Hulp bij laag inkomen

Overzicht mogelijkheden aanvulling inkomen & krediet.

  • Bijstand voor zelfstandigen

    Als zelfstandig ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. U vraagt deze bijstand aan bij de gemeente.

  • Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

    U heeft in bepaalde gevallen recht op een Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

  • Schuldhulp

    Wanneer u een financieel probleem heeft, waar u zelf niet (meer) uitkomt neem dan contact op met bijvoorbeeld de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). De GKB helpt bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening.