Koninklijke Onderscheiding

Wanneer u vindt dat een persoon, bedrijf of vereniging een Koninklijke onderscheiding verdient, kunt u dit doorgeven aan de gemeente waar de persoon woont of waar het bedrijf of de vereniging gevestigd is.

Voorstellen personen

 • U kunt een voorstel digitaal invullen en versturen naar de gemeente via het aanvraagformulier op lintjes.nl
 • Vul de gevraagde gegevens in onder andere:
  • Gegevens van degene die volgens u een lintje verdient
  • Wat hij of zij belangeloos voor de samenleving heeft gedaan, gedurende hoeveel uren en hoeveel jaren
 • U mag een aanvraag ook schriftelijk indienen door het Voorstelformulier (PDF) te printen en in te vullen.
 • Voorstellen moeten tijdig zijn ingediend:
  • Voorstellen voor de lintjesregen rond Koningsdag dient u UITERLIJK 1 juli van het jaar daarvoor in.
  • Bij een tussentijdse uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid dient u de aanvraag een ½ jaar van tevoren in

Tip

Overlegt u voor de indiening van uw voorstel met de burgemeester of zijn kabinetsmedewerker die de decoratievoorstellen behandelt. U hoort dan welke gegevens noodzakelijk zijn voor een complete aanvraag. Mogelijk krijgt u een indicatie van de kans van slagen.

Voorstellen bedrijven

 • Voor bedrijven kunt u een onderscheiding aanvragen:
  • bedrijven met minder dan 100 medewerkers:  predicaat Hofleverancier
  • grotere bedrijven: predicaat Koninklijk
 • U stuurt een goed onderbouwde aanvraag naar de burgemeester van de gemeente waarin het bedrijf is gevestigd
 • De gemeente stuurt de aanvraag door naar de commissaris van de Koning (cdK). Het kabinet van de cdK onderzoekt het bedrijf grondig:
  • Financiële gegevens van de afgelopen jaren
  • Bestuurders mogen geen strafblad hebben
  • Het bedrijf moet te goeder naam en faam bekend staan
 • De cdK stelt een advies op en stuurt dit naar de Particulier Secretaris van Zijne Majesteit de Koning
 • De Koning neemt zelf een beslissing
 • De cdK of de burgemeester reikt de oorkonde aan het bedrijf uit. Daarna mag het bedrijf dit aan de buitenwereld kenbaar maken in het logo
 • De Staatscourant publiceert alle organisaties die het predicaat Koninklijk of Hofleverancier mogen voeren
 • Het predicaat is 25 jaar geldig. Elke 25 jaar moet de betreffende organisatie bestendiging van het recht aanvragen, of eerder als er zich een wijziging heeft voorgedaan in bijvoorbeeld de statuten

Voorstellen verenigingen

 • Wanneer er sprake is van een jubileum kunt u een Koninklijke Erepenning aanvragen voor:
  • verenigingen of instellingen van filantropische aard
  • verenigingen of instellingen van wetenschappelijke aard
  • verenigingen of instellingen van culturele aard
  • verenigingen of instellingen van maatschappelijke aard
  • sportverenigingen
 • De vereniging heeft zich op het eigen gebied verdienstelijk gemaakt

Meer informatie

 • Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen op www.lintjes.nl
 • Mail naar postbus@meppel.nl of bel 14 0522 en vraag naar mevrouw Heine of mevrouw Blom.