Beleid & regelgeving

 • Beleidsinformatie

  Vastgestelde beleidsstukken op onderwerp die niet op overheid.nl vermeld staan.

 • Bestemmingsplannen

  In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Informatie transformatiegebied Noordpoort

  Lees meer over het huidige beeld van het gebied, de gewenste veranderingen en de gezamenlijke aanpak

 • Regelgeving op Overheid.nl

  17 april 2016

  Actuele verordeningen en reglementen zijn te raadplegen op overheid.nl

 • Ruimtelijk beleid

  Reclamebeleid, structuurvisie en cultuurhistorie.

 • Vergunningen ter inzage

  In deze rubriek plaatsen wij informatie over lopende procedures bijzondere vergunningen.

 • Welstand

  Vastgesteld welstandsbeleid en (ontwerp) beeldkwaliteitsplannen