Meldpunt voor Meppeler slachtoffers toeslagenaffaire kinderopvang

Als u als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via de gemeente hulp krijgen. Gezamenlijk inventariseren we welke problemen er spelen en kijken we welke hulp of ondersteuning nodig is.

Aanmelden voor hulp

Woont u in Meppel en bent u door de toeslagenaffaire van de Belastingdienst in de problemen gekomen? Neem contact op met ons door dit digitale formulier in te vullen. Een medewerker van het meldpunt neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op. Lukt het invullen niet dan mag u telefonisch contact met ons opnemen via 14 0522 en vragen naar Christian Borst. Ook kinderen uit gedupeerde gezinnen mogen op dezelfde manier contact op (laten) nemen.

Kindregeling

Als kind krijg je een brief van de Belastingdienst over de kindregeling. Daarin staat ook informatie over het geldbedrag dat je krijgt. Naast het geldbedrag kun je ook hulp krijgen van de gemeente waarin je woont. Dit kan ondertussen een andere gemeente zijn als waar je ouder(s) woont. Wil je met iemand van de gemeente praten over het toeslagenschandaal, of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente waar je zelf woont.