Gedragscodes integriteit gemeenteraad en college

Het handelen van raads- en collegeleden dient altijd gericht te zijn op het belang van de gemeente, op de gemeentelijke organisatie en op de burgers.

Raads- en collegeleden hebben een voorbeeldfunctie. Bestuurlijke integriteit houdt in dat zij de verantwoordelijkheden op zich nemen die de bestuursfunctie meebrengt oftewel betrokkenen zijn eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.  Mooie woorden, maar de praktijk leert dat het zaak is en blijft om hierover het gesprek te blijven voeren en om hierover afspraken vast te leggen. Deze afspraken zijn vastgelegd in twee gedragscodes.

Download de gedragscode gemeenteraad (PDF,463 kB) en gedragscode college (PDF, 396 kB) en de richtlijnen uitvoering gedragscode college (PDF, 819 kB).

Nevenfuncties

Een overzicht van nevenfuncties van leden van de raad en van het college van Burgemeester en Wethouders is per persoon online in te zien op de website www.gemeenteraadmeppel.nl.