Melding overschrijding beslistermijn

Wanneer de gemeente te laat is met het beslissen op uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente aansporen alsnog te beslissen door de gemeente in gebreke te stellen en om een dwangsom te vragen. Uitgangspunt is dat de gemeente niet langer dan nodig is, doet over het nemen van een goede beslissing.

Voorwaarden

 • De gemeente overschrijdt:
  • de wettelijke termijn
  • een ‘redelijke’ termijn, afhankelijk van de soort beslissing (geldt alleen wanneer er geen wettelijke termijn is)
 • U stuurt het volledig ingevulde formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (Pdf, 36 kB) naar Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel
 • Na de ontvangst van de ingebrekestelling neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. Wanneer de gemeente dit niet doet:
  • heeft u automatisch recht op een dwangsom voor elke dag dat de gemeente de beslistermijn overschrijdt, voor maximaal 42 dagen en maximaal € 1.442,00
  • kunt u meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dit niet eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht alsnog binnen 2 weken te beslissen

Meer informatie

 • Mail naar postbus@meppel.nl
 • Voor algemene vragen over ingebrekestelling en dwangsom bel team Advies via telefoonnummer 140522
 • Voor specifieke vragen over bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot het opschorten of verlengen van de beslistermijn neemt u contact op met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer 140522
 • Tip: download de voorbeeldbrief (Pdf, 35 kB)