Digitaal Joods Monument

Het Digitaal Joods Monument Meppel is sinds 29 april 2004 actief.

Het digitaal Joods Monument Meppel heeft tot doel: ‘een gezicht geven’ aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Meppeler joden.
 
Dat gebeurt met behulp van zoveel mogelijk foto’s en ander informatiemateriaal. Regelmatig worden nieuwe foto’s, verhalen, aanvullingen en correcties toegezonden waardoor inmiddels een interactieve digitale gedenkplaats is ontstaan, die overal ter wereld kan worden geraadpleegd. De informatie is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Website: www.joodsmonumentmeppel.nl
 
joods monument Slotplansoen