Contact met wethouder

Wilt u een onderwerp bespreken met een wethouder? Dat kan! Ze gaan graag met u in gesprek.

Onderwerp gesprek

Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over uw ideeën of suggesties voor de gemeente Meppel, of bijvoorbeeld over een ervaring die u wilt delen met één van de bestuurders. Tijdens het gesprek worden geen zaken besproken waarover een bezwaar-, beroeps- of klachtenprocedure loopt.

Maken afspraak

U kunt uw verzoek voor een contactmoment kenbaar maken door een online formulier in te vullen. Geef daarbij aan met wie u in gesprek wilt en waarover. U mag zelf aangeven met welke wethouder u een afspraak wilt. Informatie over de wethouders en hun taakverdeling leest u op deze pagina. Tijdens het gesprek is ook een medewerker van de gemeente aanwezig.

Vervolg

Na ontvangst van het formulier neemt het bestuurssecretariaat contact met u op voor het maken van een afspraak.