Agenda openbare hoorzittingen commissie bezwaarschriften

Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur.

Agenda

15 februari 2023

Openbaar

19.00 – 20.00 uur

Gevoegde behandeling van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de volgende besluiten:

  • Het besluit van het college van 6 juli 2022, waarin is besloten de (omgevings)vergunningen van 27 februari 2009 en 2 september 2009 in te trekken. De ingetrokken vergunningen zien op de bouw van twee appartementencomplexen aan de Weerddwarstraat 2 te Meppel.
  • Het besluit van het college van 19 juli 2022, waarin is besloten de aanvraag van 4 maart 2022 om een omgevingsvergunning voor de bouw van twee appartementencomplexen op het adres Weerddwarsstraat 2 te Meppel af te wijzen.

Bijwonen vergadering

De hoorzittingen die openbaar zijn kunt u bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan geven we dat in de agenda aan. De hoorzittingen worden gehouden op woensdagavond in het stadhuis. Wilt u aanwezig zijn? Dat kan in de meeste gevallen. Meld u uiterlijk één week voor de hoorzitting aan via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522. U hoort vervolgens zo snel mogelijk of u de hoorzitting kunt bijwonen.

Meer informatie

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Bijvoorbeeld als een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld. Wilt u zeker weten dat de hoorzitting doorgaat? Neem dan op de dag van de hoorzitting contact op met de Commissie Bezwaarschriften via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522.