Gemeentelijk vastgoed en gronden

Beschikbare gemeentelijke panden/gronden voor verhuur worden hier getoond en aankondigingen voorgenomen verhuur of verkoop.

 • Voornemen tot verkoop grond Bramenweg Nijeveen

  14 februari 2024

  De gemeente is van plan om een drietal percelen grond te verkopen en in eigendom over te dragen aan Enexis Netbeheer B.V. ten behoeve van een tweetal transformatorstations en één elektriciteitsstation.

 • Mededeling geplande verhuur gemeentegrond aan Siers Leiding-montage-projecten Oldenzaal B.V

  07 februari 2024

  De gemeente is van plan om het terrein aan de Steenwijkerstraatweg 78 en de Ceintuurbaan 87 te verhuren aan Siers Leiding-montage-projecten Oldenzaal B.V. De te verhuren grond heeft de kadastrale aanduiding gemeente Meppel, sectie I, nummer 611 (gedeeltelijk) en sectie A, nummer 8886.

 • Voornemen tot verkoop bouwkavel bedrijventerrein Oevers D

  06 februari 2024

  De gemeente Meppel maakt hiermee bekend voornemens te zijn tot het verkopen van een bedrijfskavel op bedrijventerrein Oevers D. Het betreft de verkoop van een perceel grond ter grootte van circa 2951 m², plaatselijk bekend Zomerdijk gelegen op bedrijventerrein Oevers D, kadastraal bekend gemeente Meppel, sectie I, nummer 1423 gedeeltelijk.

 • Te huur kantoorruimte in MFK Het Palet

  14 december 2023

  Gemeente Meppel is van plan de ruimte die vrijkomt per 1 april 2024 in MFK Het Palet (circa 13 m² NVO) te gaan verhuren.

 • Huurder/beheer gezocht

  16 november 2023

  Op het levendige Sport- en Onderwijs Park Ezinge, Ezingerweg in Meppel is te huur:
  - Een sportschool
  - Een sportcafé

 • Te huur ruimte in MFK Het Palet

  14 december 2023

  Gemeente Meppel is voornemens de vrijgekomen ruimte in MFK Het Palet (circa 58 m² NVO) te gaan verhuren.

 • Verhuur (landbouw)gronden

  10 juli 2023

  Op dit moment zijn er geen gronden beschikbaar voor verpachting.