Nieuws

Overzicht nieuwsberichten

 • Dubbele aanslagen berichtenbox

  Door een technische storing is de jaarlijkse aanslag gecombineerde belastingen via de berichtenbox naar een aantal inwoners twee keer verstuurd.

 • Voormalige Stad & Esch locatie binnenkort in de verkoop

  Het College van B&W heeft besloten om de voormalige Stad & Esch locatie aan het Zuideinde 76 via een ‘marktinitiatief’ openbaar te verkopen. Door deze werkwijze kan de gemeente bij verkoop kiezen voor het alternatief met de beste invulling met een marktconforme prijs.

 • Duurzame ontwikkeling noordelijke stadsentree Meppel

  Burgemeester & wethouders van Meppel vragen de Raad vertrekpunten vast te stellen voor het bestemmingsplan Transformatiegebied. Dit gebied tussen het centrum en de groeiende woonwijk Nieuwveense Landen vraagt om een kwaliteitsimpuls en ondernemers staan al klaar met verschillende initiatieven. Het college heeft een transformatie voor ogen naar een nieuwe mix van functies, een nieuwe entree en de ontwikkeling van de openbare ruimte. De Raad zal naar verwachting in maart de vertrekpunten op de agenda zetten.

 • Laat zien hoe goed jij met geld bent en bedenk een supervet klasevent

  Gemeente Meppel daagt basisschoolleerlingen in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) uit, om met een idee te komen voor de prijsvraag ‘Laat zien hoe goed jij met geld bent en bedenk voor weinig een ‘supervet’ klasevent!’

 • Gemeente volgt standpunt RIVM

  Gemeente Meppel volgt het standpunt van RIVM: spelen op kunstgras met rubbergranulaat is veilig. Dit wordt gesteld als reactie na het onderzoek van de VU die zebravisjes in aanraking bracht met het rubbergranulaat.

 • Aanslag gecombineerde belastingen 2017

  Vanaf 24 februari wordt de jaarlijkse aanslag gecombineerde belastingen verzonden aan inwoners en ondernemers.

 • Citymarketing Meppel maakt doorstart met de samenleving

  02 februari 2017

  Citymarketing Meppel wordt vanaf nu ontwikkeld door de Stichting Citymarketing Meppel. Eén netwerkorganisatie waarin alle sectoren een stem hebben én tegelijk een rol spelen bij het vermarkten van de stad.

 • Start inspraak verkeers- & vervoersplan Meppel

  07 februari 2017

  Burgemeester & wethouders van Meppel leggen volgende week het concept gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) ter inzage. Alle Meppelers kunnen hun visie geven op verkeer en vervoer in de gemeente tot 2021. Uiteindelijk is het aan de Gemeenteraad om het plan definitief vast te stellen.

 • Inschrijftermijn Aanjaagbudget geopend

  Nieuwe initiatieven gezocht! De inzendtermijn voor 2017 is gestart. Tot 16 maart kunnen alle inwoners, ondernemers en instellingen voor de derde keer kans maken op een deel van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 200.000,-. Heeft u een initiatief of idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Meppel? Doe dan een aanvraag via www.meppel.nl/aanjaagbudget of kom naar de inspiratiebijeenkomst op woensdag 8 februari.

 • Marktonderzoek gebruik Stadsbus Meppel van start

  Deze week starten studenten van het Ondernemerspunt Meppel een marktonderzoek over het gebruik van de Stadsbus Meppel. Het onderzoek richt zich op de doelgroep die in het bezit is van een Wmo-vervoerspas.

 • Cijfers NVM vierde kwartaal 2016 woningmarkt Meppel bekend

  Vandaag heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de woningmarktcijfers van het vierde kwartaal 2016 gepresenteerd. Voor Meppel is het aantal woningverkopen het afgelopen kwartaal stabiel gebleven.

 • Voormalig schoolterrein Drenthe College in ontwikkeling

  Het college van B&W van Meppel stemt in met het definitieve stedenbouwkundig plan voor de Werkhorst 30, het voormalig terrein van het Drenthe College. Het plan van ontwikkelaar Junco B.V. bevat de nieuwbouw van 21 koopwoningen: vrijstaande, 2-onder-1 kapwoningen en rijwoningen. Met het plan zal het voormalige schoolterrein nog meer deel uitmaken van de karakteristiek van de historische uitvalsweg de Werkhorst.

 • Aanbesteding Uitvoeringsregisseurs sociaal team Meppel en Westerveld

  Voor het leveren van uitvoeringsregisseurs voor het sociaal team hebben de gemeenten Meppel en Westerveld een inkooptraject opgestart.

 • Toerisme in beweging

  In december is ‘Toerisme in Drenthe in beweging’ verschenen.

 • Meppel prolongeert titel Fairtrade Gemeente

  Meppel mag ook in de jaren 2017 en 2018 de titel Fairtrade Gemeente dragen. De landelijke jury is van mening dat Meppel nog steeds voldoet aan de criteria die gelden om deze titel te mogen dragen. In maart 2010 werd de titel voor het eerst aan Meppel toegekend.

 • Duizend mantelzorgers vragen waardering aan

  Op dit moment zijn er in de gemeente Meppel duizend mantelzorgers die de mantelzorgwaardering 2016 hebben aangevraagd.

 • RIVM beoordeling gezondheidsrisico sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat

  De gemeente heeft kennis genomen van de beoordeling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden ingestrooid met een vulling van 3.5 cm SBR rubbergranulaat.

 • Meppel voert flexibele Stimuleringslening in

  De gemeente Meppel heeft een gezamenlijk budget van € 1.000.000,-- beschikbaar gesteld in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor het verstrekken van Starters-, Blijvers- en Restschuldleningen. Flexibel wil zeggen dat het bedrag van € 1.000.000,-- gebruikt kan worden voor alle drie de leningen. Al naar gelang de behoefte en zo lang er nog geld beschikbaar is. Hier zitten geen schotten tussen.

Uitgelicht