Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Meppel willen gebruiken, is vastgelegd in bestemmingsplannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Deze informatie vindt u in onze gemeentelijke plannen. In deze rubriek meer informatie en lopende procedures.

 • Informatie bestemmingsplannen

  Meer informatie over de onderdelen in een bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit en waar de bestemmingsplannen in te zien zijn.

 • Voorbereidingsbesluit Industrieweg 2 e.o. Meppel

  Burgemeester & Wethouders maken op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 15 november heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Industrieweg 2 e.o. Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.Zwikker2018-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Mededeling voorbereidingsbesluit Locatie voormalig ziekenhuis Meppel 2020

  04 januari 2021

  Burgemeester en Wethouders van Meppel doen mededeling van het feit dat zij op 30 april 2020 op grond van artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend hebben gemaakt dat de gemeenteraad op 29 april 2020 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Hoogeveenseweg 38 te Meppel, zoals weergegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.0119.vmziekenhuis2020-VBC1, en te verklaren dat voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 • Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Noord IV'

  05 oktober 2020

  Burgemeester & wethouders maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten - Wvg - bekend dat de raad op 1 oktober heeft besloten om op basis van het bepaalde in artikel 5 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

 • Toegangsbesluit coördinatieregeling herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14

  09 november 2020

  Burgemeester & wethouders geven op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat de raad op 29 oktober 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het project herontwikkeling Ds. Van Halsemastraat 14 te Nijeveen.

 • Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’

  25 januari 2021

  In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’.

 • Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76

  03 februari 2021

  Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 het bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76' ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

 • Vooraankondiging en inspraakprocedure partiële herziening Meppel – Bedrijventerrein Oevers E

  09 februari 2021

  In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat een partiële herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het bedrijventerrein Oevers E.

 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.’

  10 februari 2021

  Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op donderdag 28 januari 2021 het bestemmingsplan Meppel – Industrieweg 2 e.o gewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’

  24 februari 2021

  Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Wheeme’.