Fairtrade Gemeente

De gemeente Meppel is sinds begin 2010 Fairtrade Gemeente. Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat verschillende organisaties overal in de gemeente bijzonder veel aandacht besteden aan fairtrade. Van bedrijven tot scholen, in supermarkt en kledingzaak. En ook de gemeente zelf. In een Fairtrade Gemeente gebruikt en verkoopt men veel fairtrade producten.

Actueel

Van 6 tot en met 14 mei is het Fairtrade Week. Lees meer over de activiteiten in onze gemeente>>

Criteriafairtrade logo

Om de titel te behalen en te behouden worden zes criteria getoetst. Dit varieert van het organiseren van evenementen, tot de verkoop van fairtrade producten bij winkels en het geven van publiciteit aan fairtrade. Op www.fairtradegemeenten.nl staat alles over de campagne en de criteria. De oranje fairtrade borden zijn geplaatst,

Werkgroep

Er is een lokale werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de Wereldwinkel, het onderwijs, de ondernemers, het Platform Duurzaam Meppel en Bewust Meppel. Ook zijn er leden die op persoonlijke titel lid zijn van de werkgroep.

Fairtrade producten

De gemeente Meppel koopt zelf duurzaam in: ze schenkt Max Havelaar koffie en thee en gebruikt uitsluitend FSC-papier. Ook de bedrijfskleding is fairtrade.

Veel winkels en horeca verkopen fairtrade producten en veel bedrijven en instellingen kopen fairtrade in. Zij schenken bijvoorbeeld voor hun personeel fairtrade koffie/thee of bestellen kerstpakketten via de Wereldwinkel. Ook organiseren ze regelmatig evenementen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.fairtradegemeenten.nl.

Bijdrage leveren

Ook u kunt meedoen. Koopt u bijvoorbeeld binnen uw bedrijf eerlijk in, verkoopt u fairtrade producten, wilt u overgaan binnen uw organisatie op fairtrade, of wilt u lid worden van de werkgroep? Neem contact op met de secretaris van de Werkgroep Fairtrade Meppel via postbus@meppel.nl.