afvalbrengstation (ABS) in Havelte.

 • Groen wat gaan we doen (6)

  01 februari 2020

  Wekelijkse update werkzaamheden openbaar groen

 • Terugblik raadsvergadering 30 januari 2020

  01 februari 2020

  Op donderdag 30 januari was de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Tijdens deze raadsvergadering heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen.

 • Groen: wat gaan we doen (5)

  27 januari 2020

  Wekelijkse update werkzaamheden openbaar groen

 • Startgesprek Quick Scan Lokale Democratie: Het kan altijd beter

  24 januari 2020

  Op donderdag 16 januari 2020 heeft het startgesprek plaatsgevonden over de Quick Scan Lokale Democratie. Een groep van 13 inwoners, ambtenaren en raadsleden, de burgemeester en de griffier zijn met elkaar in gesprek gegaan over de verwachtingen van de Quick Scan.

 • Groen: wat gaan we doen (4)

  29 januari 2020

  Wekelijkse update werkzaamheden openbaar groen

 • Veel belangstelling vrije kavels Danninge Erve Zuid II

  16 januari 2020

  De gemeente Meppel is onlangs gestart met de verkoop van vrije kavels in deel II van Danninge Erve Zuid in Nijeveen. Om in aanmerking te kunnen komen voor één van de 10 vrije kavels was een verkoopprocedure van toepassing. De inschrijfperiode is maandag 13 januari jl. gesloten.

 • Tijdelijk monument Levenslicht gaat bijna van start

  16 januari 2020

  Donderdag 16 januari om 19.00 uur is de landelijke onthulling van Levenslicht. Voor één avond zijn dan alle 104.000 stenen in Rotterdam bijeen, waarna ze te zien zijn in heel Nederland: naast Meppel in 170 andere gemeenten. Het monument is van 23 januari t/m 2 februari voor het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel, te bezichtigen. Burgemeester Richard Korteland onthult Levenslicht in Meppel op donderdag 23 januari om 13.00 uur.

 • Gedeputeerde maakt binnenstadstour in Meppel

  16 januari 2020

  Donderdag 16 januari 2020 maakte de Drentse gedeputeerde Hans Kuipers een 'binnenstadstour' langs vijf gemeenten. In Meppel startte Kuipers met een ontbijt in Café Nr. 17 aan het Kerkplein. Zo zag hij zelf de effecten en projecten van het binnenstadsfonds. Met lokale bestuurders sprak hij over de uitvoering en over nieuwe plannen. Wethouder Roelof Pieter Koning presenteerde de ontwikkelingen in Meppel.

 • Advies- en meldpunt bijzondere zorg

  10 januari 2020

  Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in, een wet waarin is geregeld dat inwoners een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. In deze nieuwe wet is het beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.

 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Meppel

  03 januari 2020

  Op vrijdag 3 januari 2020 heeft burgemeester Korteland een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Roel van der Linde, tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Korteland

  03 januari 2020

  2 januari 2020

 • Gemeenteraad in het nieuw: De Ronde!

  30 december 2019

  Vanaf januari start de gemeenteraad De Ronde. Iedere eerste donderdag van de maand kunnen op verschillende manieren diverse onderwerpen besproken worden door en met de raad, burgemeester & wethouders en de samenleving. De commissievergadering - een week later - blijft ter voorbereiding van de raadsvergadering.

 • Uitreiking drie Koninklijke Onderscheidingen Meppel

  30 december 2019

  Maandag 30 december 2019 heeft burgemeester Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan de broers Herman, Hendrik en Jacob Hoevenberg.

 • Wijzigingen aanvragen kwijtschelding

  23 december 2019

  Per 1 januari 2020 verandert voor inwoners van onze gemeente van een aantal gemeenten waar kwijtschelding voor waterschapsbelasting moet worden aangevraagd. Dit jaar kon nog gecombineerd kwijtschelding aangevraagd worden voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Volgend jaar moet dit apart worden aangevraagd.

Uitgelicht