Meldingen & klachten

Uw informatie, melding, klacht of bezwaar aan ons doorgeven.

 • Aansprakelijkheid gemeente

  U kunt de gemeente verantwoordelijk stellen wanneer u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente.

 • Koninklijke Onderscheiding

  Wanneer u vindt dat een persoon, bedrijf of vereniging een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u dit doorgeven aan de gemeente waar de persoon woont of waar het bedrijf of de vereniging gevestigd is.

 • Meldingen, klachten en bezwaren

  Het kan voorkomen dat u een klacht heeft, bijvoorbeeld over de wijze waarop u door een ambtenaar of bestuurder behandeld bent. Of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente Meppel. Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Servicenormen

  De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat u als inwoner weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen. In de servicenormen staat precies wat u van ons kunt verwachten. Het zijn onze beloften aan u op het gebied van telefoon, balie, post, mail, internet en behandeling van bezwaar.

 • Sociaal ombudsvrouw

  Mevrouw J.P. Schrale is de sociaal ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Gevonden en verloren voorwerpen kunt u melden op de website www.verlorenofgevonden.nl. Als u iets verloren bent, kunt u die website zoeken tussen de gevonden voorwerpen. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u bellen met 14 0522.

 • Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur, WOB, regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via gemeentelijke advertenties in de Nieuwe Meppeler of op de gemeentelijke website. Voor informatie over gemeentebeleid die nog niet openbaar is, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om openbaarmaking van de informatie. Dit heet een Wob-verzoek.