Nieuwe huisstijl gericht op toegankelijkheid en duurzaamheid

Op donderdag 5 oktober 2023 is de nieuwe huisstijl van de gemeente Meppel gepresenteerd. De nieuwe huisstijl legt een duidelijke focus op toegankelijkheid en duurzaamheid en heeft een eigentijdse uitstraling. Deze vernieuwing gaat gepaard met een nieuw logo dat symbool staat voor de gemeente Meppel en haar inwoners en ondernemers: in Meppel tonen we lef, kennen we groots ondernemerschap, zijn we zelfverzekerd en trots.

Herkenbaarheid

De nieuwe huisstijl weerspiegelt wie we zijn en waar we voor staan. We zijn een gemeente waarin alle inwoners mee moeten kunnen doen, die zo duurzaam mogelijk opereert en waar we lef en ondernemerschap tonen. De nieuwe huisstijl zorgt ervoor dat we in samenwerkingsvormen goed herkenbaar zijn.

Toegankelijkheid en duurzaamheid

Waar de oude huisstijl niet voldeed aan de toegankelijkheidseisen en dus problemen gaf bij mensen met een visuele beperkingen, voldoet de nieuwe huisstijl aan de standaarden van toegankelijkheid. De nieuwe huisstijl heeft veel aandacht voor duurzaamheid. Zo gebruiken we geen volvlakken met kleur meer in flyers. Ook is bij het ontwerpen van de huisstijl niet alleen gekeken naar de toepassing van kleuren en het gebruik van inkt, maar ook naar het energieverbruik op digitale schermen.

Uitleg nieuwe logo

Het nieuwe logo is donkeroranje: de kleur is herkenbaar en weerspiegelt de toegankelijke en duurzame benadering. De M verwijst naar de veenblokken uit het gemeentewapen. Het element staat niet stil, het stroomt. Een levendige uitbeelding van onze dynamische gemeente. Het symboliseert onze handelsgeest en ondernemende houding, die de motor zijn achter nieuwe initiatieven en kansen. De rechter ‘poot’ van de M is niet af. Dit element vertegenwoordigt samenwerking. Het gaat uit van meer zaken samen met inwoners en ondernemers doen.

wapen          Gemeente_Meppel_Logo_FC_RGB_150ppi

Duurzame overgang

De nieuwe huisstijl wordt geleidelijk geïntroduceerd, waarbij bestaande huisstijlmiddelen met de oude oranje kleuren en het kenmerkende zwarte 'M' logo nog in omloop zijn gedurende de overgangsperiode. Dit zorgt ervoor dat materialen die nog bruikbaar zijn niet onnodig worden verspild. Een win-winsituatie: duurzaamheid en kostenbesparing gaan hand in hand. Het ontwerp voor deze nieuwe huisstijl is gemaakt door Puuridee.

Onthulling

Bekijk het onthullingsfilmpje op youtube.com>>

Meer informatie

Heeft u als leverancier elementen nodig van onze nieuwe huisstijl? Of heeft u andere vragen? Neem contact op met het cluster communicatie via 14 0522 of per mail communicatie@meppel.nl.

Het auteursrecht is vastgeled ondermeer in een verordening, te vinden op overheid.nl en in het Beneluxmerkenregister nummer 1491946.