Werk aan de weg

Informatie over wegwerkzaamheden en afsluitingen

 • Overzichtskaart wegwerkzaamheden Meppel

  De huidige en geplande wegwerkzaamheden worden doorgegeven aan wegwerkmeldingen.nl.

 • Herinrichtingsprojecten

  Informatie over wegwerkzaamheden door projecten

 • Waterschap gaat baggeren in Oosterboer

  16 oktober 2017

  Waterschap Drents Overijsselse Delta onderhoudt veel watergangen in het stedelijk gebied van Meppel met een kraan of maaiboot. Door de vorming van bagger wordt de waterdiepte steeds minder, neemt de waterkwaliteit af en wordt het werken met de maaiboot steeds moeilijker. Reden voor het waterschap om vanaf eind oktober tot midden februari een aantal watergangen in Oosterboer te baggeren.

 • Woonrijp maken bedrijventerrein Oevers E

  16 oktober 2017

  KWS Infra start 23 oktober met de werkzaamheden aan de Ampère, Archimedes en Volta in Meppel. De werkzaamheden duren tot eind november 2017.