Officiële bekendmakingen

 • Gemeentelijke bekendmakingen

  De bekendmakingen van vergunningen vindt u wekelijks in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

 • Meppel en de berichtenbox

  De berichtenbox op MijnOverheid.nl is uw persoonlijke brievenbus. Daarin ontvangt en bewaart u digitaal post van onder meer de Belastingdienst, RDW, SVB en UWV. De post van de gemeente Meppel kunt u ook via de berichtenbox ontvangen. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

 • Reacties, zienswijzen en bezwaren

  Informatie, inzage en voorlopige voorziening

 • Stukken ter inzage Provincie Drenthe

  Regelgeving, besluiten en beleidsinformatie van de provincie wordt officieel bekendgemaakt op de website van de provincie.