Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Veel belangstelling vrije kavels Danninge Erve Zuid II

  16 januari 2020

  De gemeente Meppel is onlangs gestart met de verkoop van vrije kavels in deel II van Danninge Erve Zuid in Nijeveen. Om in aanmerking te kunnen komen voor één van de 10 vrije kavels was een verkoopprocedure van toepassing. De inschrijfperiode is maandag 13 januari jl. gesloten.

 • Tijdelijk monument Levenslicht gaat bijna van start

  16 januari 2020

  Donderdag 16 januari om 19.00 uur is de landelijke onthulling van Levenslicht. Voor één avond zijn dan alle 104.000 stenen in Rotterdam bijeen, waarna ze te zien zijn in heel Nederland: naast Meppel in 170 andere gemeenten. Het monument is van 23 januari t/m 2 februari voor het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel, te bezichtigen. Burgemeester Richard Korteland onthult Levenslicht in Meppel op donderdag 23 januari om 13.00 uur.

 • Gedeputeerde maakt binnenstadstour in Meppel

  16 januari 2020

  Donderdag 16 januari 2020 maakte de Drentse gedeputeerde Hans Kuipers een 'binnenstadstour' langs vijf gemeenten. In Meppel startte Kuipers met een ontbijt in Café Nr. 17 aan het Kerkplein. Zo zag hij zelf de effecten en projecten van het binnenstadsfonds. Met lokale bestuurders sprak hij over de uitvoering en over nieuwe plannen. Wethouder Roelof Pieter Koning presenteerde de ontwikkelingen in Meppel.

 • Advies- en meldpunt bijzondere zorg

  10 januari 2020

  Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in, een wet waarin is geregeld dat inwoners een melding kunnen doen wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. In deze nieuwe wet is het beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. Bovendien maakt de nieuwe wet het mogelijk dat verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken diverse partijen samen om dit te voorkomen.

 • Fietskijkdag 18 januari

  07 januari 2020

  Veel van de verkeerd gestalde fietsen die de gemeente verwijdert rond het station, worden niet opgehaald. Echte stationsfietsen, maar ook goede fietsen. In 2019 zijn 191 fout gestalde fietsen en 150 fietswrakken verwijderd. Ben je je fiets kwijt en wil je kijken of jouw fiets er tussen staat?

 • Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Meppel

  03 januari 2020

  Op vrijdag 3 januari 2020 heeft burgemeester Korteland een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Roel van der Linde, tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Korteland

  03 januari 2020

  2 januari 2020

 • Gemeenteraad in het nieuw: De Ronde!

  30 december 2019

  Vanaf januari start de gemeenteraad De Ronde. Iedere eerste donderdag van de maand kunnen op verschillende manieren diverse onderwerpen besproken worden door en met de raad, burgemeester & wethouders en de samenleving. De commissievergadering - een week later - blijft ter voorbereiding van de raadsvergadering.

 • Uitreiking drie Koninklijke Onderscheidingen Meppel

  30 december 2019

  Maandag 30 december 2019 heeft burgemeester Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan de broers Herman, Hendrik en Jacob Hoevenberg.

 • Wijzigingen aanvragen kwijtschelding

  23 december 2019

  Per 1 januari 2020 verandert voor inwoners van onze gemeente van een aantal gemeenten waar kwijtschelding voor waterschapsbelasting moet worden aangevraagd. Dit jaar kon nog gecombineerd kwijtschelding aangevraagd worden voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Volgend jaar moet dit apart worden aangevraagd.

 • Terugblik raadsvergadering 19 december 2019

  23 december 2019

  Op donderdag 19 december was de laatste raadsvergadering van 2019. Tijdens deze vergadering heeft de gemeenteraad over diverse onderwerpen gesproken en besluiten genomen.

 • Tips voor de komende feestdagen

  03 januari 2020

  Afvalscheidingstips voor afval van Kerst en Oud & Nieuw.

 • Netwerk onafhankelijke cliëntondersteuners OCO van start

  19 december 2019

  Woensdag 18 december is een netwerkconvenant getekend tussen MEE Drenthe, Thuis in Cliëntondersteuning, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog en de gemeente. Zo bundelt Meppel de krachten op het gebied van onafhankelijke cliënt-ondersteuning in de vorm van een netwerk.

 • Incident voormalig overlaadstation Meppel

  17 december 2019

  Aan de Hesselterlandweg in Meppel heeft op dinsdag 17 december 2019 een incident plaatsgevonden, waarbij iemand gewond is geraakt.

 • Hoe gaan we met elkaar om in Meppel? Inwoners denk mee met de gemeente!

  07 januari 2020

  Wordt er voldoende naar inwoners geluisterd? Vinden mensen de gemeente redelijk? Weet iedereen waar de gemeente over gaat? Krijgen inwoners ruimte om betrokken te zijn? Wat vindt u van de manier waarop de gemeente besluiten uitvoert? De gemeente gaat met inwoners zoeken naar antwoord op deze en andere vragen.

 • Afvalkalender 2020

  17 december 2019

  De afvalkalender voor 2020 staat online weer klaar.

 • Zuiderschool Meppel wordt gemeentelijk monument

  12 december 2019

  Burgemeester & wethouders van Meppel hebben besloten de voormalige Zuiderschool, Prinses Marijkestraat 2, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Een extern onderzoek van Het Oversticht is voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie. De commissie adviseerde de voormalige Zuiderschool aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 • Actualisatie gemeentegids

  02 december 2019

  In week 50 (vanaf 9 december a,s.) start Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor het aankomende gemeentemagazine van Meppel.

 • Terugblik Raadsvergadering 28 november 2019

  29 november 2019

  Tijdens de raadsvergadering op 28 november heeft de gemeenteraad over diverse onderwerpen gesproken en besluiten genomen.

 • Energielandschap Nieuwveense Landen

  30 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel heeft in haar vergadering van 29 oktober kennis genomen van een rapportage over het Energielandschap Nieuwveense Landen.

Uitgelicht