Ambtsketen burgemeester

De nieuwe gemeente Meppel is ontstaan uit het gebied van de voormalige gemeenten Meppel, Nijeveen, Havelte, Ruinerwold en De Wijk. Bij Koninklijk Besluit is Meppel op 23 februari 1998 een wapen verleend. De huidige ambtsketen van de burgemeester is vanaf dat jaar in gebruik genomen.

Zijde van de penning met het wapen van de gemeente Meppel afgebeeldGemeentewapen

Het gemeentewapen, en de daarvan afgeleide vlag symboliseren de volgende zaken:

  • De zwarte blokjes staan voor de veenafgraving en de turfhandel.
  • De klaverbladen staan voor het weidegebied.
  • De 10 zilveren penningen staan voor de zakken graan die de gemeente vanaf 1422 aan de kerk van Kolderveen moest betalen.

Het wapen van de gemeente Meppel staat op een zijde van de penning van de ambtsketen. De burgemeester draagt deze zijde van de penning naar voren als hij de gemeente vertegenwoordigt of de gemeenteraad voorzit. En bij een ontvangst van een Commissaris van de Koningin, een Minister of de Koningin

RijkswapenZijde van de penning met het rijkswapen van het Koninkrijk der Nederlanden afgebeeld

Op de andere zijde van de penning staat het rijkswapen van Nederland. De burgemeester draagt deze zijde van de penning naar voren als hij het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld bij het uitreiken van koninklijke onderscheidingen.

Traditie

De ambtsketen is bij Koninklijk Besluit op 1 januari 1853 ingevoerd om burgemeesters een herkenningsteken te geven. De volgende tekst is bij het besluit opgenomen:
"De onderscheidingstekenen, door den burgemeester te dragen, bestaan in een zilveren penning, hebbende eene middellijn van veertig strepen en vertoonende aan de eene zijde het wapen des Rijks, aan de andere dat der gemeente, of, zoo de gemeente geen wapen heeft, den naam der gemeente; de penning hangende op de borst, hetzij aan eene zilveren keten, hetzij aan een oranje zijden lint; de keten of het lint op beide schouders aan den rok of het opperkleed vastgehecht."

Historische ambtsketens

De ambtsketens die tot en met 1997 door de burgemeesters van de voormalige gemeenten werden gedragen zijn bewaard in het archief. De Historische Vereniging Nijeveen heeft twee ambtsketens in bruikleen ontvangen om deze ten toon te stellen. De oorspronkelijke ambtsketen van de voormalige gemeente was in de loop van 1960 zoek. Na een geldinzameling onder de bevolking is bij de opening van het verbouwde gemeentehuis in 1967  een nieuwe ambtsketen geschonken. In de loop van 1990 kwam de verloren ambtsketen weer terug naar Nijeveen. Alle ambtsketens zijn eigendom van de gemeente Meppel.

Huidige ambtsketen

De huidige ambtsketen van de burgemeester van Meppel is gemaakt door Van den Berg Juweliers uit Meppel. De juwelier had de opdracht om een goed draagbare en functionele keten te maken. En zowel te dragen door een dame als een heer en te dragen met of zonder overjas. De sobere penning is omlijst door sierlijke, soepele open schakels. Dit staat symbool voor een dynamische en nuchtere gemeente met een samenleving die verbonden is in openheid.