Informatie bestemmingsplannen

Meer informatie over de onderdelen in een bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit en waar u de bestemmingsplannen kunt inzien.
Let op! Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Bestemmingsplannen heten vanaf dat moment Omgevingsplan. Omdat we in een overgangsperiode zitten in 2024, houden we onderstaande informatie dit jaar nog voor u beschikbaar.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Toelichting
  2. Planregels
  3. Planverbeelding

De toelichting verduidelijkt het bestemmingsplan en legt uit wat met de planregels wordt bedoeld.

Planregels zijn voorschriften die voor iedereen geldend zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de locatie waar gebouwd mag worden, de bouwhoogte of de manier waarop een stuk grond gebruikt mag worden.

De planverbeelding is een digitale kaart waarin de planregels zijn weergegeven. U kunt bijvoorbeeld op de kaart zien welke functie is toegestaan bijvoorbeeld wonen of werken.

Voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit kan door de gemeenteraad genomen worden, om een bestemmingsplan dat in ontwikkeling is te beschermen. Het is een verklaring waarin staat dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Een voorbereidingsbesluit moet voorkomen dat, gedurende de geldigheid van het besluit, in het gebied activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van het bestemmingsplan zouden kunnen tegenwerken. Een voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar.

Inzien

Alle vastgestelde ruimtelijke plannen van de gemeente Meppel zijn online in te zien. De viewer werkt het beste met Google Chrome en Firefox. Bekijkt u de plannen liever op papier? Of wilt u een plan inzien wat nog niet in de viewer beschikbaar is? (Buitengebied). U kunt bestemmingsplannen ook inzien in het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel tijdens de openingstijden.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522