Sociaal ombudsvrouw

Mevrouw J.P. Schrale is de sociaal ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

Inwoners van de gemeente Meppel kunnen bij de sociale ombudsvrouw terecht voor advies en hulp. De ombudsvrouw registreert onder andere vragen, wensen, zorgen en ervaringen van inwoners, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert mensen over de mogelijkheden van cliëntondersteuning, ondersteuning en begeleiding, klachten, en bezwaar – en beroepsprocedures.

Contactmogelijkheden

Ook in 2018 kunnen inwoners van Meppel voor informatie en advies een beroep doen op de sociaal ombudsvrouw, mevrouw J. Schrale-Oranje.

 • tijdens het inloopspreekuur (zie data hieronder)
 • per mail via ombudsvrouw@meppel.nl
 • telefonisch via het mobiele nummer 06-46857035. Als zij niet bereikbaar is, spreek dan de voicemail in dan belt zij u zo spoedig mogelijk terug.

Mevrouw Schrale wordt tijdens afwezigheid vervangen door mevrouw I. van Beek.

Data spreekuur

Het inloopspreekuur is van 16.00 – 17.00 uur  in Spectrum Medisch Centrum, Schoolstraat 4 Meppel:

 • 10 januari
 • 24 januari
 • 14 februari
 • 28 februari
 • 14 maart
 • 28 maart
 • 11 april
 • 25 april
 • 9 mei
 • 23 mei
 • 13 juni
 • 27 juni
 • 11 juli
 • 25 juli
 • 8 augustus
 • 22 augustus
 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december

U kunt zich melden bij de balie en plaatsnemen in de wachtruimte/zitgelegenheid met de oranje bekleding.

Ook bij u thuis!

Mocht het voor de belanghebbende niet goed mogelijk zijn om op het spreekuur te komen, dan kan mevrouw Schrale ook bij de mensen thuis langsgaan. Maak gerust een afspraak per mail of telefoon!

Uitgelicht