Taken college

De burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester & wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bestuurt de gemeente op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar, het bestuursakkoord.

Elke wethouder houdt zich bezig met een aantal beleidsterreinen, portefeuilles genaamd. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De gemeentesecretaris is ‘de rechterhand’ van het college.