Sociaal ombudsvrouw

Mevrouw J.P. Schrale is de sociaal ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

Inwoners van de gemeente Meppel kunnen bij de sociale ombudsvrouw terecht voor advies en hulp. De ombudsvrouw registreert onder andere vragen, wensen, zorgen en ervaringen van inwoners, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert mensen over de mogelijkheden van cliëntondersteuning, ondersteuning en begeleiding, klachten, en bezwaar – en beroepsprocedures.

Contactmogelijkheden

  • per mail via ombudsvrouw@meppel.nl
  • telefonisch via het mobiele nummer 06-46857035. Als zij niet bereikbaar is, spreek dan de voicemail in dan belt zij u zo spoedig mogelijk terug
  • Er is ook een spreekuur, iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur in het Spectrum. LET OP: in de maanden juli/augustus/september 2023 is er geen spreekuur. De mogelijkheid om de sociaal ombudsvrouw te spreken blijft er wel. U kunt haar mailen, bellen en desgewenst kan zij op huisbezoek komen of u treffen in het Spectrum.

Mevrouw Schrale wordt tijdens afwezigheid vervangen door mevrouw I. van Beek.