Beleid & regelgeving

 • Bestemmingsplannen

  29 december 2016

  In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen.

 • Regelgeving op Overheid.nl

  17 april 2016

  Actuele verordeningen en reglementen zijn te raadplegen op overheid.nl

 • Beleidsinformatie

  Vastgestelde beleidsstukken op onderwerp die niet op overheid.nl vermeld staan.

 • Welstand

  Vastgesteld welstandsbeleid en beeldkwaliteitsplannen

 • Ruimtelijk beleid

  Reclamebeleid, structuurvisie en cultuurhistorie.