Meldingen, klachten en bezwaren

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft, bijvoorbeeld over de wijze waarop u door een ambtenaar of bestuurder behandeld bent. Of u bent het niet eens met een besluit van de gemeente Meppel. Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 
We maken hierbij onderscheid tussen meldingen, klachten en bezwaren.

Melding

Ziet u een gebrek aan uw woon- of leefomgeving, bijvoorbeeld slechte of beschadigde bestrating, vernieling en/of overlast? Dit is geen klacht. U kunt uw melding online doorgeven.

Klacht

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of de manier waarop een medewerker zich ten opzichte van u heeft gedragen? U kunt een klacht indienen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente dat u persoonlijk raakt? U kunt bezwaar maken.

Overschrijding termijn

Is de gemeente te laat met het beslissen op uw aanvraag? U kunt overschrijding van de beslistermijn melden.
 
Ervaart u een probleem in de uitvoering van het beleid in het sociale domein dan kun u terecht bij de sociaal ombudsvrouw.
 
Bij twijfel over een klacht, melding of bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de afdeling Ondersteuning via telefoonnummer 14 0522. Reageren kan ook per e-mail postbus@meppel.nl.. Uiteraard kunt u hier ook terecht met algemene opmerkingen en suggesties voor onze dienstverlening.

Meer informatie

De gemeente Meppel wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld of dat u het niet eens bent met een besluit. Als dat het geval is, willen wij dat graag weten. Wij vinden het belangrijk in goede verstandhouding tot een oplossing te komen.