Gemeentelijke bekendmakingen

De bekendmakingen van vergunningen vindt u wekelijks in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

De gemeente is wettelijk verplicht om de bekendmakingen op deze manier te publiceren.

E-mailservice

Met de e-mailservice bekendmakingen op www.overheid.nl kunt u deze bekendmakingen, én de bekendmakingen van de provincie en het waterschap, nu ook via e-mail ontvangen. Als u niet beschikt over een computer, laptop of tablet is deze informatie te raadplegen op aanvraag en bij het loket Bouwen en Wonen op het Stadhuis.

Aanmelden gaat snel en makkelijk, klik op het logo om u aan te melden.

logo overheid.nl

Welstand

De agenda van de welstands- en monumentencommissie vindt u op de website van Het Oversticht: