Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Gezamenlijk onderzoek naar behoefte woonwagenstandplaatsen levert duidelijkheid op

  21 januari 2021

  In september tot december vorig jaar is onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagens en standplaatsen in de regio Zuidwest Drenthe. Het rapport toont aan dat het huidige aanbod niet helemaal aansluit bij de vraag die er is en die er naar verwachting in de toekomst gaat zijn.

 • Inzamelresultaten textiel gemeente Meppel

  20 januari 2021

  In 2020 is inwoners van Meppel, bijna 200.000 kg. textiel in de hiervoor bestemde containers gescheiden ingeleverd. Naast het textiel uit de containers, is in het afgelopen jaar ook 28.500 kg. textiel huis-aan-huis opgehaald. Over de afgelopen vijf jaar is een kleine stijgende lijn te zien. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met al dit textiel?

 • Bestemmingsplan bestaand ziekenhuisterrein ter inzage

  20 januari 2021

  Het College van burgemeester en wethouders stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan 'Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.'. Met dit bestemmingsplan worden de planologische kaders voor herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein neergelegd met als hoofdfunctie zorg gerelateerde bedrijvigheid. Hiermee zet het College een consistente lijn door die aansluit op de structuurvisie en de wensen van de gemeenteraad, die hier later formeel over zal besluiten.

 • Draagvlakmeting Bedrijven Investeringszone (BIZ)

  18 januari 2021

  In de binnenstad van Meppel heeft de Vastgoed Eigenaren Centrum Meppel (VECM) het initiatief genomen voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). De BIZ kan worden ingevoerd als er voldoende draagvlak is. Daarom vindt een draagvlakmeting plaats. Tot 11 februari a.s. kunnen pandeigenaren hun stem uitbrengen over dit voorstel.

 • Groen: wat gaan we doen?

  18 januari 2021

  Update werkzaamheden openbaar groen week 3

 • Nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meppel

  14 januari 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft per 1 januari 2021 Liesbeth van der Vegt-Luitjes benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel.

 • Bevolking 2020

  04 januari 2021

  De voorlopige bevolkingscijfers van de gemeente Meppel in 2020 zijn:

 • Gladde wegen en slechter zicht: hoe ga jij veilig de weg op?

  28 december 2020

  Ruiten krabben, spekgladde wegen en slechter zicht… Het is winter! Mooi, maar in het verkeer ook oppassen geblazen. Daarom deelt het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) op www.verkeervervoerdrenthe.nl handige tips om ook in de winterperiode veilig op pad te kunnen.

 • Meppeler Toren nog meer lichtpunt in donkere dagen

  22 december 2020

  Woensdag 23 december om 17 uur wordt de nieuwe duurzame ledverlichting van de Meppeler Toren ontstoken. Stichting Waarborgfonds Meppel heeft met lokale ondernemers geregeld dat de toren wordt aangelicht. De verlichting kan aangepast worden aan het jaargetijde en bij bijzondere momenten. De Meppeler Toren is daarom nu meer dan ooit een lichtpunt in een heel bijzondere eindejaarsperiode.

 • Digitale nieuwjaarbijeenkomst 4 januari 2021 20.00 uur

  05 januari 2021

  Anders dan andere jaren, organiseerde de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders een digitale nieuwjaarsbijeenkomst om het jaar 2021 positief te starten. Kijk de bijeenkomst hier terug.

 • Terugblik raadsvergadering 17 december 2020

  18 december 2020

  Afgelopen donderdag, 17 december, was de laatste raadsvergadering van dit jaar. Ook deze vergadering vond digitaal plaatst. De gemeenteraad heeft over 3 voorstellen het debat met elkaar gevoerd.

 • Meldpunt voor Meppeler slachtoffers toeslagenaffaire kinderopvang

  17 december 2020

  De gemeente heeft een meldpunt geopend voor ouders in Meppel die getroffen zijn door de toeslagenaffaire van de belastingdienst.

 • Taskforce corona digitaal van start gegaan

  17 december 2020

  Woensdagavond 16 december is met ruim 50 deelnemers een eerste digitale stap gezet in het verbinden tussen actieve organisaties en initiatiefnemers, enthousiastelingen, gemeente en andere betrokkenen. De bijeenkomst was bedoeld om te zien wat er leeft en speelt in Meppel om vervolgens te gaan ontdekken wat we er samen aan kunnen gaan doen!

 • Duurzaam mobiliteitsplan voor sociaal domein Meppel

  18 december 2020

  Burgemeester & wethouders van Meppel vragen de gemeenteraad een integraal mobiliteitsplan voor het sociaal domein vast te stellen. Onderdeel van dit plan is een alternatief voor de stadsbus in samenhang met Wmo–vervoer en leerlingenvervoer. Uitgangspunt van het college blijft sociale inclusie en voortbouwen op eigen kracht.

 • Nieuw beleid maakt plaatsing kleine windturbines in buitengebied Meppel mogelijk

  11 december 2020

  Steeds meer agrariërs in de gemeente Meppel hebben de behoefte om zelf schone en duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door het plaatsen van kleine windturbines. Om dit laatste mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders nieuw beleid opgesteld. Zij nodigen inwoners van Meppel uit hierop te reageren. Daarna zal het nieuwe beleid door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 • Verwijdering caravan

  07 december 2020

  Donderdag 3 december 2020 omstreeks 15.00 uur heeft gemeente Meppel een caravan van de openbare weg, Blankenstein, verwijderd.

 • Actualisatie gemeentegids

  06 december 2020

  In week 51 (vanaf 14 december a,s.) start Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor het aankomende gemeentemagazine van Meppel.

 • Afvalkalender 2021

  02 december 2020

  Vanaf vandaag staat de afvalkalender 2021 weer online klaar.

 • Onderzoek naar gracht in concept beschikbaar

  02 december 2020

  De uitkomsten van het onderzoek naar de kosten en baten van het terugbrengen van een gracht op het Prinsenplein zijn in concept bekend. De uitkomsten van het onderzoek kunnen de gemeente helpen bij het nadenken en discussiëren over de toekomst van het Prinsenplein, al dan niet met gracht.

 • Acquisitie gemeentegids

  18 november 2020

  Jaarlijks geeft Akse Media de gemeentegids voor Meppel uit. Voor de gids 2021 is gestart met het werven van advertenties.

 • Informatie werkzaamheden spoor

  09 juli 2020

  Omwonenden worden door Prorail niet meer via een huis-aan-huisblad geïnformeerd over werkzaamheden aan het spoor.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Algemene gelegenheid

  03 juli 2020

  Vandaag vrijdag 3 juli 2020 zijn alsnog Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan acht personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 • Koninklijke onderscheidingen Algemene gelegenheid

  24 april 2020

  Vrijdag 24 april heeft de burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, tussen 10.00 en 13.00 uur persoonlijk contact opgenomen met acht inwoners van de gemeente Meppel om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

 • Brand- en stookverbod afvalstoffen – Wet milieubeheer

  24 maart 2020

  Het verbranden van afvalstoffen in de buitenlucht is op grond van milieuregels niet toegestaan. Het verbod geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.