Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Solide financiën geven Meppel fundament voor toekomst

  24 mei 2019

  Burgemeester & wethouders kondigen met de Perspectiefnota 2020-2023 acties aan om 'bruisend Meppel' financieel sterker te maken. Alleen zo blijft de toekomst van de voorzieningen in de gemeente gewaarborgd. Meppel blijft investeren in de kwaliteit van de stad. Van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen wordt een extra bijdrage gevraagd om de centrumfunctie in de regio structureel te waarborgen.

 • Wijziging openingstijden

  24 mei 2019

  Donderdag 16 mei zijn alle diensten gesloten.

 • Onkruidbestrijding met stoom en kokend water

  07 mei 2019

  Sinds vorige week wordt onkruid in de gemeente bestreden met heet water en hete lucht. Een grote en een kleine tankwagen, gevuld met schoon condenswater van de energiecentrale in Steenwijk is voortaan regelmatig in Meppel te zien.

 • Open Bedrijvendag 2 november 2019

  24 mei 2019

  Doe mee met de Open Bedrijvendag! Een mooie gelegenheid om uw bedrijf te laten zien aan leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs, werkzoekenden en belangstellenden.

 • Meppel met haar inwoners op koers!

  29 april 2019

  Burgemeester & wethouders bieden de Raad de jaarstukken 2018 ter vaststelling aan. De jaarrekening is afgesloten met een voorzichtig positief resultaat van € 359.000. Het nieuwe college vaart een koers met andere accenten dan de afgelopen jaren.

 • Koninklijke onderscheidingen 26 april 2019

  26 april 2019

  Op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester, de heer R.T.A. Korteland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan zestien inwoners van de gemeente Meppel, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • Nieuwe griffier gemeenteraad Meppel

  26 april 2019

  Femke van de Kolk is door de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Meppel voorgedragen als raadsgriffier. De 33-jarige Van de Kolk is nu nog bestuursadviseur van de gemeente Baarn.

 • 16 april klankbordgroep Noordpoort

  17 april 2019

  Dinsdagavond 16 april 2019 om 19.30 uur wordt de Klankbordgroep Noordpoort weer bijgepraat over de vorderingen in dit gebied. Belangstellenden zijn van harte welkom om daarbij aan te sluiten.
  De bijeenkomst vindt plaats in De Poele, Groen van Prinstererstraat 1a.

 • Gemeente neemt initiatief om ontwikkeling URZO-locatie te versnellen

  03 april 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen voor de URZO-locatie. Het doel is om een kwalitatieve ontwikkeling van deze locatie in de toekomst mogelijk te maken. De voorwaarden worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

 • Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding verdient?

  20 maart 2019

  Overal in Nederland, ook in de gemeente Meppel, zetten mensen zich in voor de samenleving. Vaak onopvallend en achter de schermen. Deze personen zouden best in het zonnetje gezet mogen worden. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon erkenning verdient?

 • Eerste aanvaardbare bieding verkoopprocedure voormalige LTS Randweg 1

  11 maart 2019

  De gemeente verkoopt de voormalige Technische school (LTS) aan de Randweg 1 via het Marktinitiatief. De eerste aanvaardbare bieding is binnen. Hiermee start de verkoopprocedure.

 • Fiets- en voetgangerstunnel Nieuwveense Landen dichterbij

  11 maart 2019

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een veilige fiets- en voetgangerstunnel te realiseren tussen de wijk Nieuwveense landen en het centrum van Meppel. Deze rechtstreekse verbinding is belangrijk voor de bereikbaarheid vanuit Nieuwveense Landen en Nijeveen met de Meppeler Binnenstad. Naar verwachting worden de plannen in de gemeenteraad van maart of april behandeld.

 • Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke clientondersteuning

  18 februari 2019

  Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

 • Fairtrade Gemeente: Meppel prolongeert titel!

  11 februari 2019

  Meppel is ook de komende twee jaar een Fairtrade Gemeente. Meppel voert de titel al vanaf maart 2010. In december vroeg de Werkgroep Fairtrade Meppel voortzetting van deze titel aan. De landelijke jury vindt dat Meppel voldoet aan de criteria van de campagne.

 • Meppel wil meer integraal persoonsgebonden budget

  10 januari 2019

  De gemeente Meppel doet in 2019 en 2020 opnieuw mee aan de landelijke pilot Integraal persoonsgebonden budget (I-pgb). Huishoudens met een complexe zorg- en begeleidingsvraag hebben nu te maken met verschillende regels en budgetten. Dat kan anders.

Uitgelicht