Meldingen & klachten

Uw informatie, melding, klacht of bezwaar aan ons doorgeven.

 • Aansprakelijkheid gemeente

  U kunt de gemeente verantwoordelijk stellen wanneer u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente.

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

 • Klanttevredenheidsonderzoek gemeente Meppel

  18 juni 2024

  Wij vinden onze dienstverlening belangrijk. Daarom vragen wij onze klanten wat ze hiervan vinden. Hoe ervaren onze inwoners en bedrijven onze dienstverlening? Wat vinden ze goed gaan? En wat kan beter? Naast de onderzoeken die we periodiek doen (eens in de 2 jaar) doen we ook gericht onderzoek.

 • Koninklijke Onderscheiding

  Wanneer u vindt dat een persoon, bedrijf of vereniging een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u dit doorgeven aan de gemeente waar de persoon woont of waar het bedrijf of de vereniging gevestigd is.

 • Meldingen, klachten en bezwaren

  De gemeente Meppel wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of dat u het niet eens bent met een besluit. Als dat het geval is, willen wij dat graag weten. Wij vinden het belangrijk in goede verstandhouding tot een oplossing te komen.

 • Meldpunt voor Meppeler slachtoffers toeslagenaffaire kinderopvang

  08 mei 2024

  Als u als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via de gemeente hulp krijgen. Gezamenlijk inventariseren we welke problemen er spelen en kijken we welke hulp of ondersteuning nodig is.

 • Ongeadresseerd reclamedrukwerk

  18 november 2022

  Vanaf 2023 voeren we de Ja-sticker in. Alleen inwoners met een Ja-sticker ontvangen dan ongeadresseerd reclamedrukwerk. Zo werken we samen aan een duurzame gemeente Meppel en voorkomen we afval.

 • Publicaties Wet open overheid (Woo)

  Als een Woo-verzoek is toegekend, dan worden de documenten hier openbaar gemaakt. Ook de verzoeken op basis van de Wob zijn hier gepubliceerd.

 • Servicenormen

  De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat u als inwoner weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen. In de servicenormen staat precies wat u van ons kunt verwachten. Het zijn onze beloften aan u op het gebied van telefoon, balie, post, mail, internet en behandeling van bezwaar.

 • Sociaal ombudsvrouw

  Mevrouw J.P. Schrale is de sociaal ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Gevonden en verloren voorwerpen kunt u melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Als u iets verloren bent, kunt u die website zoeken tussen de gevonden voorwerpen. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u bellen met 14 0522.

 • Verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid

  De Wet open overheid, Woo, regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via gemeentelijke advertenties in de Nieuwe Meppeler of op de gemeentelijke website. Voor informatie over gemeentebeleid die nog niet openbaar is, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om openbaarmaking van de informatie. Dit heet een Woo-verzoek.