Sociaal ombudsvrouw

Mevrouw J.P. Schrale is de sociaal ombudsvrouw voor inwoners die een probleem ervaren in de uitvoering van het beleid in het sociale domein.

Inwoners van de gemeente Meppel kunnen bij de sociale ombudsvrouw terecht voor advies en hulp. De ombudsvrouw registreert onder andere vragen, wensen, zorgen en ervaringen van inwoners, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert mensen over de mogelijkheden van cliëntondersteuning, ondersteuning en begeleiding, klachten, en bezwaar – en beroepsprocedures.

Contactmogelijkheden

  • per mail via ombudsvrouw@meppel.nl
  • telefonisch via het mobiele nummer 06-46857035. Als zij niet bereikbaar is, spreek dan de voicemail in dan belt zij u zo spoedig mogelijk terug

Mevrouw Schrale wordt tijdens afwezigheid vervangen door mevrouw I. van Beek.