Burgemeester & wethouders

 • Taken college

  De burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester & wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Leden van het college

  19 juni 2024

  Het college van burgemeester & wethouders bestaat uit 4 leden, de burgemeester en 3 wethouders. De gemeentesecretaris is de belangrijkste adviseur van het college.

 • Gedragscodes integriteit gemeenteraad en college

  11 januari 2023

  Het handelen van raads- en collegeleden dient altijd gericht te zijn op het belang van de gemeente, op de gemeentelijke organisatie en op de burgers.

 • Coalitieakkoord gemeente Meppel 2022 - 2026

  13 mei 2022

  In het akkoord staan plannen van de coalitie voor het bestuur van de gemeente Meppel in de komende vier jaar.

 • Besluiten B&W

  Lees meer over de agenda en besluiten collegevergaderingen. U kunt de vergaderingen niet bijwonen.

 • Contact met wethouder

  17 april 2023

  Wilt u een onderwerp bespreken met een wethouder? Dat kan! Ze gaan graag met u in gesprek.