Haven, beroepsvaart

Meppel, gelegen aan de samenkomst van Meppelerdiep en Drentse Hoofdvaart is bereikbaar voor schepen tot circa 3000 ton. Rondom Meppel zijn diverse havens voor overslag van containers en bulkgoederen. Via het Meppelerdiep zijn de havens aangesloten op het landelijk hoofdvaarwegennet.

De traditionele natte bedrijventerreinen de Oude Vaart en Oevers A, B en C liggen aan weerszijden van de Drentse hoofdvaart en het Meppelerdiep. Op het bedrijventerrein Oevers D zijn kavels met een eigen aanlegkade beschikbaar. Het is dan ook uitermate geschikt voor de vestiging van watergebonden bedrijven.

Verbinding

De verbinding met het havengebied vanaf Meppel loopt vanaf het IJsselmeer via het Zwarte Water en het Meppelerdiep.

Scheepsafmetingen

De maximum toegestane scheepsafmeting op het Meppelerdiep bedraagt 110 x 11,50 x 3,25 m bij NAP tot de Kaapbruggen; tot de Galgenkampsbrug worden vaartuigen toegelaten van 110 x 11.50 x 2,75 m bij NAP.

Losplaatsen

Meppel kent veel particuliere los- en laadmogelijkheden. Ook heeft Meppel in de nieuwe Sethehaven (De haven van Oevers D) mogelijkheden voor nieuwe bedrijfskavels met kades. Voor schepen die niet onmiddellijk kunnen laden of lossen is een wachthaven beschikbaar.

Havengelden

In Meppel worden wel rechten geheven. U kunt de verordening en de tarieventabel nalezen op de website overheid.nl. Voor meer informatie neemt u dan contact op met de havenmeester (telefoon: 0522-850720).

Beheersdienst

  • Het Meppelerdiep (Drents gedeelte) is in beheer bij de provincie Drenthe (productgroep Wegen en Kanalen (0592) 36 53 45/36 53 31).
  • De Wachthaven Meppel en de Sethehaven behoren bij de gemeente Meppel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Havendienst Meppel (0522) 85 07 20 of via postbus@meppel.nl.
  • Bekijk het wachthavenreglement

Rogat

Het industrieterrein Rogat in de gemeente Meppel is bereikbaar via het Meppelerdiep en de Hoogeveensche Vaart en kent slechts 1 particuliere loskade welke bereikbaar is met schepen van maximaal 65 x 7,30 x 2,50 m.

Port of Zwolle

Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel. Binnen Port of Zwolle werken de havens samen aan de ontwikkeling van onze regio als een duurzame logistieke hotspot. Meer informatie over de Port of Zwolle vindt u op portofzwolle.nlport-of-zwolle-logo

Meer informatie

Wil u een oriënterend gesprek over vestiging of uitbreiding in de gemeente Meppel en de mogelijkheden daartoe? U kunt contact opnemen met de accountmanagers economie via postbus@meppel.nl