Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Hitteplan & tips om de hitte goed door te komen

  06 augustus 2020

  Het is warm de komende dagen. Het RIVM activeert vanaf 6 augustus het Nationaal Hitteplan. Ook geldt er een smogwaarschuwing. Extra opletten kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken.

 • Groen wat gaan we doen?

  03 augustus 2020

  Update werkzaamheden openbaar groen 3 augustus

 • Fruitboombrigade zoekt erven met fruitbomen én vrijwilligers

  20 juli 2020

  De Fruitboombrigade Meppel snoeit fruitbomen in het openbaar gebied en op boerenerven in de gemeente Meppel.

 • Informatie werkzaamheden spoor

  09 juli 2020

  Omwonenden worden door Prorail niet meer via een huis-aan-huisblad geïnformeerd over werkzaamheden aan het spoor.

 • Meppel kiest voor duurzame economische ambitie

  16 juli 2020

  Meppel heeft ambitie en wil ruimte voor ondernemers, werk, energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Daarom zijn gronden verworven en vestigt de gemeente het voorkeursrecht op het gebied ten oosten van de A32, tussen de Drentse Hoofdvaart, de Oude Vaart en de oostelijke gemeentegrens.

 • Groen wat gaan we doen?

  09 juli 2020

  Update werkzaamheden openbaar groen 7 juli 2020

 • Wie heeft het duurzaamste huis van Nederland?

  06 juli 2020

  De Nationale Duurzame Huizen Route gaat deze zomer weer op zoek naar het Duurzaamste Huis van Nederland. Met de verkiezing wil de organisatie huiseigenaren de welverdiende waardering geven voor hun prestaties op het gebied van duurzaam wonen. Alle huiseigenaren die hun woning hebben verduurzaamd, kunnen deze aanmelden op de website en meedoen met de verkiezing.

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Algemene gelegenheid

  03 juli 2020

  Vandaag vrijdag 3 juli 2020 zijn alsnog Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan acht personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 • Begroting Meppel staat onder druk

  03 juli 2020

  Het College van BenW heeft afgelopen week kennis genomen van de tussentijdse financiële rapportage van de gemeente. De actuele stand van zaken is dat de gemeente Meppel op een tekort van 750.00 euro afstevent. Hierin is de deze week aangekondigde bijdrage van het Rijk meegenomen als compensatie voor de coronakosten.

 • Gemeenteraad gaat vanaf september weer ‘fysiek’ vergaderen

  30 juni 2020

  Vanwege de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus heeft de raad besloten om vanaf april digitaal te vergaderen om de besluitvorming door te laten gaan. Tot het zomerreces is door de raad en de commissie digitaal vergaderd. Voor het optimale politieke debat is de raad van mening dat het wenselijk is dat er weer fysiek zal worden vergaderd.

 • Aan alle inwoners en medewerkers van organisaties en bedrijven in Meppel

  29 juni 2020

  Sinds maart hebben we te maken met maatregelen om verspreiding van het coronavirus in ons land te beperken. Deze situatie zal ook de komende tijd veel van ons vragen. Het is fijn om te merken dat de meeste Meppelers zich aan de regels houden. We realiseren ons dat het niet altijd prettig is om afstand te houden en te worden beperkt in je sociale contacten. Terwijl elkaar ontmoeten, elkaar gezelschap houden en ons verbonden met elkaar voelen, zo belangrijk is.

 • Ook tijdens de coronacrisis kun je je aanmelden voor schuldhulp

  29 juni 2020

  Groeien de financiële problemen je boven het hoofd en kom je er in je eentje niet uit? Vraag dan om hulp bij een professionele instantie in Meppel. Zij kunnen je helpen om overzicht te creëren en stapsgewijs samen met je problemen aan te pakken. Je hoeft niet te wachten tot de maatregelen tegen het coronavirus worden opgeheven.

 • Terugblik raadsvergadering 25 juni 2020

  29 juni 2020

  Donderdag 25 juni was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Tijdens deze raadsvergadering is er een lang debat gevoerd door de raad over het proces met betrekking tot de begroting 2021.

 • Terugblik raadsvergadering 18 juni

  24 juni 2020

  Op donderdag 18 juni heeft de gemeenteraad weer digitaal vergaderd en besluiten genomen.

 • Overeenkomst glasvezel buitengebied

  22 juni 2020

  Burgemeester & Wethouders sluiten een overeenkomst met RENDO buitenaf voor spoedige aanleg van een glasvezelnetwerk in de ‘witte vlekken’ van het buitengebied. Zo werkt de gemeente mee aan het vergroten en versterken van economische en maatschappelijke kansen in het buitengebied.

 • Groen wat gaan we doen

  22 juni 2020

  Update werkzaamheden openbaar groen 22 juni 2020

 • Drentse gemeenten willen beter afval scheiden

  22 juni 2020

  Afval is een grondstof en dus cruciaal onderdeel van de circulaire economie. Minder afval creëren is natuurlijk altijd het meest duurzame, maar als je dan eenmaal afval hebt, dan is goed scheiden noodzaak. Alleen op die manier kan het als grondstof gebruikt worden. Daarom starten de Drentse gemeenten een gezamenlijke campagne.

 • Buurtgezinnen.nl in Meppel

  22 juni 2020

  Stichting Buurtgezinnen.nl zoekt in opdracht van gemeenten in heel Nederland voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt. Het steungezin ontlast en steunt het overbelaste gezin bij de opvoeding van de kinderen van 0-23 jaar. In september gaat Buurtgezinnen ook in Meppel van start.

 • Bestrijding eikenprocessierupsen begonnen

  08 juni 2020

  De gemeente laat nesten van de eikenprocessierups verwijderen door gespecialiseerde bedrijven. Dit gebeurt overdag, omdat rupsen zich dan in hun gezamenlijke nesten bevinden. Los over de boom lopende rupsen worden niet bestreden. Voor het wegpakken of wegzuigen van nesten moeten ze natuurlijk wel eerst zijn gemaakt. Op dit moment is dat op veel plaatsen nog niet het
  geval.

 • Centrummanager aan de slag

  08 juni 2020

  De Meppeler Handelsvereniging (MHV, de winkeliers) en gemeente hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk weer een Centrummanager te benoemen. De afgelopen tijd was deze functie vacant en werd er tijdelijk landelijke expertise ingehuurd. Beide partijen zijn blij nu weer iemand vanuit Meppel te benoemen. De heer Arnold Schuurman is een lokaal bekende ondernemer en zal samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente zijn schouders zetten onder de uitvoering van het binnenstadplan; de gezamenlijke uitvoeringsagenda.

 • Terugblik raadsvergadering 28 mei

  03 juni 2020

  Op donderdag 28 mei heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd en besluiten genomen. Er stonden 6 bespreekpunten op de agenda waarover de raad met elkaar het debat heeft gevoerd.

 • Robin van Ulzen kandidaat-wethouder voor Meppel

  02 juni 2020

  De fractie van de VVD Meppel heeft huidig raadslid Robin van Ulzen voorgedragen als kandidaat-wethouder. Hiermee is Van Ulzen beoogd opvolger van Roelof Pieter Koning die na meer dan zes jaar wethouderschap het stokje doorgeeft.

 • Grote stukken folie en piepschuim bij restafval

  28 mei 2020

  Ieder doet zijn best om grondstoffen goed aan te bieden. Toch gaat er wel eens iets mis.

 • Meppeler VVD wethouder Koning kondigt vertrek aan

  28 mei 2020

  Aan het begin van de digitale raadsvergadering, maakte Roelof Pieter Koning vandaag bekend dat hij na 14 juni het stokje doorgeeft. De geboren en getogen Meppeler is zes jaar wethouder geweest in Meppel.

 • College kiest voor ambitie en realisme in Stationsgebied

  28 mei 2020

  Het college heeft zich uitgesproken over de gewenste ontwikkelrichting van het Stationsgebied. Zij stelt de raad onder andere voor de Bekinkbaan te integreren in de omgeving en meer in te pakken met grootstedelijke ontwikkeling. Ook wordt een andere inrichting voor het stationsplein voorgesteld en een nieuwe fietsverbinding met Ezinge via een aangepaste oversteek bij de Reeststouwe.

 • Ook tijdens de coronacrisis kun je je aanmelden voor schuldhulp

  25 mei 2020

  Groeien de financiële problemen je boven het hoofd en kom je er in je eentje niet uit? Vraag dan om hulp bij een professionele instantie in Meppel. Zij kunnen je helpen om overzicht te creëren en stapsgewijs samen met je problemen aan te pakken.

 • Infrastructuur Nieuwveense Landen op de schop

  22 mei 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten om de raad voor te stellen de ontsluitingsstructuur voor Nieuwveense Landen aan te leggen, en de omliggende wegen door middel van toekomstbestendige verkeersmaatregelen hierop aan te passen. Het besluit moet nog wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

 • Inkoopactie verduurzaming koopwoningen

  22 mei 2020

  Woningeigenaren met een eigen dak kunnen zich tot 31 juli via winstuitjewoning.nl vrijblijvend aanmelden voor inkoop van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas.

 • Let op! Valse incasso e-mail

  18 mei 2020

  Er zijn valse e-mails in omloop die inwoners oproepen rekeningen van de gemeente te voldoen. De gemeente stuurt nooit incasso-opdrachten uit per mail!

 • Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding verdient?

  11 mei 2020

  Overal in Nederland, ook in de gemeente Meppel, zetten mensen zich in voor de samenleving. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon erkenning verdient?

 • Koninklijke onderscheidingen Algemene gelegenheid

  24 april 2020

  Vrijdag 24 april heeft de burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, tussen 10.00 en 13.00 uur persoonlijk contact opgenomen met acht inwoners van de gemeente Meppel om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

 • Fotowedstrijd Meppels lentegroen tussen de stenen

  31 maart 2020

  Heeft jouw tuin veel tegels en stenen? Wil je je tuin wel wat groener? Doe dan mee met de fotowedstrijd Meppels lentegroen tussen de stenen georganiseerd door Steenbreek Meppel en win een make-over van je voortuin ter waarde van maximaal € 1.000.

 • Brand- en stookverbod afvalstoffen – Wet milieubeheer

  24 maart 2020

  Het verbranden van afvalstoffen in de buitenlucht is op grond van milieuregels niet toegestaan. Het verbod geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 • Energielandschap Nieuwveense Landen

  05 februari 2020

  Rapportage en presentatie verkenning energielandschap Nieuwveense landen

Uitgelicht