Beleidsinformatie

Vastgestelde beleidsstukken op onderwerp die niet op overheid.nl vermeld staan.

 • Algemeen beleid

  06 mei 2021
 • Armoedepact Meppel

  Armoede komt steeds meer voor in Nederland en praktisch elke gemeente heeft ermee te maken. Meppel is geen uitzondering. De vorm waarin we armoede zien verandert en daarmee dus ook de aanpak om armoede te voorkomen. In Meppel kennen we een groot aanbod voor voorzieningen, (vrijwilligers)organisaties en initiatieven die hard werken om dit tegen te gaan. Dit koesteren we, want iedereen moet mee kunnen doen.

 • Beleid Financiën

  09 augustus 2021
 • Beleid Ondernemen

  17 januari 2018
 • Beleid Sociaal Domein

  12 oktober 2020
 • Beleid Volkshuisvesting en woningbouw

  09 november 2020
 • Protocol huisbezoeken bij verificatie en of vermoeden fraude SD Meppel

  28 november 2019, pdf, 284kB

  Het huisbezoek is een effectief middel om de woon- en leefsituatie van een betrokkene in kaart te brengen. Een huisbezoek wordt als het gaat om verificatie of vermoeden van fraude vaak ervaren als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De bedoeling van dit protocol is dat de regels voor inwoners en medewerkers van de gemeente Meppel duidelijk zijn. Dit protocol is van toepassing op huisbezoeken die worden verricht in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.