Burgemeester & wethouders

 • Taken college

  03 januari 2020

  De wethouders en de burgemeester vormen samen het college van burgemeester & wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Leden van het college

  03 januari 2020

  Het college van burgemeester & wethouders bestaat uit 4 leden, de burgemeester en 3 wethouders. De gemeentesecretaris is de rechterhand van het college.

 • Bestuursprogramma

  Informatie over het coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma

 • Besluiten B&W

  Besluiten collegevergaderingen

 • Gedragscodes integriteit gemeenteraad en college

  12 februari 2019

  Het handelen van raads- en collegeleden dient altijd gericht te zijn op het belang van de gemeente, op de gemeentelijke organisatie en op de burgers.