Transformatiegebied Noordpoort

Rijdt u via de N375 naar de binnenstad van Meppel, dan komt u binnen via de ‘Noordpoort’. Een gebied met woonbuurten en bedrijventerreinen én met een opgave. De gemeente Meppel wil samen met bewoners, bedrijven, overheden en organisaties dit gebied transformeren. Het moet weer een visitekaartje voor Meppel worden en fijn om te wonen, werken en ontspannen. Het Transformatiegebied Noordpoort zal de komende jaren dus gaan veranderen.

 • Informatie transformatiegebied Noordpoort

  Lees meer over het beeld van het gebied, de veranderingen en de aanpak

 • Werk mee aan een aantrekkelijk Transformatiegebied Noordpoort

  16 oktober 2017

  Zaterdag 7 oktober was er volop activiteit in Transformatiegebied Noordpoort. Tussen de watertoren en het centrum ontstaat een gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Er komt een nieuw bestemmingsplan voor de 12 hectare van de Watertorenbuurt, de bedrijventerreinen Steenwijkerstraatweg, Oude Vaart en delen van Oevers D en de omgeving van Greijdanus en Agrifirm.

 • Wat vinden bewoners en ondernemers van Noordpoort?

  22 februari 2018

  In oktober vorig jaar lag het Voorontwerp bestemmingsplan voor Noordpoort ter inzage. De gemeente organiseerde gesprekken, activiteiten en een digitaal platform over Noordpoort om deze wensen en zorgen op te halen. Alle reacties zijn gebundeld in het Participatieverslag Voorontwerp bestemmingsplan Noordpoort , wat nu beschikbaar is.

 • Onderzoek naar transformatie scheepswerf Noordpoort Meppel

  15 maart 2018

  Het college van Meppel en de Scheepswerf Liezen gaan samen onderzoeken of het gebied van de scheepswerf in de toekomst kan veranderen in een waterrijk en aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en ontspannen. Voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de gemeente en de scheepswerf een overeenkomst aangegaan.

 • Nieuw bestemmingsplan transformatiegebied Noordpoort

  19 april 2018

  Voor het transformatiegebied Noordpoort bereiden Burgemeester en wethouders van Meppel een nieuw bestemmingsplan voor.

 • Bijeenkomsten klankbordgroep

  De Klankbordgroep Noordpoort bestaat uit bewoners uit het gebied en vertegenwoordigers van de wijkplatforms Haveltermade en Nieuwveense Landen.

 • Ontwerp bestemmingsplan Noordpoort wordt binnenkort afgerond

  30 september 2018

  Na een periode van input ophalen in het gebied, overleg met initiatiefnemers en nader onderzoek naar milieuaspecten, is het Ontwerp bestemmingsplan Noordpoort nu zover, dat het plan kan worden afgerond.