Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Informatie bestemmingsplannen

  Meer informatie over de onderdelen in een bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit en waar de bestemmingsplannen in te zien zijn.

 • Voorbereidingsbesluit Industrieweg 2 e.o. Meppel

  Burgemeester & Wethouders maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 15 november heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Industrieweg 2 e.o. Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.Zwikker2018-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Mededeling voorbereidingsbesluit Locatie voormalig ziekenhuis Meppel 2020

  04 januari 2021

  Burgemeester en Wethouders van Meppel doen mededeling van het feit dat zij op 30 april 2020 op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend hebben gemaakt dat de gemeenteraad op 29 april 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Hoogeveenseweg 38 te Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.vmziekenhuis2020-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Noord IV'

  05 oktober 2020

  Burgemeester & wethouders maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten - Wvg - bekend dat de raad op 1 oktober heeft besloten om op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 • Toegangsbesluit coördinatieregeling herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14

  09 november 2020

  Burgemeester & wethouders geven op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat de raad op 29 oktober 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het project herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen.

 • Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade

  07 april 2021

  Op grond van artikel 110c Wgh en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 14 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: - Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Prins Hendrikkade.