Meldingen & klachten

Uw informatie, melding, klacht of bezwaar aan ons doorgeven.

 • Aansprakelijkheid gemeente

  U kunt de gemeente verantwoordelijk stellen wanneer u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente.

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

 • Koninklijke Onderscheiding

  Wanneer u vindt dat een persoon, bedrijf of vereniging een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u dit doorgeven aan de gemeente waar de persoon woont of waar het bedrijf of de vereniging gevestigd is.

 • Melding fraude

  27 februari 2023

  Geeft iemand verkeerde informatie? Verzwijgt iemand belangrijke informatie? Houdt iemand zich niet aan de regels? Denkt u dat iemand uit uw omgeving onterecht een bijstandsuitkering krijgt? U kunt dat bij ons melden.

 • Meldingen, klachten en bezwaren

  De gemeente Meppel wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of dat u het niet eens bent met een besluit. Als dat het geval is, willen wij dat graag weten. Wij vinden het belangrijk in goede verstandhouding tot een oplossing te komen.

 • Ongeadresseerd reclamedrukwerk

  18 november 2022

  Vanaf 2023 voeren we de Ja-sticker in. Alleen inwoners met een Ja-sticker ontvangen dan ongeadresseerd reclamedrukwerk. Zo werken we samen aan een duurzame gemeente Meppel en voorkomen we afval.

 • Servicenormen

  De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat u als inwoner weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen. In de servicenormen staat precies wat u van ons kunt verwachten. Het zijn onze beloften aan u op het gebied van telefoon, balie, post, mail, internet en behandeling van bezwaar.

 • Sociaal ombudsvrouw

  Mevrouw J.P. Schrale is de sociaal ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Gevonden en verloren voorwerpen kunt u melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Als u iets verloren bent, kunt u die website zoeken tussen de gevonden voorwerpen. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u bellen met 14 0522.

 • Verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid

  De Wet open overheid, Woo, regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via gemeentelijke advertenties in de Nieuwe Meppeler of op de gemeentelijke website. Voor informatie over gemeentebeleid die nog niet openbaar is, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om openbaarmaking van de informatie. Dit heet een Woo-verzoek.

 • WOO publicaties

  Als een WOO-verzoek is toegekend, dan worden de documenten hier openbaar gemaakt. Ook de verzoeken op basis van de Wob zijn hier gepubliceerd.