Agenda openbare hoorzittingen commissie bezwaarschriften

Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur.

Agenda 19 juni

openbare zitting

19.00 - 19.30 uur Het bezwaarschrift Stichting Welzijn Mensen Werk tegen terugvordering bedrag De Schalle

19.30 - 20.00 uur Het bezwaarschrift tegen een verkeersbesluit Floresstraat / Noteboomstraat

20.00 - 20.30 uur Het bezwaarschrift tegen een buitenbehandelingstelling

Agenda 26 juni

openbare zitting

19.00 – 19.30 bezwaar tegen afwijzing aanvraag energietoeslag

19.30 – 20.00 bezwaar betreffende bijzondere bijstand

20.00 – 20.30 bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning J. van Den Boschkade 4

20.30 - 21.00 bezwaar tegen verkeersbesluit laden en lossen op Brouwersdwarsstraat

Bijwonen vergadering

De hoorzittingen die openbaar zijn kunt u bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan geven we dat in de agenda aan. De hoorzittingen worden gehouden op woensdagavond in het stadhuis. Wilt u aanwezig zijn? Dat kan in de meeste gevallen. Meld u uiterlijk één week voor de hoorzitting aan via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522. U hoort vervolgens zo snel mogelijk of u de hoorzitting kunt bijwonen.

Meer informatie

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Bijvoorbeeld als een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld. Wilt u zeker weten dat de hoorzitting doorgaat? Neem dan op de dag van de hoorzitting contact op met de Commissie Bezwaarschriften via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522.