Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Feestelijke afronding van ontwikkeling Het Vledder

  21 juni 2024

  Met de aanleg van de groene ruimtes op Het Vledder is een intensieve periode van ontwikkeling afgerond. Op 21 juni is het gebied officieel geopend door wethouder Robin van Ulzen en Kristian Makkinga, directeur ontwikkeling van Koopmans, die daarmee ook symbolisch de ontwikkelperiode van jaren afsluiten.

 • Uitnodiging bijeenkomst Beïnvloeding en Ondermijning in Meppel

  19 juni 2024

  Weet u wat er echt om u heen gebeurt? Herkent u de signalen van ondermijning? Op dinsdagavond 2 juli organiseren we in De Samenstroom in Meppel een bijeenkomst over de criminele onderwereld. Criminelen maken gebruik van kwetsbare wijken, buurten, personen en bedrijven. De bijeenkomst op 2 juli a.s. over ‘Beïnvloeding en Ondermijning’ is speciaal voor inwoners van onze gemeente. Thema’s die deze avond aan de orde komen zijn seksuele en criminele uitbuiting, drugshandel en productie en het herkennen en melden van signalen.

 • Zilveren gemeentelijke erepenning voor Ken Besuijen

  12 juni 2024

  Op 11 juni 2024 heeft het college van B&W besloten de heer Ken Besuijen de zilveren gemeentelijke erepenning toe te kennen. Hiermee wordt de jarenlange inzet van Ken voor de gemeente Meppel beloond.

 • Gemeente Meppel is koersvast en wil sparen voor de toekomst

  06 juni 2024

  Gemeente Meppel houdt koers ondanks de vele veranderingen en onzekerheden in de wereld om ons heen. De gemeente bouwt aan een Meppel dat kan omgaan met die veranderingen en onzekerheden en stellen voor om te gaan sparen voor toekomstige uitgaven. Dat is de boodschap van het college van burgemeester en wethouders zoals verwoord in de perspectiefnota. In deze nota schetst het college waar zij met Meppel de komende jaren naar toe wil.

 • Voorbereidingsbesluit in Noordpoort

  28 mei 2024

  De ontwikkeling van Noordpoort krijgt steeds meer vorm. Met nieuwe uitgangspunten, die de raad op 21 december 2023 vaststelde, is groen licht gegeven voor de transformatie van Noordpoort naar meer wonen en voor de aanleg van de nieuwe Stadsentree. Met dit voorbereidingsbesluit willen we deze ontwikkelingen borgen.

 • Textiel van afvalstof naar grondstof: Gooi het weg in de textielcontainer

  23 mei 2024

  In 2023 is in Meppel 149.000 kilo textiel opgehaald via de textielcontainers en de VET-goed route. Op deze manier krijgt het textiel een tweede leven en gaat het van afvalstof naar grondstof. Ongeveer evenveel textiel gooiden inwoners weg via het restafval. Restafval wordt verbrand en hierdoor gaan grondstoffen verloren. Daarom roept gemeente Meppel inwoners op om textiel weg te gooien in de daarvoor bestemde textielcontainers. Er staat er altijd één in de buurt, op de verschillende locaties in de wijken en dorpen van de gemeente Meppel. Ook haalt gemeente Meppel textiel maandelijks op aan huis via de VET-goed route.

 • Small villa’s krijgen definitief een plek in Nieuwveense Landen

  16 mei 2024

  Op 13 mei ondertekenden wethouder Robin van Ulzen, directeur Ewald Spijker en Bastiaan Dijk namens Hesp Projectontwikkeling de overeenkomst voor de realisatie van 28 small villa’s in deelgebied Boshoven in de wijk Nieuwveense Landen. Het project draagt de naam “Mooi Boshoven”.

 • Positie gemeente Meppel sterk verbeterd

  16 mei 2024

  De gemeente Meppel heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van bijna € 10,7 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad. Meppel verbetert haar financiële positie, maar staat ook voor een aantal robuuste keuzes de komende jaren. Ook in 2024 verwacht Meppel positieve cijfers.

 • Cursus Zorg om dementie

  08 mei 2024

  Wij organiseren samen met de gemeente Westerveld en de Noorderboog een cursus "Zorg om dementie". De cursus bestaat uit 4 avonden en wordt aangeboden aan naasten die zorgen voor iemand met dementie uit de gemeente Meppel of Westerveld en naasten die zorgen voor iemand met dementie en zelf in de gemeente Meppel of Westerveld wonen.

 • Aanvragen Koninklijke onderscheiding 2025

  08 mei 2024

  Overal in Nederland, ook in de gemeente Meppel, zetten mensen zich in voor de samenleving. Kent u iemand waarvan u vindt dat deze persoon erkenning verdient? De meest waardevolle waardering is het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding of lintje. Hieronder leggen we uit hoe u zo’n erkenning aanvraagt.

 • Wilt u uw stem laten horen? Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief in Meppel (vol)

  23 mei 2024

  Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen in de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan cursus Politiek Actief voor de gemeente Meppel en ontdek het! Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid. De cursus start op dinsdagavond 1 oktober 2024. Meedoen is gratis.

 • Integrale controle prostitutie-inrichtingen

  03 mei 2024

  Toezichthouders van de gemeente Meppel, team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) van de politie, de lokale politie en Time2Connect hebben donderdag 2 mei 2024 de vergunde prostitutie-inrichtingen van de gemeente Meppel gecontroleerd op hun vergunningvoorschriften en op hun werkomstandigheden.

 • 5 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Meppel

  26 april 2024

  Vandaag, 26 april, is het de dag van de Lintjesregen, de Algemene Gelegenheid tot verlening van Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In Meppel zijn door de Burgemeester, de heer R.T.A. Korteland, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan 5 personen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

 • Nieuwe Boazbrug herstelt fietsverbinding

  25 april 2024

  Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Gemeente Meppel heeft op 16 april het besluit genomen om een nieuwe stalen Boazbrug laten te bouwen. Hiermee wordt de hoofdfietsroute Oude Boazstraat-Centrum weer hersteld. Volgens planning is de brug voor de start van het vaarseizoen 2025 klaar.

 • Gedeeltelijke afsluiting Eekmolenbrug

  05 maart 2024

  Vanaf morgen sluiten wij op de Eekmolenbrug (Weerdstraat-Hesselingen) een halve rijbaan af. Met borden geven we de gewijzigde (voorrangs) situatie aan.

 • Archief website

  De website wordt dagelijks gearchiveerd via archieweb.eu.