Anterieure overeenkomst ‘De Wetering 2’

Op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel bekend dat op 12 december 2023 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar (deels) een recreatieve bestemming ten behoeve van maximaal 50 camperplaatsen en bijbehorende (sanitaire) voorzieningen.

Het plangebied is gelegen in het Buitengebied, ten zuidoosten van de wijk de Oosterboer en ligt aan de Wetering, nabij de provinciale weg N851. Het plangebied ligt aan zowel de Hoogeveense Vaart als de Omgelegde Hoogeveense Vaart.  

De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 20 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen in te zien op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur in het gemeentehuis. Tegen deze anterieure overeenkomst kan geen zienswijze of bezwaar worden ingediend.