Beleid & regelgeving

 • Beleidsinformatie

  Vastgestelde beleidsstukken op onderwerp die niet op overheid.nl vermeld staan.

 • Bestemmingsplannen en ruimtelijk beleid

  In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Informatie transformatiegebied Noordpoort

  Lees meer over het huidige beeld van het gebied, de gewenste veranderingen en de gezamenlijke aanpak

 • Noord IV

  05 juli 2023

  De gemeente Meppel maakt een omgevingsprogramma en toekomstvisie voor Noord IV. In dit gebied, tussen de A32 en de Arendsweg, zoeken we ruimte voor bedrijven en onderzoeken we de mogelijkheid voor windenergie. We kijken daarnaast naar kansen voor recreatie, wonen, natuur, landschap en een goede toekomst voor de landbouw in het gebied. Ook water speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, gezien de ligging rondom de Oude Vaart.

 • Regelgeving op Overheid.nl

  17 april 2016

  Actuele verordeningen en reglementen zijn te raadplegen op overheid.nl

 • Welstand

  Vastgesteld welstandsbeleid en (ontwerp) beeldkwaliteitsplannen