Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Perspectiefnota 2018-2021 - blik in de toekomst!

  Voor de raadsvergadering van 29 en 30 juni staat de perspectiefnota 2018-2021 op de agenda. Kort gezegd: wat kunnen we in het huishoudboekje van onze gemeente de komende jaren wel én niet doen?

 • Verkeersmarkt & mobiliteitsbeurs - ga wijs op weg en blijf mobiel

  20 juni 2017

  Vrijdag 23 juni van 14.00-16.30 uur is er een verkeersmarkt en mobiliteitsbeurs in de Grote Kerk in Meppel met informatie, demonstraties, tests en theater. U bent van harte welkom; toegang, koffie en thee zijn gratis!

 • Informatiebijeenkomst Transformatiegebied Noordpoort

  20 juni 2017

  Woensdag 28 juni wordt om 19.30 uur in ZIZO, Steenwijkerstraatweg 10 Meppel, een informatiebijeenkomst voor bewoners van het transformatiegebied Noordpoort gehouden. U bent van harte welkom.

 • Verwijdering asbest leegstaande boerderij Steenwijkerstraatweg (update)

  Vandaag begint een gespecialiseerd bedrijf met het verwijderen van het asbest wat is vrijgekomen na de brand op Eerste Pinksterdag.

 • Kom kijken hoe mooi Engelgaarde is!

  Zaterdagmiddag 17 juni organiseert Waterschap Drents Overijsselse Delta mét anderen een publieksdag Engelgaarde.

 • Participatietraject ‘Kwaliteit van Meppel’

  12 juni 2017

  Vorige maand konden inwoners van de gemeente Meppel hun input geven over de verbetering van de kwaliteit en de beleving van Meppel. Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat Meppel de gezellige, levendige stad blijft die aantrekkelijk is voor inwoners en mensen uit de regio.

 • Brand leegstaande boerderij Steenwijkerstraatweg (update)

  08 juni 2017

  Na de brand op Eerste Pinksterdag, heeft een gespecialiseerd bedrijf vastgesteld dat er daadwerkelijk asbest is vrijgekomen en het verspreidingsgebied in beeld gebracht.

 • Brand leegstaande boerderij Steenwijkerstraatweg

  04 juni 2017

  Op zondag 4 juni -Eerste Pinksterdag- kwam om 03.45 uur een melding binnen van een brand aan de Steenwijkerstraatweg 83 in Meppel. Het betrof een leegstaande boerderij in de omgeving van de watertoren. Rond 07.00 uur heeft de brandweer het sein ‘brand meester’ gegeven.

 • Raadsleden komen met gewijzigd Binnenstadplan

  De raadsleden Frank Perquin (VVD), Sandra Wolvekamp-Bloemert (CDA), Paula van Eerden-Hein (GroenLinks), Folkert Hummel (PvdA), Xander Topma (SP) en Bert Kunnen (ChristenUnie) hebben het initiatief genomen om een gewijzigd Binnenstadplan voor te leggen aan de gemeenteraad.

 • College stelt raad voor Stadsbus Meppel te continueren

  Het college van Meppel stelt de gemeenteraad voor om de komende 4,5 jaar door te gaan met de Stadsbus Meppeler. Dit naar aanleiding van de evaluatie 2016 en het eerste kwartaal van 2017.

 • Meppel kiest projecten voor investeren in kwaliteit

  De Perspectiefnota 2018-2021 is de laatste blik in de toekomst van deze raadsperiode. Burgemeester & Wethouders stellen noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van Meppel voor in het licht van de sterkere financiële positie van de gemeente. 29 en 30 juni bespreekt de gemeenteraad het voorstel om prioriteiten voor investeringen aan te geven.

 • Verkoop voormalige Stad & Esch locatie gestart

  De verkoop van de voormalige Stad & Esch locatie is 1 juni van start gegaan. Het College van B&W heeft besloten om deze locatie aan het Zuideinde 76 via een ‘marktinitiatief’ openbaar te verkopen. De gemeente Meppel zoekt naar een passende herbestemming met behoud van de karakteristieke (deels monumentale) panden op deze bijzondere plek in Meppel.

 • Kroonenberg start herontwikkeling winkelcentrum Keyserstroom

  Kroonenberg Groep heeft overeenstemming bereikt met de Gemeente Meppel over de bestemmingsplannen ten behoeve van de herontwikkeling van Keyserstroom. In de plannen voor het vernieuwde winkelcentrum, waar beleving en ontmoeting een belangrijke rol gaan spelen, zal naast de huidige winkels ook ruimte gecreëerd worden voor nieuwe functies zoals horecagelegenheden en een bioscoop.

 • College stemt in met Ontwerp Beleidsplan Parkeren

  In overeenstemming met de gemeentelijke inspraakverordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat zij hebben ingestemd met het Ontwerp Beleidsplan Parkeren (herijking 2017) en dat zij dit plan ter inzage leggen en openstellen voor inspraakreacties.

 • Brand recyclingsbedrijf Setheweg (update)

  30 mei 2017

  Er is vanochtend vroeg brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf aan de Setheweg in Meppel. Er komt veel rook vrij bij de brand. Door de draaiende wind verandert de rookpluim regelmatig van richting. Met het NL-alert worden mensen in de omgeving hiervoor gewaarschuwd. Er is geen asbest (of andere gevaarlijke stoffen) vrijgekomen bij de brand.

 • Adopteer een ondergrondse afvalcontainer

  De gemeente doet zijn uiterste best om de omgeving van ondergrondse containers netjes te houden. Van maandag t/m vrijdag wordt een ronde langs de locaties gereden en wordt rommel weggehaald.

 • Extra glas- en textielbakken

  We willen in Meppel met z’n allen naar minder restafval. U brengt uw restafval naar de ondergrondse container. Dat is beter voor het milieu en beter voor uw portemonnee. De gemeente gaat daarom nog meer voorzieningen aanbrengen om afval te scheiden.

 • Openbare laadpalen voor elektrische auto’s

  Woont u in de gemeente Meppel en maakt u gebruik van een elektrische auto, maar heeft u niet de mogelijkheid deze op eigen terrein op te laden? Dan is het mogelijk een openbare laadpaal aan te vragen voor plaatsing bij u in de buurt.

 • Meppel zet binnenstad hoog op prioriteitenlijst

  De gemeente Meppel past haar plannen voor de komende periode aan. Het college van burgemeester en wethouders ziet maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die het noodzakelijk maken te investeren in de kwaliteit van Meppel. Daarom is zij begonnen met het herijken van het uitvoeringsplan van de Structuurvisie.

 • Is Meppel klaar voor de toekomst?

  Inwoners denken en praten mee over de kwaliteit van hun stad!

 • Duurzame ontwikkeling noordelijke stadsentree Meppel

  Burgemeester & wethouders van Meppel vragen de Raad vertrekpunten vast te stellen voor het bestemmingsplan Transformatiegebied. Dit gebied tussen het centrum en de groeiende woonwijk Nieuwveense Landen vraagt om een kwaliteitsimpuls en ondernemers staan al klaar met verschillende initiatieven. Het college heeft een transformatie voor ogen naar een nieuwe mix van functies, een nieuwe entree en de ontwikkeling van de openbare ruimte. De Raad zal naar verwachting in maart de vertrekpunten op de agenda zetten.

Uitgelicht