Gemeentelijke bekendmakingen

De bekendmakingen van vergunningen vindt u wekelijks in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

De gemeente is wettelijk verplicht om de bekendmakingen op deze manier te publiceren.

E-mailservice

Met de e-mailservice bekendmakingen op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u deze bekendmakingen, én de bekendmakingen van de provincie en het waterschap, nu ook via e-mail ontvangen. Aanmelden gaat snel en makkelijk.

Welstand

De agenda van de welstands- en monumentencommissie vindt u op de website van Het Oversticht: