Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Informatie bestemmingsplannen

  Meer informatie over de onderdelen in een bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit en waar de bestemmingsplannen in te zien zijn.

 • Voorbereidingsbesluit Industrieweg 2 e.o. Meppel

  Burgemeester & Wethouders maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 15 november heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Industrieweg 2 e.o. Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.Zwikker2018-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Mededeling voorbereidingsbesluit Locatie voormalig ziekenhuis Meppel 2020

  30 april 2020

  Burgemeester en Wethouders van Meppel doen mededeling van het feit dat zij op 30 april 2020 op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend hebben gemaakt dat de gemeenteraad op 29 april 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Hoogeveenseweg 38 te Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.vmziekenhuis2020-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Noord IV'

  05 oktober 2020

  Burgemeester & wethouders maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten - Wvg - bekend dat de raad op 1 oktober heeft besloten om op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 • Ontwerpbestemmingsplan Meppel – Zuideinde 28

  26 oktober 2020

  Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 22 oktober 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 28’.

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘’Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’

  02 november 2020

  Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102 ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

 • Toegangsbesluit coördinatieregeling herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14

  09 november 2020

  Burgemeester & wethouders geven op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat de raad op 29 oktober 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het project herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen.

 • Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 & Nijeveense Bovenboer 28

  10 november 2020

  Burgemeester & wethouders maken bekend dat de raad 29 oktober 2020 het bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

 • Terinzagelegging Ontwerp Beeldkwaliteitplannen Nieuwveense Landen

  17 november 2020

  Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van woensdag 18 november 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
  • Het Ontwerp Beeldkwaliteitplan ‘Nieuwveense Landen’
  • Het Ontwerp Beeldkwaliteitplan ‘Weideblick - Nieuwveense Landen’

 • Vaststelling bestemmingsplan ’Nijeveen – De Ryge’

  19 november 2020

  Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Nijeveen – De Ryge ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.