Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Doe mee aan groot Meppeler dictee in stadhuis

  21 augustus 2019

  Bij de start van de Week van de Alfabetisering organiseren Bibliotheek en Gemeente een Meppeler dictee. Zo vragen ze aandacht voor 'laaggeletterdheid': problemen van mensen die hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen.

 • Condoleanceregister Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina

  16 augustus 2019

  Vrijdagmorgen 16 augustus is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina overleden. Er is door de familie een condoleanceregister geopend.

 • De MensA ook deze zomer volop actief

  05 augustus 2019

  In juli startte het zomerprogramma met een spellenmarathon, fietsen en wandelen. In Vollenhove was er een stadswandeling en aansluitend werd het Waterloopbos bezocht.

 • Werk mee aan Meppeler sportakkoord

  05 augustus 2019

  Net voor de de zomervakantie hebben sport- en gezondheidsorganisaties gesproken over het Meppeler sportakkoord. Wethouder Jaap van der Haar opende de bijeenkomst als lokaal vervolg op het vorig jaar gesloten landelijk Sportakkoord.

 • Steen eruit, planten erin

  06 augustus 2019

  Meer groen in de tuin betekent minder wateroverlast, minder stadshitte, minder omgevingsgeluid, een hogere waarde van je huis en het helpt in het voortbestaan van insecten en vogels. Samen met de enthousiaste vrijwilligersgroep “Steenbreek Meppel” willen we Meppel groener maken.

 • Nieuwe sportvloer sporthal Koedijkslanden

  06 augustus 2019

  De sportvloer in sporthal Koedijkslanden wordt vervangen. Deze geplande onderhoudsronde combineren we met het aanbrengen van vloerverwarming.

 • Zelf veilig asbest verwijderen met gratis asbestbox

  06 augustus 2019

  De gemeente wil het voor particulieren eenvoudiger maken om zelf kleine asbestdaken, bijvoorbeeld op schuurtjes of overkappingen te verwijderen. In de gemeente Meppel zijn nog veel asbesthoudende daken te vinden. Bijvoorbeeld bij boerderijen maar ook in particulier eigendom.
  Inwoners kunnen –na een sloopmelding te doen- gratis asbestfolie of een asbestbox ophalen bij de gemeentewerf als ze zelf aan de slag gaan.

 • Koninklijk Paar bezoekt Meppel tijdens streekbezoek

  16 juli 2019

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen woensdag 18 september 2019 een streekbezoek aan Zuidwest Drenthe. Tijdens dit bezoek staan de betrokkenheid en initiatieven van bewoners en ondernemers centraal. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.

 • Contractering jeugdhulp

  15 juli 2019

  Samen met de zes andere Zuid-Drentse gemeenten willen we de jeugdhulp vanaf het jaar 2020 opnieuw inkopen. Op vrijdag 5 juli hebben wij de voorwaarden voor de jaren 2020 tot en met 2028 bekend gemaakt.

 • Leerlingen basisscholen maken kennis met democratische besluitvorming

  12 juli 2019

  Van 4 t/m 9 juli 2019 hebben ongeveer 200 leerlingen van basisscholen uit de gemeente Meppel een bezoek gebracht aan het stadhuis. In het kader van het educatieve doe-programma ‘Democracity’ zetten kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs de eerste stappen in het stadhuis. Ze maken daarbij kennis met democratische besluitvorming door samen een stad te bouwen. Het interactieve doe-programma is speciaal voor het basisonderwijs ontwikkeld door ‘ProDemos-Huis voor democratie en rechtstaat’.

 • Ondersteuning Meppel Event Desk succesvol

  09 juli 2019

  Voor de gemeente Meppel zijn evenementen ‘het’ ultieme visitekaartje. Het college wil evenementen stimuleren om zich door te blijven ontwikkelen. Het college gaat inzetten op de kwaliteit van evenementen, door de ondersteuning te organiseren. Meppel Event Desk begeleidt en stimuleert deze doorontwikkeling en professionaliseringsslag. Zij ontvangen voor de jaren 2019 en 2020 een subsidie.

 • Nieuw Gevelfonds kan pandeigenaren over de streep trekken

  09 juli 2019

  De gemeente investeert langdurig in de binnenstad. Doel is het kernwinkelgebied van Meppel meer aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. Een middel om dit te bereiken is een geactualiseerde subsidieregeling voor gevelverbetering. Het Gevelfonds is onderdeel van het Binnenstadsfonds dat tot stand is gekomen met medewerking van de provincie Drenthe.

 • Geen treinen tussen Meppel en Zwolle, hinder P+R terrein

  10 juli 2019

  Op 6, 7, 8 en 21 juli rijden geen treinen tussen Meppel en Zwolle in verband met werkzaamheden aan het spoor.

 • Eikenprocessierupsen in onze gemeente

  15 juli 2019

  Dit jaar zijn er uitzonderlijk veel processierupsen in Meppel en wijde omtrek. Het zijn er zelfs zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden. Daarom beperkt de gemeente noodgedwongen de bestrijding.

 • Nieuw plan voormalige LTS bekend

  13 juni 2019

  Het college van B&W heeft besloten om de verkoop van de voormalige LTS locatie aan de Randweg 1 aan RdB Real Estate te gunnen. RdB Real Estate heeft een plan gemaakt dat een groene en duurzame nieuwe invulling geeft aan het monumentale hoofdgebouw. Het plan gaat uit van een mix van appartementen en kantoorunits in het hoofdgebouw en de realisatie van twee-onder-een-kapwoningen op de plaats van de te slopen praktijkgebouwen.

 • Nieuw terrasseizoen, nieuwe regels in Meppel

  20 juni 2019

  In korte tijd hebben horecaondernemers in de binnenstad van Meppel samen met de gemeente de regels voor de terrassen in Meppel onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in nieuwe regels voor de terrassen.

 • Eikenprocessierupsen laten zich weer zien

  28 juni 2019

  De eerste eikenprocessierupsen zijn weer aangetroffen. Op dit moment zitten de diertjes nog niet in nesten, zodat er nog niet bestreden kan worden. Na de vorming van de nesten brengen de rupsen hier de dag in door. ‘s Nachts foerageren ze in de bomen. Overdag kunnen ze daarom eenvoudig gevangen worden en het is vrijwel zeker dat ze dan allemaal weg zijn.

 • Onderzoek wel of niet opengraven Prinsengracht

  20 juni 2019

  De gemeente Meppel is gestart met het onderzoek naar het wel of niet opengraven van de Prinsengracht. Via een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gaan we onderzoeken wat de eventuele meerwaarde is van het opgraven van dit deel van de oude stadsgracht. Een extern bureau gaat dit onderzoeken.

 • De gemeenteraad hoort woensdag 12 juni graag uw mening over de Perspectiefnota 2020-2023

  06 juni 2019

  Donderdag 27 en vrijdag 28 juni staat de Perspectiefnota 2020-2023 centraal in de openbare vergadering van de gemeenteraad. In de perspectiefnota staan de financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 en de drie daaropvolgende jaren.

 • Uitslag verkiezing leden Europees Parlement

  27 mei 2019

  Opkomstpercentage 43,95%

 • Solide financiën geven Meppel fundament voor toekomst

  24 mei 2019

  Burgemeester & wethouders kondigen met de Perspectiefnota 2020-2023 acties aan om 'bruisend Meppel' financieel sterker te maken. Alleen zo blijft de toekomst van de voorzieningen in de gemeente gewaarborgd. Meppel blijft investeren in de kwaliteit van de stad. Van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen wordt een extra bijdrage gevraagd om de centrumfunctie in de regio structureel te waarborgen.

 • Onkruidbestrijding met stoom en kokend water

  07 mei 2019

  Sinds vorige week wordt onkruid in de gemeente bestreden met heet water en hete lucht. Een grote en een kleine tankwagen, gevuld met schoon condenswater van de energiecentrale in Steenwijk is voortaan regelmatig in Meppel te zien.

 • Open Bedrijvendag 2 november 2019

  24 mei 2019

  Doe mee met de Open Bedrijvendag! Een mooie gelegenheid om uw bedrijf te laten zien aan leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs, werkzoekenden en belangstellenden.

 • Meppel met haar inwoners op koers!

  29 april 2019

  Burgemeester & wethouders bieden de Raad de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. De jaarrekening is afgesloten met een voorzichtig positief resultaat van € 359.000. Het nieuwe college vaart een koers met andere accenten dan de afgelopen jaren.

 • Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke clientondersteuning

  18 februari 2019

  Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

Uitgelicht