Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Partij PMD-afval afgekeurd

  14 januari 2019

  Als er materiaal bij het PMD-afval zit dat er niet in thuishoort, kan een hele vracht worden afgekeurd. Dat was helaas afgelopen week het geval. Een volledige vrachtwagen vol PMD-materiaal van de gemeente Meppel is afgekeurd, omdat er medisch afval in aangetroffen werd. Dat is voor de afvalverwerker reden om de hele partij af te keuren.

 • Meppel wil meer integraal persoonsgebonden budget

  10 januari 2019

  De gemeente Meppel doet in 2019 en 2020 opnieuw mee aan de landelijke pilot Integraal persoonsgebonden budget (I-pgb). Huishoudens met een complexe zorg- en begeleidingsvraag hebben nu te maken met verschillende regels en budgetten. Dat kan anders.

 • Diep geluk voor iedereen: Meppel hijst de regenboogvlag

  08 januari 2019

  Burgemeester & wethouders van Meppel hebben vandaag de regenboogvlag gehesen om te onderstrepen dat in de gemeente Meppel iedereen van harte welkom is. Het gemeentebestuur neemt daarmee stelling tegen de uitgangspunten van de Nederlandse vertaling van de Nashville Declaration.

 • Directeur Meppeler schouwburg kiest voor Frankrijk

  08 januari 2019

  Wybrich Kaastra, directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel, heeft burgemeester & wethouders te kennen gegeven om over enkele maanden de leiding over het theater te willen overdragen. Dit betekent dat zij na negen theaterseizoenen het lopende seizoen en de programmering voor 2019 - 2020 kan afronden.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Korteland 3 januari 2019

  03 januari 2019

  Sterke Steden

 • Afvalkalender 2019 alleen digitaal

  13 december 2018

  In december ontvangt u geen afvalkalender op papier meer in uw brievenbus. Inwoners van de gemeente Meppel kunnen deze digitaal gebruiken. Dat kan via de gratis app Meppel afval of u kunt de digitale kalender downloaden via www.meppel.nl/afvalkalender. Wie toch graag een papieren kalender wil, kan hem zelf downloaden en printen.

 • Uitkomsten burgerbelevingsonderzoek 2018: Meppelers positief over buurt en buren

  29 november 2018

  1.250 inwoners van de gemeente Meppel deden dit voorjaar mee aan een onderzoek naar de leefbaarheid in hun buurt. Op de thema’s sociale samenhang, leefbaarheid en buurtparticipatie staat de gemeente er over het algemeen goed voor. Het gemeentebestuur bedankt alle mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek.

 • Hartslag.Nu: maak uw buurt of wijk hartveilig

  29 november 2018

  Drentse gemeenten hebben afgesproken burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) beter in beeld te brengen. Met een campagne op RTV Drenthe en in regionale kranten worden burgerhulpverleners gevraagd zich te registrerenen om AED’s dag en nacht beschikbaar te stellen via HartslagNu.nl.

 • Werkzaamheden Kruisstraat volgens planning afgerond

  26 november 2018

  De werkzaamheden in de Kruisstraat zijn onlangs volgens planning afgerond. De herinrichting van de Kruisstraat is onderdeel van het Binnenstadsplan Meppel. Dit plan is door de gemeenteraad op 22 juni 2017 vastgesteld. Belangrijke onderdelen in het Binnenstadsplan zijn: investering in concentratie van het winkelaanbod, transformatie van aanloopstraten, toevoeging van beleving en bereikbaarheid. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat Meppel het bruisend hart blijft in de regio.

 • Acquisitie gemeentegids

  08 november 2018

  Jaarlijks geeft Akse Media de gemeentegids voor Meppel uit. Voor de gids 2019 is gestart met het werven van advertenties.

 • Digitale asbestdakenkaart

  09 oktober 2018

  Weet u al of er asbest in het dak van uw woning of schuur zit? Sinds kort staat er een kaart online, die aangeeft hoe het met uw dak gesteld is.

Uitgelicht