Nieuwsberichten

Overzicht nieuwsberichten

 • Belangrijke informatie voor pashouders van Regiotaxi Connexxion - Zuidwest Drenthe

  20 maart 2018

  Vanaf maandag 9 april gaat er een ander taxibedrijf rijden in de gemeente Meppel.

 • Regenboogbankjes in centrum Meppel

  16 maart 2018

  Het Wijkplatform Centrum heeft de wens van inwoners ontvangen om tijdens het winkelen in het centrum van Meppel even ergens te kunnen zitten. Om uit te rusten na een paart uurtjes winkelen of gewoon te genieten van de zon zonder een consumptie te hoeven kopen. Het wijkplatform heeft deze wens vertaald naar het aanschaffen van regenboogbankjes.

 • Medewerkers Reestmond ontvangen diploma

  16 maart 2018

  Op donderdag 15 maart 2018 heeft wethouder Roelof Pieter Koning aan 12 medewerkers van Reestmond, erkende VCA-diploma's uitgereikt.

 • Onderzoek naar transformatie scheepswerf Noordpoort Meppel

  15 maart 2018

  Het college van Meppel en de Scheepswerf Liezen gaan samen onderzoeken of het gebied van de scheepswerf in de toekomst kan veranderen in een waterrijk en aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en ontspannen. Voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de gemeente en de scheepswerf een overeenkomst aangegaan.

 • Parkeergarage Keyserstroom open tijdens verbouwing

  15 maart 2018

  Vanaf 14 maart 2018 zal de hoofdingang van winkelcentrum Keyserstroom gesloten worden vanwege de ingrijpende verbouwing.

 • 25 initiatieven ontvangen aanjaagbudget

  Dit jaar ontvangen 25 initiatieven dit jaar een bijdrage krijgen uit het aanjaagbudget maatschappelijke iniatieven. In totaal verdeelt het college een aanjaagbudget van € 188.899,- over deze 25 initiatieven en €26.920,- uit de provinciale Regeling Dorpsinitiatieven. Het college neemt hiermee het advies van de aanjaagcommissie over. Of het aanjaagbudget in de komende collegeperiode ook een vervolg krijgt is een keuze voor het nieuwe college.

 • Ondernemers buddy voor mensen met arbeidsbeperking

  08 maart 2018

  Ondernemers hebben in Meppel de handen ineen geslagen om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk en stages te zoeken en om werkzoekenden te coachen. Handelsvereniging Nijeveen organiseerde een ontmoeting van werkzoekenden met ondernemers. Meer dan vijftig deelnemers aan de Meppeler Uitdaging schakelden hun eigen netwerk in. Zes ondernemers voeren een 'buddy-project' uit door zelf met werkzoekenden de weg naar werk uit een nieuwe invalshoek te verkennen. Rotary Meppel zoekt stageplekken en banen voor vluchtelingen. De gemeente Meppel is uiteraard heel blij met al deze extra inzet van ondernemers en hun netwerken.

 • Gratis compost 17 maart

  Inwoners van de gemeente Meppel kunnen op zaterdag 17 maart tussen 9.00 en 13.00 uur gratis compost ophalen bij de gemeentewerf aan de Eekhorstweg 16 in Meppel.

 • Erespeld gemeente Meppel uitgereikt aan Gerrit Klamer

  06 maart 2018

  Vrijdag 2 maart heeft de loco burgemeester van Meppel, de heer R.P. Koning, de zilveren erespeld voor bijzondere prestaties voor de gemeenschap van Meppel uitgereikt aan Gerrit Klamer.

 • Raadsinformatie met app WaarOverheid nu nog makkelijker vindbaar!

  28 februari 2018

  Meppel doet mee met het project Open Raadsinformatie. Met ruim honderd andere gemeenten stelt Meppel raadsinformatie beschikbaar als open data.

 • Nestplankjes voor boerenzwaluw onder bruggen

  27 februari 2018

  De gemeente werkt mee aan het initiatief om nestplankjes voor boerenzwaluwen onder bruggen te hangen. De Natuurbeschermingswacht heeft bekeken welke bruggen geschikt zijn als veilige nestplek, buiten bereik van roofvogels, marters en katten.

 • Marktconsultatie aanbieders Wmo Begeleiding

  19 maart 2018

  De samenwerkende gemeenten Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden zijn gezamenlijk bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding Wmo Begeleiding. De aanbesteding zal dit jaar plaatsvinden met als doel nieuwe contracten per 1 januari 2019.

 • Aanslag gecombineerde belastingen 2018

  22 februari 2018

  Vanaf 26 februari wordt de jaarlijkse aanslag gecombineerde belastingen verzonden aan inwoners en ondernemers.

 • Anita Vergouwe interim gemeentesecretaris Meppel

  20 februari 2018

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel heeft mevrouw A. (Anita) Vergouwe per 5 maart 2018 benoemd tot interim gemeentesecretaris/algemeen directeur. Dit in verband met het vertrek van de huidige gemeentesecretaris per 1 maart 2018 naar de gemeente Westerkwartier.

 • Jongerengemeenteraad Meppel zet jongeren opnieuw aan het denken

  15 februari 2018

  Leerlingen van Stad & Esch, Greijdanus en Drenthe College, vormden 16 oktober 2017 voor één dag samen de Jongerengemeenteraad van Meppel. Deze raad besloot dat uit zeven voorstellen: 'Weet wat je doet', daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. Dit voorstel ging in op het leren herkennen én te handelen bij overmatig drugsgebruik.

 • Stemhulp MijnStem - Meppel online

  14 februari 2018

  Valentijnsdag 2018 werd door en voor leerlingen van het Drenthe College in Meppel deels op een andere wijze ingevuld. Naast de gebruikelijke aandacht voor de liefde, werd deze dag door de leerlingen ook gebruikt om kritische vragen te stellen aan de deelnemende partijen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad.

 • Meppel en Staphorst onderzoeken ruimte voor haven

  14 februari 2018

  De gemeenten Meppel en Staphorst gaan onderzoeken of een nieuwe haven langs het Meppelerdiep, op grond van de gemeente Staphorst, haalbaar is. Het gezamenlijk optrekken van beide gemeenten is noodzakelijk om op lange termijn de havenregio perspectief te kunnen bieden.

 • De meerwaarde van de sociaal ombudsman/ -vrouw.

  13 februari 2018

  Op vrijdag 9 februari jl. werd in het stadhuis te Meppel het Noordelijk Congres “Waarom moeilijk doen als het samen kan? “ georganiseerd.

 • Nieuwe aanpak verbeteren gezondheid huishoudens in armoede

  09 februari 2018

  Armoede en gezondheid hangen nauw met elkaar samen. Mensen die - langdurig - in armoede leven voelen zich vaak minder gezond en overlijden op jongere leeftijd. Leven in armoede veroorzaakt veel stress, mensen hebben letterlijk 'veel aan hun hoofd'. Hierdoor ervaren ze geen ruimte - mentale bandbreedte - en ontbreekt het vaak aan motivatie om met gezondheid aan de slag te gaan. Daar wil Meppel verandering in brengen. Door de krachten te bundelen en de behoeften en mogelijkheden van mensen in armoede centraal te stellen.

 • Samen kinderen weerbaar maken

  08 februari 2018

  De gemeente Meppel gaat samen met Stichting Scala Meppel en Weerbaar Meppel een proef starten om de weerbaarheid van kinderen die in armoede opgroeien te vergroten.

 • Dorpsvereniging Nijeveen en gemeente verbinden duurzame initiatieven

  05 februari 2018

  De Dorpsvereniging Nijeveen en de gemeente Meppel willen samen de provincie helpen om overzicht te krijgen in de vele duurzaamheidsinitiatieven van vrijwilligers en particulieren. Een meer professionele aanpak met een praktische toegang tot experts kan initiatiefnemers sneller vooruit helpen en het enthousiasme blijven stimuleren.

 • Meppel is voorstander van statiegeld op flesjes en blikjes

  31 januari 2018

  Gemeente Meppel sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. De alliantie is een groep van meer dan honderd bedrijven en organisaties in Nederland en België die pleit voor de invoering van statiegeld op PET-flesjes en blikjes. Op die manier willen ze zwerfvuil tegengaan en dierenleed voorkomen.

 • Drentse Bespaarmarkt komt in Meppel

  29 januari 2018

  Benieuwd naar besparen op uw energierekening? Dinsdag 13 februari vanaf 19.30 uur houden gemeente en Drents Energieloket in de aula van Stad en Esch Lyceum, Ezingerweg 52 Meppel, een bespaarmarkt over isolatie en duurzame verwarming.

 • Ondertekening Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Meppel

  25 januari 2018

  Op donderdag 25 januari hebben vertegenwoordigers van gemeente Meppel, het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Meppel, politie, Openbaar Ministerie en taxiondernemers het nieuwe horeca-convenant ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Meppel’ ondertekend.

 • Nieuwe baan voor gemeentesecretaris

  23 januari 2018

  Gemeentesecretaris Astrid Schulting van de gemeente Meppel treedt per 1 maart 2018 in dienst van de gemeente Westerkwartier. Deze gemeente ontstaat per 1 januari 2019 uit een herindeling van vier gemeenten ten westen van de stad Groningen. De Stuurgroep Herindeling Westerkwartier heeft haar benoemd tot kwartiermaker/gemeentesecretaris.

 • 21 maart 2018: De Gemeenteraadsverkiezing in Meppel

  22 januari 2018

  Vanaf 22 maart 2018 kan Meppel misschien wel ineens een andere bestuurlijke koers gaan varen. De dag ervoor - 21 maart - mogen we namelijk allemaal weer naar de stembus om de volksvertegenwoordigers voor de gemeente te kiezen. Wil je invloed hebben op wat er allemaal gebeurt in Meppel? Lees dan snel in de informatie hieronder alles wat je moet weten over de gemeenteraadsverkiezing.

 • Woningmarkt Meppel presteert boven verwachting

  12 januari 2018

  In de gemeente Meppel zijn in 2017 meer woningen gebouwd dan gepland.

 • Ondertekening Convenant Buurtbemiddeling

  09 januari 2018

  Op maandag 8 januari 2018 hebben de gemeente Meppel, woningcorporatie Woonconcept, Welzijn mensenwerk en Politie Eenheid Zuid- West Drenthe, het Convenant Buurtbemiddeling Meppel ondertekend. In dit convenant staan de afspraken die de partijen hebben gemaakt om Buurtbemiddeling Meppel tot een succes te maken.

 • Meppel in 2017 gegroeid met 410 inwoners!

  08 januari 2018

  De voorlopige bevolkingscijfers van de gemeente Meppel laten over 2017 een flinke groei van de bevolking zien. Op 1 januari waren er 33.432 Meppelers tegenover 33.022 een jaar eerder. Evenals in 2016 dus weer een stevige groei.

Uitgelicht