Onderzoeken van de rekenkamer

Hier leest u informatie over onderzoeken van de rekenkamer.

Recent deed de rekenkamer onderzoek naar de vraag Welk deel van het budget wordt werkelijk besteed aan ‘directe’ Jeugdzorg? Download het rapport (PDF).

In 2019 onderzochten ze de informatiebeveiliging gemeente Meppel (PDF)

Andere publicaties van de rekenkamer zijn:

  • In 2018 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het Wegenonderhoud in de gemeente Meppel. Het rapport  "Het beleid voor wegenonderhoud in de gemeente Meppel" is op 31 mei 2018 aangeboden aan de gemeenteraad Download het onderzoeksrapport Wegenonderhoud (PDF)

  • In 2016 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar “Bestuurlijk management ruimtelijke projecten”. Op 1 december 2016 heeft de gemeenteraad dit rapport (PDF, 1,3 MB) vastgesteld.

  • In 2014 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar "verbonden partijen". Op 23 oktober 2014 heeft de gemeenteraad dit rapport (744 KB, pdf) vastgesteld.
  • In 2011 is de rekenkamer een onderzoek gestart naar grondbeleid in de gemeente Meppel. Begin 2012 is dit onderzoek afgerond.
  • In 2009 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar ‘inhuur derden’ in de gemeente Meppel. In het voorjaar van 2010 is het onderzoek afgerond. De rekenkamer heeft op 3 juni 2010 het rapport aan de raadscommissie gepresenteerd.
  • In 2008 heeft d rekenkamer een onderzoek gedaan naar de opbouw van leges en de tarieven van rijbewijzen en paspoorten in de gemeente Meppel. Begin januari 2009 is het onderzoek afgerond. Op 11 juni 2009 heeft de rekenkamer haar rapport hierover gepresenteerd aan de raadscommissie.
  • In 2008 heeft de rekenkamer een vervolg gegeven aan het onderzoek van de Programmabegroting. Dit onderzoek is eind 2008 afgerond. In maart 2009 is het rapport gepresenteerd.
  • De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gevoerde beleid rond de openbare speelvoorzieningen in de gemeente Meppel. Het college kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen van het rapport ’Spelen met Beleid?’

Voor eerdere publicaties van onderzoeksrapporten kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie, via rekenkamer@meppel.nl of tel. 140522.