Reacties, zienswijzen en bezwaren

Informatie, inzage en voorlopige voorziening

Informatie

telefoon 14 0522 maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Inzage

Stadhuis, Grote Oever 26
maandag t/m donderdag
8.30 – 17.00 uur
vrijdag 8.30 – 20.00 uur
of op afspraak via telefoonnummer 14 0522
 
Zienswijzen kunt u ook mondeling kenbaar maken bij Bouwen & Wonen telefoon 14 0522

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Reageer dan binnen 6 weken na de datum van dit besluit door een bezwaarschrift te sturen. U kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend.