Beleidsinformatie

Vastgestelde beleidsstukken op onderwerp die niet op overheid.nl vermeld staan.

 • Algemeen beleid

  20 mei 2022
 • Armoedepact Meppel

  Armoede komt steeds meer voor in Nederland en praktisch elke gemeente heeft ermee te maken. Meppel is geen uitzondering. De vorm waarin we armoede zien verandert en daarmee dus ook de aanpak om armoede te voorkomen. In Meppel kennen we een groot aanbod voor voorzieningen, (vrijwilligers)organisaties en initiatieven die hard werken om dit tegen te gaan. Dit koesteren we, want iedereen moet mee kunnen doen.

 • Beleid Financiën

  14 november 2022
 • Beleid Ondernemen

  24 januari 2022
 • Beleid Sociaal Domein

  11 april 2022
 • Beleid Volkshuisvesting en woningbouw

  07 maart 2022
 • Protocol huisbezoeken bij verificatie en of vermoeden fraude SD Meppel

  28 november 2019, pdf, 284kB

  Het huisbezoek is een effectief middel om de woon- en leefsituatie van een betrokkene in kaart te brengen. Een huisbezoek wordt als het gaat om verificatie of vermoeden van fraude vaak ervaren als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De bedoeling van dit protocol is dat de regels voor inwoners en medewerkers van de gemeente Meppel duidelijk zijn. Dit protocol is van toepassing op huisbezoeken die worden verricht in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.

 • Verouderde terrassenkaart, daarom vernieuwen

  23 november 2022

  In Meppel staan de regels voor de terrassen in de Nadere regels terrassen. Bij deze regels hoort een kaart waar de grenzen van de terrassen op staan. Deze kaart uit 2012 is verouderd en klopt niet meer. De indeling van de Groenmarkt is bijvoorbeeld veranderd en er zijn nieuwe horecabedrijven bij gekomen. Ook het nieuwe ontwerp van het Prinsenplein staat er niet op.