Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Collectief vervoer rond de feestdagen

  13 december 2017

  Veel mensen willen op dezelfde tijd op bezoek bij familie, vrienden of kennissen. Als het weer niet mee zit, kunnen er knelpunten ontstaan. Reserveer daarom minstens één dag tevoren uw rit voor de heen- én terugreis.

 • Gemeente controleert containers met pmd-verpakkingen

  12 december 2017

  Handhavers van de gemeente gaan regelmatig op pad om containers met pmd-afval - plastic, metalen en drankenverpakkingen - te controleren.

 • Veel belangstelling voor vrije kavels in Nieuwveense Landen

  12 december 2017

  De gemeente Meppel is onlangs gestart met de verkoop van vrije kavels in de deelbuurt Broeklanden. Om in aanmerking te kunnen komen voor één van de 31 vrije kavels was een verkoopprocedure van toepassing. De inschrijfperiode is vrijdag 1 december 2017 gesloten.

 • Nieuw plan Zuideinde bekend

  07 december 2017

  Het college van B&W heeft besloten om de voormalige Stad & Esch locatie aan het Zuideinde 76 te verkopen aan Schavast BV te Hasselt. Schavast heeft een plan gemaakt dat goed aansluit bij de directe omgeving en ook nog de meeste meerwaarde creëert.

 • Aanleveren adresgegevens gemeentegids

  Akse media start in week 50 met het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids Meppel.

 • Verlengen parkeervergunning

  27 november 2017

  U kunt t/m 22 december uw parkeervergunning verlengen.

 • Heeft u de minimaregelingen al aangevraagd?

  23 november 2017

  Inwoners van de gemeente Meppel moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. De gemeente Meppel heeft daarom diverse minimaregelingen voor inwoners met een minimum inkomen en een laag vermogen.

 • Watertoren Meppel verkocht

  Stichting Watertoren Meppel (gemeente Meppel en Woonconcept) verkoopt de Meppeler watertoren aan BOWE Vastgoed B.V., onderdeel van het bedrijf Prewest Telecom, Beveiliging en Automatisering, gevestigd te Rogat. Het college van B&W heeft een notitie vastgesteld waarin randvoorwaarden en uitgangspunten staan voor de verkoop en toekomstige ontwikkeling. De ligging en het beeldbepalende karakter van de watertoren als icoon voor Meppel, verdient een hoge kwaliteit. Ook verkoopt de gemeente extra grond om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Binnenkort wordt de koopovereenkomst getekend.

 • Regeling voor versnelling verwijdering asbestdaken

  14 november 2017

  Provincie Drenthe wil de sanering van asbestdaken versnellen en heeft hiervoor de uitvoeringsregeling vastgesteld.

 • Kinderen brengen burgemeester ontbijtje op stadhuis

  08 november 2017

  Vanochtend brachten 29 kinderen van de Anne Frankschool uit Meppel een ontbijtje bij burgemeester Richard Korteland op het stadhuis. Met dit gezamenlijk Burgemeestersontbijt gaven zij het goede voorbeeld in de week van Het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op 3.000 basisscholen.

 • Stimuleringsprijs beste nieuwe initiatief Sport & Bewegen 2017

  Sport en bewegen brengt mensen dichter bij elkaar. Sport geeft sociale samenhang, integratie van bevolkingsgroepen, een gezonde levensstijl en kan overgewicht voorkomen. De gemeente stimuleert initiatieven op het gebied van sport en bewegen onder meer door een stimuleringsprijs van maar liefst € 1.000,- voor de het beste initiatief en € 250,- als aanmoedigingsprijs voor de nummers 2 en 3.

 • Acquisitie gemeentegids

  01 november 2017

  Jaarlijks geeft Akse Media de gemeentegids voor Meppel uit. Voor de gids 2018 is gestart met het werven van advertenties.

 • Inspiratiebijeenkomst aanjaagbudget 7 november

  Alle inwoners, ondernemers, instellingen kunnen kans maken op een deel van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. In 2018 gaat het om een bedrag van € 200.000,-. De inzendtermijn van initiatieven loopt tot en met 1 december 2017. Voorafgaand daaraan organiseert de gemeente een bijeenkomst. Kom voor inspiratie, informatie en kennismaken met de commissie naar de aanjaagbijeenkomst op dinsdag 7 november van 20.00-22.00 uur. De inspiratiebijeenkomst vindt plaats in de theaterzaal Cultureel Centrum De Plataan (Vledderstraat 3). Iedereen is van harte welkom!

 • Inzendtermijn aanjaagbudget 2018 gestart

  17 oktober 2017

  Nieuwe initiatieven gezocht! De inzendtermijn van het aanjaagbudget voor 2018 is gestart. Tot en met 1 december 2017 kunnen alle inwoners, ondernemers en instellingen voor de vierde keer kans maken op een deel van het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven (€ 200.000,-) dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Heeft u een initiatief of idee dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Meppel? Doe dan een aanvraag via www.meppel.nl/aanjaagbudget of kom naar de inspiratiebijeenkomst op dinsdag 7 november.

 • Kosteloos takken storten

  17 oktober 2017

  Inwoners van de gemeente Meppel kunnen zes weken lang op donderdagochtend en vrijdagochtend kosteloos snoeiafval afleveren op het afvalbrengstation Oeveraseweg 19 Havelte.

 • Ook woningen in het duurdere segment nu in de lift in de gemeente Meppel

  13 oktober 2017

  De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft vandaag de woningmarktcijfers van het derde kwartaal 2017 gepresenteerd en daaruit blijkt dat woningprijzen in de stad ‘door het dak gaan’.

 • Gemeente Meppel organiseert Jongerengemeenteraad

  13 oktober 2017

  Op maandag 16 oktober 2017 organiseert de gemeenteraad in samenwerking met ProDemos -Huis voor democratie en rechtsstaat, een Jongerengemeenteraad.

 • Burgemeester Korteland bezoekt militaire oefening

  06 oktober 2017

  Burgemeester Korteland en wethouder Kralle van de gemeente Staphorst hebben vrijdag 6 oktober de militaire oefening van de luchtmobiele brigade bezocht. De oefening, genaamd Wolfpack, vindt plaats tussen het militaire oefenterrein bij Havelte en Zwolle en duurt twee weken.

 • Rotonde Nieuwe Nijeveenseweg geopend voor verkeer

  06 oktober 2017

  Op vrijdag 6 oktober jl. heeft wethouder Roelof Pieter Koning de rotonde aan de Nieuwe Nijeveense weg officieel geopend. Dat deed hij door symbolisch een laatste keer met een wals een rondje op de nieuwe rotonde te rijden. De werkzaamheden zijn direct na de zomervakantie gestart en nu is de rotonde dus klaar voor gebruik.

 • Gemeente Meppel blijft in 2018 op koers: Inzet begroting: maximaal kwaliteit versterken!

  02 oktober 2017

  De binnenstad, het transformatiegebied Noordpoort, de wijken en dorpen worden volgend jaar met voorrang behandeld door burgemeester & wethouders. Ook het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan wordt uitgevoerd. Net als de transformatie in het sociaal domein: preventie, sociale samenhang en ruimte voor initiatieven zijn hier de kernwoorden.

 • Gemeenteraad neemt opnieuw voorbereidingsbesluit voor Het Vledder

  Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om te kunnen sturen op gewenste ontwikkelingen op Het Vledder. Sinds die tijd zijn gemeente en projectontwikkelaar in onderhandeling over een goede afronding van Het Vledder.

 • Verspreiding van jodiumtabletten

  29 september 2017

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken.

 • Uitnodiging start prijsvraag Maak Meppel Duurzamer

  Welke buurt, wijk of dorp van de gemeente Meppel heeft het meest duurzame idee en wil dit ook daadwerkelijk uitvoeren? De gemeente Meppel en RENDO dagen inwoners uit om aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzaamheid in eigen buurt of dorp. De wedstrijd wordt feestelijk afgetrapt op de Dag van de Duurzaamheid, dinsdag 10 oktober 2017 in schouwburg Ogterop

 • Leerlingen OBS De Tolter vragen extra aandacht voor verkeersveiligheid

  04 september 2017

  Op maandag 4 september om 10.00 uur hebben leerlingen van groep 8 van OBS De Tolter in Meppel, samen met wethouder Koning symbolisch een spandoek opgehangen in verband met de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’. De ‘echte’ spandoeken zijn met een hoogwerker op diverse locaties in de wijk opgehangen zodat weggebruikers het duidelijk kunnen zien.

 • Pas op: mogelijk gladheid door modder op de weg!

  Deze maand is de oogsttijd weer begonnen. Het advies: let goed op modder op de weg en pas je snelheid aan!

 • Eerste huis in Meppel aangemeld voor de Duurzame Huizenroute

  29 augustus 2017

  In de wijk Koedijkslanden staat het eerste huis dat aangemeld is voor de Duurzame Huizenroute. De eigenaar heeft veel duurzame maatregelen doorgevoerd zoals zonnepanelen op het dak, isolatie van zolder en vloer, kunststofkozijnen en HR+++ glas.

 • Meer inkomsten verlichten financiele positie Meppel

  Burgemeester & wethouders stellen de gemeenteraad in de bestuursrapportage 2017 voor € 272.000 toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve en € 20.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een Piaggio voor de reiniging.

 • Hoe veilig voelt u zich in onze gemeente?

  In de gemeente Meppel wordt een onderzoek uitgevoerd naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie, brandweer en gemeente op het gebied van veiligheid: de Veiligheidsmonitor. Circa 2.500 inwoners ontvangen het onderzoek en kunnen hun mening geven over hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren. Zij krijgen in de derde week van augustus een vragenlijst toegestuurd. De resultaten worden begin 2018 verwacht.

 • Aanleg rotonde Nieuwe Nijeveenseweg

  08 augustus 2017

  Maandag 28 augustus wordt gestart met de aanleg van een rotonde in de Nieuwe Nijeveenseweg. Hierdoor is het verkeer van en naar Nijeveen tijdelijk gestremd.

 • Wijzigingen tijdens Donderdag Meppeldagen

  Van 20 juli t/m 24 augustus staan 6 donderdagen in het teken van het evenement Donderdag Meppeldag.

 • Doe ook mee aan de Duurzame Huizenroute

  Heeft u maatregelen getroffen om uw huis te verduurzamen en u wilt dit graag delen? Meld u uw huis dan aan voor de Duurzame Huizenroute via www.duurzamehuizenroute.nl.

 • Meppel zet in op compact centrum en beleving!

  05 juli 2017

  Op woensdag 5 juli 2017 hebben de gedeputeerden Brink, Bijl, Stelpstra en Jumelet in één dag tijd een tussenstand opgehaald van de binnenstadplannen in Drenthe. De gedeputeerden hebben een rondreis gemaakt langs de plaatsen die aanspraak kunnen maken op het provinciale binnenstadfonds.

 • 16 initiatieven ontvangen Meppeler aanjaagbudget

  28 juni 2017

  Burgemeester en wethouders hebben het advies van de aanjaagcommissie voor het aanjaagbudget maatschappelijk initiatieven overgenomen. Dit betekent dat 16 initiatieven een bijdrage krijgen uit dit budget en met deze middelen hun initiatief verder uit kunnen werken. In totaal verdeelt het College een bedrag van €169.850,- over deze 16 initiatieven.

 • FrieslandCampina vestigt nieuwbouw distributiecentrum in Meppel

  28 juni 2017

  FrieslandCampina is voornemens een distributiecentrum te gaan vestigen op bedrijventerrein Noord II in de gemeente Meppel. Woensdag 28 juni hebben burgemeester Korteland, wethouder Ten Hulscher en Corporate Director Real Estate Gerard Menting van FrieslandCampina een intentieovereenkomst getekend. Met een perceel van 70.000 m2 is dit de grootste grondtransactie in Meppel van de afgelopen 20 jaar. FrieslandCampina gaat na realisatie het distributiecentrum huren.

 • Perspectiefnota 2018-2021 - blik in de toekomst!

  27 juni 2017

  Voor de raadsvergadering van 29 en 30 juni staat de perspectiefnota 2018-2021 op de agenda. Kort gezegd: wat kunnen we in het huishoudboekje van onze gemeente de komende jaren wel én niet doen?

 • Verwijdering asbest leegstaande boerderij Steenwijkerstraatweg (update)

  15 juni 2017

  Vandaag begint een gespecialiseerd bedrijf met het verwijderen van het asbest wat is vrijgekomen na de brand op Eerste Pinksterdag.

 • Participatietraject ‘Kwaliteit van Meppel’

  12 juni 2017

  Vorige maand konden inwoners van de gemeente Meppel hun input geven over de verbetering van de kwaliteit en de beleving van Meppel. Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat Meppel de gezellige, levendige stad blijft die aantrekkelijk is voor inwoners en mensen uit de regio.

Uitgelicht

Subnavigatie