Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Meppeler gemeentebestuur.