Aansprakelijkheid gemeente

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen wanneer u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.

Voorwaarden

  • U kunt een schadeclaim indienen bij de gemeente als u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente
  • De schade kan het gevolg zijn van:
    • achterstallig onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, openbaar groen, bouwwerken, etc.)
    • gemeentelijk handelen (bijvoorbeeld schade aan uw voertuig, veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen)
  • Wij beoordelen uw claim. Wanneer er sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid, vergoedt de gemeente uw kosten

Kosten

  • Geen

Meenemen

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel met telefoonnummer 14 0522