Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Terinzagelegging ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 en ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019

  21 maart 2019

  De provincie Overijssel wil haar Omgevingsvisie en Omgevingsverordening uit 2017 actueel houden. Dat doet zij door jaarlijkse actualisatierondes waarin relevante eerder vastgestelde beleidswijzigingen worden doorvertaald in deze beide documenten. Ook worden omissies en onduidelijkheden in teksten en kaarten hersteld.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen

  21 maart 2019

  Provinciale staten en Waterschap

 • Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding verdient?

  20 maart 2019

  Overal in Nederland, ook in de gemeente Meppel, zetten mensen zich in voor de samenleving. Vaak onopvallend en achter de schermen. Deze personen zouden best in het zonnetje gezet mogen worden. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon erkenning verdient?

 • Verkiezingsdebat Sterke Steden afgelast

  18 maart 2019

  In verband met de ontwikkelingen in Utrecht heeft burgemeester Korteland –na ruggespraak met zijn collega’s van Assen, Emmen en Hoogeveen- besloten het verkiezingsdebat over Sterke Steden niet door te laten gaan.

 • Zaterdag 23 maart: Gratis compost

  12 maart 2019

  De afgelopen jaren organiseerde de gemeente Meppel een compostactie voor haar inwoners. Ook dit jaar is er weer zo’n actie. Op zaterdag 23 maart kunnen inwoners van de gemeente tussen 9.00 en 13.00 uur gratis compost ophalen bij de Gemeentewerf aan de Eekhorstweg 16 in Meppel.

 • Oproep om Sterke Steden krijgt vervolg in verkiezingsdebat

  12 maart 2019

  Robuuste, bruisende en aantrekkelijke steden met een eigen identiteit en focus op economische versterking verdienen de aandacht van de provincie. Daarbij dient de focus te liggen op samenwerking en groei. Samenwerking tussen het vitale Drentse platteland en de Drentse steden om het vitale platteland vitaal houden en de sterke steden sterk. Hiervoor is ondersteuning van de provincie nodig.

 • Meedenkers over afval gezocht

  11 maart 2019

  Hoe gaat u om met uw afval? Bent u er bewust mee bezig? Of juist niet? We horen graag uw mening, want we hebben er allemaal mee te maken. Het mooie is dat een steeds groter deel van het afval weer gebruikt kan worden als grondstof voor iets nieuws. Hoe kunnen we dit nog beter onder de aandacht brengen? Denk mee over afval in een circulaire economie en een schoner Drenthe en meld u aan voor het testpanel.

 • Eerste aanvaardbare bieding verkoopprocedure voormalige LTS Randweg 1

  11 maart 2019

  De gemeente verkoopt de voormalige Technische school (LTS) aan de Randweg 1 via het Marktinitiatief. De eerste aanvaardbare bieding is binnen. Hiermee start de verkoopprocedure.

 • Fiets- en voetgangerstunnel Nieuwveense Landen dichterbij

  11 maart 2019

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een veilige fiets- en voetgangerstunnel te realiseren tussen de wijk Nieuwveense landen en het centrum van Meppel. Deze rechtstreekse verbinding is belangrijk voor de bereikbaarheid vanuit Nieuwveense Landen en Nijeveen met de Meppeler Binnenstad. Naar verwachting worden de plannen in de gemeenteraad van maart of april behandeld.

 • Loek Buys en Dorien van de Laak interim-directie Schouwburg Ogterop

  05 maart 2019

  Maandag 18 maart starten Loek Buys en Dorien van de Laak als interim-directie van Schouwburg Ogterop in Meppel. Ze zijn, allebei op parttime basis, de opvolgers van Wybrich Kaastra die deze week na negen seizoenen afscheid heeft genomen. De benoeming is voor een jaar en past in het beleid van burgemeester & wethouders om in deze bestuursperiode plannen voor de toekomst van de schouwburg uit te werken.

 • Kosteloos takken storten

  20 februari 2019

  Inwoners van Meppel kunnen zes weken lang op donderdagochtend en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval (takken) afleveren op het Afvalbrengstation (ABS) in Havelte.

 • Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke clientondersteuning

  18 februari 2019

  Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

 • Fairtrade Gemeente: Meppel prolongeert titel!

  11 februari 2019

  Meppel is ook de komende twee jaar een Fairtrade Gemeente. Meppel voert de titel al vanaf maart 2010. In december vroeg de Werkgroep Fairtrade Meppel voortzetting van deze titel aan. De landelijke jury vindt dat Meppel voldoet aan de criteria van de campagne.

 • NLdoet - gemeente doet mee

  11 februari 2019

  Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart zijn er weer talloze buurtactiviteiten voor NLdoet. Bewoners gaan met elkaar aan de slag om een buurthuis op te knappen, een speelplaats schoon te maken of nestkastje ophangen. Alles is mogelijk.

 • Twaalf Drentse gemeenten en vijf jeugdhulpaanbieders in Drenthe ondertekenen akkoord voor betere jeugdhulp

  25 januari 2019

  Gezamenlijk persbericht van de 12 Drentse gemeenten en 5 jeugdhulpaanbieders

 • Woningmarkt gemeente Meppel afgelopen twee jaar stevig veranderd

  25 januari 2019

  2018 was een bewogen en dynamisch verkoop- en bouwjaar. Uit de overzichten van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor de gemeente Meppel van de afgelopen twee jaar, blijkt dat er in 2018 veel veranderd is in de woningmarkt ten opzichte van 2017.

 • Meppel maakt kwaliteitsslag om regiofunctie te behouden!

  17 januari 2019

  Op woensdag 16 januari 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe een ‘Binnenstadstour’ gemaakt langs de zeven Drentse kernen om de eerste effecten en projecten te zien van het Binnenstadsfonds. Daarbij is het college van GS gesprekken aangegaan met de lokale bestuurders over de uitvoering van de plannen.

 • Partij PMD-afval afgekeurd

  14 januari 2019

  Als er materiaal bij het PMD-afval zit dat er niet in thuishoort, kan een hele vracht worden afgekeurd. Dat was helaas afgelopen week het geval. Een volledige vrachtwagen vol PMD-materiaal van de gemeente Meppel is afgekeurd, omdat er medisch afval in aangetroffen werd. Dat is voor de afvalverwerker reden om de hele partij af te keuren.

 • Meppel wil meer integraal persoonsgebonden budget

  10 januari 2019

  De gemeente Meppel doet in 2019 en 2020 opnieuw mee aan de landelijke pilot Integraal persoonsgebonden budget (I-pgb). Huishoudens met een complexe zorg- en begeleidingsvraag hebben nu te maken met verschillende regels en budgetten. Dat kan anders.

 • Diep geluk voor iedereen: Meppel hijst de regenboogvlag

  08 januari 2019

  Burgemeester & wethouders van Meppel hebben vandaag de regenboogvlag gehesen om te onderstrepen dat in de gemeente Meppel iedereen van harte welkom is. Het gemeentebestuur neemt daarmee stelling tegen de uitgangspunten van de Nederlandse vertaling van de Nashville Declaration.

 • Directeur Meppeler schouwburg kiest voor Frankrijk

  08 januari 2019

  Wybrich Kaastra, directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel, heeft burgemeester & wethouders te kennen gegeven om over enkele maanden de leiding over het theater te willen overdragen. Dit betekent dat zij na negen theaterseizoenen het lopende seizoen en de programmering voor 2019 - 2020 kan afronden.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Korteland 3 januari 2019

  03 januari 2019

  Sterke Steden

 • Afvalkalender 2019 alleen digitaal

  13 december 2018

  In december ontvangt u geen afvalkalender op papier meer in uw brievenbus. Inwoners van de gemeente Meppel kunnen deze digitaal gebruiken. Dat kan via de gratis app Meppel afval of u kunt de digitale kalender downloaden via www.meppel.nl/afvalkalender. Wie toch graag een papieren kalender wil, kan hem zelf downloaden en printen.

 • Uitkomsten burgerbelevingsonderzoek 2018: Meppelers positief over buurt en buren

  29 november 2018

  1.250 inwoners van de gemeente Meppel deden dit voorjaar mee aan een onderzoek naar de leefbaarheid in hun buurt. Op de thema’s sociale samenhang, leefbaarheid en buurtparticipatie staat de gemeente er over het algemeen goed voor. Het gemeentebestuur bedankt alle mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek.

 • Hartslag.Nu: maak uw buurt of wijk hartveilig

  29 november 2018

  Drentse gemeenten hebben afgesproken burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) beter in beeld te brengen. Met een campagne op RTV Drenthe en in regionale kranten worden burgerhulpverleners gevraagd zich te registrerenen om AED’s dag en nacht beschikbaar te stellen via HartslagNu.nl.

 • Acquisitie gemeentegids

  08 november 2018

  Jaarlijks geeft Akse Media de gemeentegids voor Meppel uit. Voor de gids 2019 is gestart met het werven van advertenties.

 • Digitale asbestdakenkaart

  09 oktober 2018

  Weet u al of er asbest in het dak van uw woning of schuur zit? Sinds kort staat er een kaart online, die aangeeft hoe het met uw dak gesteld is.

Uitgelicht