Stamboomonderzoek en inzage archief

Wat vindt u waar

In de kluis van het stadhuis van de gemeente Meppel is de archiefbewaarplaats gevestigd. Hierin is het materiaal met betrekking tot Meppel en de voormalige gemeente Nijeveen vanaf ongeveer 1811 gearchiveerd.

Hier vindt u – naast de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister - ook bouwdossiers vanaf ongeveer 1900 en notulen van raadsvergaderingen. Verder zijn dossiers aanwezig over bijvoorbeeld de lokale gasfabriek, aanleg van straten, nieuwbouwwijken en parken, het theater Ogterop en de bescherming van ooievaars.

Wat u in onze archieven terug kunt vinden leest u in de Inventaris II Meppel 1908-1928 (PDF) en Inventaris III Meppel (1633) 1814-1928 (1972) (PDF). Heeft u moeite met het lezen van deze digitale documenten? Het is mogelijk om het op papier te ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522.

Wilt u informatie opzoeken? Dan moet u van tevoren een zoekvraag indienen. Dit kan schriftelijk, telefonisch via 14 0522 of per postbus@meppel.nl. Daarbij geldt: hoe duidelijker uw vraag, hoe vollediger het antwoord.

Nijeveen

De inventaris van het archief van de voormalige gemeente Nijeveen (1809-1997) is via het Drents Archiefnet, www.drentsarchiefnet.nl, beschikbaar. Via hun website zoekt u op bijvoorbeeld Nijeveen.

Oude archieven

Voor de oudere archieven moet u bij het Drents Archief, Brink 4  in Assen zijn. Met deze archieven worden het archief van Nijeveen over de jaren 1594-1852 en het archief van Meppel over de jaren 1421-1813 bedoeld.

Stamboomonderzoek

Wie stamboomgegevens uit de gemeente Meppel nodig heeft, kan op de volgende manieren op zoek gaan:

Geboorteaktes zijn na 100 jaar openbaar, huwelijksaktes na 75 jaar en overlijdensaktes na 50 jaar. De burgerlijke stand van Nijeveen begint per 1 januari 1812; die van Meppel per 30 april 1811.

  • persoonlijk bij het team DIV van de gemeente Meppel wanneer u niets heeft gevonden op de website www.alledrenten.nl

Stamboomonderzoek op afspraak

Wie voor stamboomonderzoek toch persoonlijk bij het team DIV van de gemeente Meppel wil langskomen, is van harte welkom. Wél zijn er een paar zaken om rekening mee te houden. Zo kunt u er uitsluitend op afspraak terecht. Dit komt omdat dit team niet over dezelfde voorzieningen als een regionaal historisch centrum beschikt. Daardoor zijn er beperkte mogelijkheden voor inzage en kunt u niet meteen geholpen worden.

Gravenarchief

Het gravenarchief is te raadplegen op de website van Oud Meppel

Meer informatie