Transformatiegebied Noordpoort

Rijdt u via de N375 naar de binnenstad van Meppel, dan komt u binnen via de ‘Noordpoort’. Een gebied met woonbuurten en bedrijventerreinen én met een opgave. De gemeente Meppel wil samen met bewoners, bedrijven, overheden en organisaties dit gebied transformeren. Het moet weer een visitekaartje voor Meppel worden en fijn om te wonen, werken en ontspannen. Het Transformatiegebied Noordpoort zal de komende jaren dus gaan veranderen.

 • Informatie transformatiegebied Noordpoort

  Lees meer over het huidige beeld van het gebied, de gewenste veranderingen en de gezamenlijke aanpak

 • Bijeenkomsten klankbordgroep

  De Klankbordgroep Noordpoort bestaat uit bewoners uit het gebied en vertegenwoordigers van de wijkplatforms Haveltermade en Nieuwveense Landen.

 • Onderzoek naar transformatie scheepswerf Noordpoort Meppel

  Het college van Meppel en de Scheepswerf Liezen gaan samen onderzoeken of het gebied van de scheepswerf in de toekomst kan veranderen in een waterrijk en aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en ontspannen. Voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de gemeente en de scheepswerf een overeenkomst aangegaan.

 • Wat vinden bewoners en ondernemers van Noordpoort?

  In oktober vorig jaar lag het Voorontwerp bestemmingsplan voor Noordpoort ter inzage. De gemeente organiseerde gesprekken, activiteiten en een digitaal platform over Noordpoort om deze wensen en zorgen op te halen. Alle reacties zijn gebundeld in het Participatieverslag Voorontwerp bestemmingsplan Noordpoort , wat nu beschikbaar is.