Servicenormen

De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat u als inwoner weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen. In de servicenormen staat precies wat u van ons kunt verwachten. Het zijn onze beloften aan u op het gebied van telefoon, balie, post, mail, internet en behandeling van bezwaar.

Contact

Website

Informatie op onze website www.meppel.nl is correct, actueel en begrijpelijk.

Op onze website www.meppel.nl vindt u de door u gezochte beschikbare informatie snel. Deze informatie is actueel en goed te begrijpen. Een groot aantal producten kunt u digitaal aanvragen. Voor andere producten kunt u een afspraak maken om langs te komen op het Stadhuis.

Telefoon

Als u tijdens openingsuren contact met ons opneemt, dan gaat de telefoon maximaal 4 keer over voordat u onze medewerker aan de lijn krijgt.

Telefonisch kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bereiken van 08.30 tot 17.00 uur via het telefoonnummer 14 0522 (netnummer niet nodig). Wij staan u vriendelijk en professioneel te woord en luisteren naar uw vraag. Het merendeel van al uw telefonische vragen beantwoorden wij direct zonder door te verbinden. Bij specialistische vragen verbinden wij u (maximaal 2 keer) door met de juiste medewerker of zorgen ervoor dat u binnen 2 werkdagen teruggebeld wordt.


In geval van calamiteiten kunt u ons 24 uur per dag en 7 dagen per week bereiken.

Is er een situatie in de openbare ruimte waarbij de veiligheid in het geding is? Bijvoorbeeld als er een boom is omgevallen die de weg verspert of als er een gat in het wegdek zit. Belt u dan met ons telefoonnummer 14 0522, ook ‘s avonds en in het weekend. U krijgt direct een medewerker aan de lijn. In noodgevallen ondernemen wij meteen actie.

Melding

Ziet u in de openbare ruimte situaties die niet in orde zijn of die voor u of anderen gevaar kunnen opleveren, meld dit dan bij de gemeente. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op over de afhandeltermijn van uw melding.

Wanneer er een probleem is met het wegonderhoud of groenvoorziening dan kunt u dit melden bij de gemeente. Meldingen die voor 12.00 uur zijn binnengekomen, handelen wij dezelfde dag nog af. Als de afhandeling meer tijd in beslag neemt, informeren wij u daar binnen 24 uur over.

Mail

Via de e-mail postbus@meppel.nl kunt u ons 24 uur per dag bereiken.

Allereerst ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging. Vervolgens beantwoorden wij uw vraag binnen 2 werkdagen of geven wij aan wanneer u van ons antwoord kunt verwachten.

Brief

Als u ons een brief stuurt, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging of antwoord op uw brief.

In de ontvangstbevestiging informeren wij u over de termijn waarin u antwoord kunt verwachten op uw brief. In deze ontvangstbevestiging staat altijd welke afdeling of medewerker uw brief behandelt. Onze brieven zijn in heldere en begrijpelijke taal geschreven.

Stadhuisbezoek

Afspraak en inloop

Als u vooraf een afspraak maakt bij één van onze balies helpen wij u direct.

Wilt u onnodig wachten in de hal van het Stadhuis voorkomen? Maak dan een afspraak, dan weet u precies op welk tijdstip u geholpen wordt. U kunt zelf een afspraak inplannen op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Een afspraak maken kan heel eenvoudig via de website www.meppel.nl of via 14 0522. Als u ons zonder afspraak bezoekt, laten wij u nooit langer wachten dan 15 minuten.

Bejegening

Klacht

Als u een klacht heeft, nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op.

Wanneer u vindt dat een medewerker of bestuurder van de gemeente u verkeerd of onzorgvuldig behandelt, dan kunt u een klacht indienen. Wij nemen dan binnen 5 werkdagen contact met u op. In dit gesprek spreken wij met u een termijn af waarbinnen wij deze klacht oplossen.

Behandeling

Bezwaar

Indien u een bezwaar indient dan ontvangt u van ons binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u een beslissing kunt ontvangen.

Wij handelen bezwaarschriften binnen maximaal 12 weken af. Het nemen van een beslissing op bezwaar kan met 6 weken worden verlengd. Als het niet lukt om uw bezwaar binnen de afhandeltermijn af te handelen, nemen wij contact met u op om een andere termijn af te spreken.