Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Informatie bestemmingsplannen

  Meer informatie over de onderdelen in een bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit en waar de bestemmingsplannen in te zien zijn.

 • Voorbereidingsbesluit Industrieweg 2 e.o. Meppel

  Burgemeester & Wethouders maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 15 november heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Industrieweg 2 e.o. Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.Zwikker2018-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Mededeling voorbereidingsbesluit Locatie voormalig ziekenhuis Meppel 2020

  30 april 2020

  Burgemeester en Wethouders van Meppel doen mededeling van het feit dat zij op 30 april 2020 op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend hebben gemaakt dat de gemeenteraad op 29 april 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Hoogeveenseweg 38 te Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.vmziekenhuis2020-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Vaststelling wijzigingsplan 'Meppel – Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16

  08 september 2020

  Op grond van artikel 3.9a Wro maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: Het vastgestelde wijzigingsplan 'Meppel – Buitengebied, wijziging Broekhuizen 16’.

 • Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie’

  03 september 2020

  In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor een woningbouwplan op de voormalige Mulo-locatie in Meppel. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.