Agenda openbare hoorzittingen commissie bezwaarschriften

Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur.

Agenda

19 april 2023

Openbaar

19.00 – 19.30 uur

Het bezwaarschrift dat is ingediend tegen het besluit van het college van 31 augustus 2022, waarbij is besloten een handhavingsverzoek toe te wijzen en een last onder dwangsom op te leggen. En tegen het besluit van het college van 12 december 2022, waarbij is besloten om een aanvullende dwangsom op te leggen.

Openbaar

19.30 – 20.00 uur

De bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de besluiten van het college van 27 september 2021 en 10 januari 2023, waarbij is besloten om de ingediende handhavingsverzoeken ongegrond te verklaren.

Bijwonen vergadering

De hoorzittingen die openbaar zijn kunt u bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan geven we dat in de agenda aan. De hoorzittingen worden gehouden op woensdagavond in het stadhuis. Wilt u aanwezig zijn? Dat kan in de meeste gevallen. Meld u uiterlijk één week voor de hoorzitting aan via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522. U hoort vervolgens zo snel mogelijk of u de hoorzitting kunt bijwonen.

Meer informatie

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Bijvoorbeeld als een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld. Wilt u zeker weten dat de hoorzitting doorgaat? Neem dan op de dag van de hoorzitting contact op met de Commissie Bezwaarschriften via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522.