Beleid & regelgeving

 • Beleidsinformatie

  Vastgestelde beleidsstukken op onderwerp die niet op overheid.nl vermeld staan.

 • Bestemmingsplannen

  In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Regelgeving op Overheid.nl

  17 april 2016

  Actuele verordeningen en reglementen zijn te raadplegen op overheid.nl

 • Ruimtelijk beleid

  Reclamebeleid, structuurvisie en cultuurhistorie.

 • Transformatiegebied Noordpoort

  Rijdt u via de N375 naar de binnenstad van Meppel, dan komt u binnen via de ‘Noordpoort’. Een gebied met woonbuurten en bedrijventerreinen én met een opgave. De gemeente Meppel wil samen met bewoners, bedrijven, overheden en organisaties dit gebied transformeren. Het moet weer een visitekaartje voor Meppel worden en fijn om te wonen, werken en ontspannen. Het Transformatiegebied Noordpoort zal de komende jaren dus gaan veranderen.

 • Welstand

  Vastgesteld welstandsbeleid en beeldkwaliteitsplannen