Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Laat jouw mening horen over de gemeentebegroting 2020!

  21 oktober 2019

  Hoeveel geld gaat er in 2020 naar zorg, veiligheid, wonen en sport? Hoeveel geld komt er binnen? Hoe hoog worden de belastingen voor de inwoners? Wat zijn de plannen met betrekking tot de subsidies? Dat staat in de begroting. Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Met deze begroting stelt de gemeenteraad op 7 november de plannen voor 2020 vast, inclusief de daarbij behorende budgetten.

 • Deltacommissaris brengt werkbezoek aan Drenthe

  17 oktober 2019

  Gezamenlijk persbericht samenwerkingsverband Fluvius

 • URZO - locatie Meppel klaar voor nieuwe toekomst

  17 oktober 2019

  Burgemeester & wethouders hebben besloten een deel van de URZO-panden in de Kruisstraat van Meppel aan te wijzen als gemeentelijk monument. De eigenaar kan nu een plan bedenken dat recht doet aan de waarden van het pand en de plek.

 • Informatiemarkt activiteiten 75 jaar Vrijheid

  17 oktober 2019

  In 2019 en 2020 wordt in heel Nederland het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog herdacht, 75 jaar geleden. Meppel is bevrijdt op 13 april 1945. In 2020 worden daarom meerdere momenten van herdenken en vieren georganiseerd in de gemeente Meppel.

 • Zaterdag 26 oktober Nacht van de Nacht

  16 oktober 2019

  Wandelen in het donker? Doe mee met de Nacht van de Nacht. Dit jaar is er een speurtocht met marshmallows in een donker Wilhelminapark!

 • Jongerengemeenteraad Meppel kiest voor ruilmarkt

  21 oktober 2019

  Maandag 14 oktober vormden leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede voor één dag de gemeenteraad. Ze bedachten samen plannen voor een groene duurzame gemeente. 's Middags besloten de jongeren in een 'raadsvergadering' over het uit te voeren plan. 'De ruilmarkt' kreeg de meeste stemmen.

 • Coming Out Day: Regenboogvlag en korting op dansvoorstelling

  14 oktober 2019

  Vrijdag 11 oktober hees wethouder Henk ten Hulscher de Regenboogvlag voor het Stadhuis. Op hetzelfde moment werd de vlag ook gehesen op de Meppeler toren en voor de gemeentewerf. De gemeente deelt in de Regenboogweek flyers uit met korting voor de dansvoorstelling Role Model die 13 november is te zien in Schouwburg Ogterop.

 • Laat jouw mening horen over de gemeentebegroting 2020!

  07 oktober 2019

  Hoeveel geld gaat er in 2020 naar zorg, veiligheid, wonen en sport? Hoeveel geld komt er binnen? Hoe hoog worden de belastingen voor de inwoners? Wat zijn de plannen met betrekking tot de subsidies? Dat staat in de begroting. Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Jij kunt hierover meedenken op 30 oktober a.s..

 • Jongeren vormen voor een dag de gemeenteraad

  07 oktober 2019

  Maandag 14 oktober organiseert de gemeenteraad van Meppel in samenwerking met ProDemos en de scholen weer de jaarlijkse jongerengemeenteraad. Aan dit project zullen ongeveer 70 leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede meewerken.

 • Informatiebijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning

  07 oktober 2019

  Maandag 14 oktober van 16.30 - 18.30 uur is er in Herberg 't Plein, Prinsengracht 1 Meppel, een informatiebijeenkomst over het netwerk onafhankelijke cliëntondersteuners.

 • Ondertekening overeenkomst glasvezel bedrijventerrein Oevers E Meppel

  03 oktober 2019

  Woensdag 2 oktober tekenden de heer H.A. ten Brink, voorzitter van de vereniging ICC-Parkmanagement, en de heer H. ten Hulscher, wethouder van de Gemeente Meppel in aanwezigheid van parkmanager J. Hagedoorn een overeenkomst voor de financiering van de aanleg van een glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Oevers E in Meppel.

 • Aanvragen mantelzorgwaardering

  27 september 2019

  De gemeente Meppel waardeert alle mantelzorgers en jonge mantelzorgers vanaf 6 jaar met de mantelzorgwaardering en biedt in samenwerking met het Mantelzorgplatform Meppel voor elk wat wils. De mantelzorgwaardering kan van 7 september t/m 19 oktober worden.

 • Gezamenlijke visie op het Bleekerseiland

  26 september 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft in samenwerking met een Meppeler initiatiefnemer, de Kinckhorst Stichting, een visie opgesteld voor het Bleekerseiland. Deze visie vormt de basis voor latere planuitwerking. De visie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

 • Begroting 2020 gemeente Meppel naar gemeenteraad

  26 september 2019

  Zorgvuldig pakket aan maatregelen: iedereen draagt bij

 • Nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein Meppel

  25 september 2019

  De Adviesraad Sociaal Domein zoekt vrijwilligers die Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over het sociaal domein. Kortom: over je eigen leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt.

 • Noordpoort genomineerd voor landelijke prijs

  24 september 2019

  Vrijdag 13 september werd bekend dat Meppel een van de genomineerden is voor de Aandeslag-Trofee van het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet.

 • Duurzaam wonen bereikbaar voor iedereen

  17 september 2019

  Met de overheidsplannen om woningen aardgasvrij te maken, gaan steeds meer huiseigenaren op zoek naar informatie over duurzame en energiebesparende toepassingen voor hun woning. Een goed moment om te oriënteren is de Nationale Duurzame Huizen Route op 2 en 9 november 2019. Gastvrije huiseigenaren stellen hun duurzame huis open voor geïnteresseerde bezoekers. Een unieke mogelijkheid om een grote variatie aan woningen en maatregelen te bekijken en de woonverhalen van de bewoners uit de eerste hand te horen.

 • Eerste subsidies verkleuren/verplaatsen detailhandel aanloopstraten verstrekt

  13 september 2019

  De gemeente Meppel werkt aan een toekomstbestendige en compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de zogenaamde ‘aanloopstraten’. Hiervoor is een stimuleringsregeling ontwikkeld die twee mogelijkheden kent: subsidie voor het omzetten van detailhandel naar een andere gewenste functie (bijvoorbeeld wonen) en een subsidie voor verplaatsing van een detailhandelsbedrijf van een aanloopstraat naar het kernwinkelgebied van Meppel.

 • Succesvol Groot Meppeler dictee

  10 september 2019

  Bij de start van de Week van de Alfabetisering organiseerden Bibliotheek en Gemeente een Meppeler dictee. Hiermee vragen we gezamenlijk aandacht voor 'laaggeletterdheid': problemen van mensen die hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen.

 • JA, ik wil!Trouw gratis tijdens het Festival van Geluk

  25 september 2019

  In Meppel delen we ons geluk. Hoe gelukkig kan je worden als je besluit je leven met iemand te delen? Als gemeente dragen we graag bij aan het geluk van onze inwoners. Daarom kan je in de week van het Festival van Geluk (7 tot en met 11 oktober) van maandag tot en met vrijdag iedere ochtend gratis trouwen bij de gemeente Meppel!

 • Bokashi: circulair onkruid bestrijden

  27 augustus 2019

  Op de gemeentewerf is dit voorjaar een proef gedaan met het zelf maken van Bokashi. Boskashi is Japans voor gefermenteerd organisch materiaal. Een eeuwenoude techniek, waarbij organische resten omgezet worden in een rijke bodemverbeteraar.

 • Steen eruit, planten erin

  06 augustus 2019

  Meer groen in de tuin betekent minder wateroverlast, minder stadshitte, minder omgevingsgeluid, een hogere waarde van je huis en het helpt in het voortbestaan van insecten en vogels. Samen met de enthousiaste vrijwilligersgroep “Steenbreek Meppel” willen we Meppel groener maken.

 • Nieuwe sportvloer sporthal Koedijkslanden

  06 augustus 2019

  De sportvloer in sporthal Koedijkslanden wordt vervangen. Deze geplande onderhoudsronde combineren we met het aanbrengen van vloerverwarming.

 • Zelf veilig asbest verwijderen met gratis asbestbox

  06 augustus 2019

  De gemeente wil het voor particulieren eenvoudiger maken om zelf kleine asbestdaken, bijvoorbeeld op schuurtjes of overkappingen te verwijderen. In de gemeente Meppel zijn nog veel asbesthoudende daken te vinden. Bijvoorbeeld bij boerderijen maar ook in particulier eigendom.
  Inwoners kunnen –na een sloopmelding te doen- gratis asbestfolie of een asbestbox ophalen bij de gemeentewerf als ze zelf aan de slag gaan.

 • Contractering jeugdhulp

  15 juli 2019

  Samen met de zes andere Zuid-Drentse gemeenten willen we de jeugdhulp vanaf het jaar 2020 opnieuw inkopen. Op vrijdag 5 juli hebben wij de voorwaarden voor de jaren 2020 tot en met 2028 bekend gemaakt.

 • Leerlingen basisscholen maken kennis met democratische besluitvorming

  12 juli 2019

  Van 4 t/m 9 juli 2019 hebben ongeveer 200 leerlingen van basisscholen uit de gemeente Meppel een bezoek gebracht aan het stadhuis. In het kader van het educatieve doe-programma ‘Democracity’ zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs de eerste stappen in het stadhuis. Ze maken daarbij kennis met democratische besluitvorming door samen een stad te bouwen. Het interactieve doe-programma is speciaal voor het basisonderwijs ontwikkeld door ‘ProDemos-Huis voor democratie en rechtstaat’.

 • Ondersteuning Meppel Event Desk succesvol

  09 juli 2019

  Voor de gemeente Meppel zijn evenementen ‘het’ ultieme visitekaartje. Het college wil evenementen stimuleren om zich door te blijven ontwikkelen. Het college gaat inzetten op de kwaliteit van evenementen, door de ondersteuning te organiseren. Meppel Event Desk begeleidt en stimuleert deze doorontwikkeling en professionaliseringsslag. Zij ontvangen voor de jaren 2019 en 2020 een subsidie.

 • Nieuw Gevelfonds kan pandeigenaren over de streep trekken

  09 juli 2019

  De gemeente investeert langdurig in de binnenstad. Doel is het kernwinkelgebied van Meppel meer aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. Een middel om dit te bereiken is een geactualiseerde subsidieregeling voor gevelverbetering. Het Gevelfonds is onderdeel van het Binnenstadsfonds dat tot stand is gekomen met medewerking van de provincie Drenthe.

 • Geen treinen tussen Meppel en Zwolle, hinder P+R terrein

  10 juli 2019

  Op 6, 7, 8 en 21 juli rijden geen treinen tussen Meppel en Zwolle in verband met werkzaamheden aan het spoor.

 • Eikenprocessierupsen in onze gemeente

  15 juli 2019

  Dit jaar zijn er uitzonderlijk veel processierupsen in Meppel en wijde omtrek. Het zijn er zelfs zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden. Daarom beperkt de gemeente noodgedwongen de bestrijding.

 • Nieuw plan voormalige LTS bekend

  13 juni 2019

  Het college van B&W heeft besloten om de verkoop van de voormalige LTS locatie aan de Randweg 1 aan RdB Real Estate te gunnen. RdB Real Estate heeft een plan gemaakt dat een groene en duurzame nieuwe invulling geeft aan het monumentale hoofdgebouw. Het plan gaat uit van een mix van appartementen en kantoorunits in het hoofdgebouw en de realisatie van twee-onder-een-kapwoningen op de plaats van de te slopen praktijkgebouwen.

 • Nieuw terrasseizoen, nieuwe regels in Meppel

  20 juni 2019

  In korte tijd hebben horecaondernemers in de binnenstad van Meppel samen met de gemeente de regels voor de terrassen in Meppel onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe regels voor de terrassen.

 • Onderzoek wel of niet opengraven Prinsengracht

  20 juni 2019

  De gemeente Meppel is gestart met het onderzoek naar het wel of niet opengraven van de Prinsengracht. Via een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gaan we onderzoeken wat de eventuele meerwaarde is van het opgraven van dit deel van de oude stadsgracht. Een extern bureau gaat dit onderzoeken.

 • De gemeenteraad hoort woensdag 12 juni graag uw mening over de Perspectiefnota 2020-2023

  06 juni 2019

  Donderdag 27 en vrijdag 28 juni staat de Perspectiefnota 2020-2023 centraal in de openbare vergadering van de gemeenteraad. In de perspectiefnota staan de financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 en de drie daaropvolgende jaren.

 • Uitslag verkiezing leden Europees Parlement

  27 mei 2019

  Opkomstpercentage 43,95%

 • Solide financiën geven Meppel fundament voor toekomst

  24 mei 2019

  Burgemeester & wethouders kondigen met de Perspectiefnota 2020-2023 acties aan om 'bruisend Meppel' financieel sterker te maken. Alleen zo blijft de toekomst van de voorzieningen in de gemeente gewaarborgd. Meppel blijft investeren in de kwaliteit van de stad. Van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen wordt een extra bijdrage gevraagd om de centrumfunctie in de regio structureel te waarborgen.

 • Onkruidbestrijding met stoom en kokend water

  07 mei 2019

  Sinds vorige week wordt onkruid in de gemeente bestreden met heet water en hete lucht. Een grote en een kleine tankwagen, gevuld met schoon condenswater van de energiecentrale in Steenwijk is voortaan regelmatig in Meppel te zien.

 • Open Bedrijvendag 2 november 2019

  24 mei 2019

  Doe mee met de Open Bedrijvendag! Een mooie gelegenheid om uw bedrijf te laten zien aan leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs, werkzoekenden en belangstellenden.

 • Meppel met haar inwoners op koers!

  29 april 2019

  Burgemeester & wethouders bieden de Raad de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. De jaarrekening is afgesloten met een voorzichtig positief resultaat van € 359.000. Het nieuwe college vaart een koers met andere accenten dan de afgelopen jaren.

 • Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke clientondersteuning

  18 februari 2019

  Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

Uitgelicht