Anterieure overeenkomst ‘Zegelhorstweg 4’

Op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel bekend dat op 12 december 2023 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar (deels) een woonbestemming, waarbij de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hier in de plaats één woning terug komt in het kader van de Ruimte-voor-ruimte-regeling van de provincie Drenthe.

Het plangebied is gelegen in het buitengebied, in het noordoosten van Meppel. Het plangebied is gelegen aan de Oude vaart en de Zegelhorstweg.
De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 20 december 2023 gedurende zes weken voor iedereen in te zien op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur in het gemeentehuis. Tegen deze anterieure overeenkomst kan geen zienswijze of bezwaar worden ingediend.