Agenda openbare hoorzittingen commissie bezwaarschriften

Nadat een bezwaarschrift is ingediend wordt meestal een hoorzitting gehouden, waarin partijen de gelegenheid krijgen om hun bezwaren nader toe te lichten. Een hoorzitting duurt ongeveer een half uur.

Agenda

Deze hoorzittingen zijn openbaar en kunt u dus bijwonen. Als de hoorzitting om specifieke redenen niet openbaar is dan wordt dat in de agenda aangegeven. De hoorzittingen worden gehouden op woensdagavond in het stadhuis. Soms vindt de hoorzitting digitaal plaats via MS Teams. De locatie en het tijdstip van de hoorzitting staan vermeld in de agenda.

1 juni 2022

Besloten

19.00 – 19.30 uur (stadhuis)

De bezwaarschriften die zijn ingediend namens gemachtigde, tegen de besluiten waarbij een bijstandsaanvraag is afgewezen.

Bijwonen vergadering

Wilt u aanwezig zijn bij een hoorzitting? Dat kan in de meeste gevallen. Meld u uiterlijk één week voor de hoorzitting aan via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522. U hoort vervolgens zo snel mogelijk of u de hoorzitting kunt bijwonen.

Soms vindt de hoorzitting digitaal plaats. U kunt de hoorzitting dan bijwonen via Microsoft Teams. U heeft hiervoor geen account nodig. U kunt zich uiterlijk een week voor de hoorzitting aanmelden via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522. U krijgt dan de link toegestuurd om de hoorzitting bij te wonen.

Meer informatie

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt. Bijvoorbeeld als een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld. Wilt u zeker weten dat de hoorzitting doorgaat? Neem dan op de dag van de hoorzitting contact op met de Commissie Bezwaarschriften via postbus@meppel.nl of via telefoonnummer 14 0522.