Meldingen, klachten en bezwaren

De gemeente Meppel wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of dat u het niet eens bent met een besluit. Als dat het geval is, willen wij dat graag weten. Wij vinden het belangrijk in goede verstandhouding tot een oplossing te komen.

We maken hierbij onderscheid tussen meldingen, klachten en bezwaren.

Melding

Ziet u een gebrek aan uw woon- of leefomgeving, bijvoorbeeld slechte of beschadigde bestrating, vernieling en/of overlast? Dit is geen klacht. U kunt uw melding online doorgeven.

Klacht

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of de manier waarop een medewerker zich ten opzichte van u heeft gedragen? U kunt een klacht indienen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente dat u persoonlijk raakt? U kunt bezwaar maken.

Overschrijding termijn

Is de gemeente te laat met het beslissen op uw aanvraag? U kunt overschrijding van de beslistermijn melden.
 
Ervaart u een probleem in de uitvoering van het beleid in het sociale domein dan kun u terecht bij de sociaal ombudsvrouw.
 
Bij twijfel over een klacht, melding of bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de afdeling Advies via telefoonnummer 14 0522. Reageren kan ook per e-mail postbus@meppel.nl.. Uiteraard kunt u hier ook terecht met algemene opmerkingen en suggesties voor onze dienstverlening.

Agenda openbare hoorzittingen commissie bezwaarschriften

Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur. Lees meer>>

Meer informatie

De gemeente Meppel wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of dat u het niet eens bent met een besluit. Als dat het geval is, willen wij dat graag weten. Wij vinden het belangrijk in goede verstandhouding tot een oplossing te komen.