Contactinformatie en suggesties

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties voor onderzoekthema’s dan kunt u hier de contactgegevens vinden.

Voor meer informatie of (gemotiveerde) suggesties voor onderzoeken kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris.
 
Telefoonnummer: 14 0522 (vragen naar afdeling griffie)
 
Rekenkamer Meppel
Postbus 501
7940 AM MEPPEL