Bijstand voor zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. U vraagt deze bijstand aan bij de gemeente.

De gemeente kan u mogelijk helpen met een Bbz inkomensaanvulling, Bbz bedrijfskrediet of een IOAZ uitkering. U kunt op deze website veel lezen over de regelingen, maar u kunt ook eerst een check doen via www.krijgikbbz.nl u krijgt dan een eerste advies op welke regeling u mogelijk een beroep kunt doen.

Vormen bijstand

Startende ondernemers/zzp'ers

Nog geen anderhalf jaar zelfstandig en tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor startende ondernemers/zzp'ers.

Gevestigde ondernemers/zzp'ers

Bent u langer dan anderhalf jaar zelfstandig en hebt u tijdelijk financiële problemen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers/zzp'ers.

60+ ondernemers/zzp'ers

Verdient u niet genoeg om rond te komen? Lees over de mogelijkheden voor een uitkering of bedrijfskapitaal op Bbz-regeling voor ondernemers/zzp'ers van 60+.

Stoppende ondernemers/zzp'ers

Moet u stoppen met uw bedrijf en komt u daardoor in financiële problemen? Dan kunt u misschien een uitkering aanvragen. Dit moet u aanvragen voordat u gaat stoppen. Lees over de mogelijkheden op Uitkering voor ondernemers/zzp'ers die stoppen.

Meer informatie

Wellicht ziet u nog kans om zonder een uitkering uw bedrijf én loopbaan weer op orde te brengen met andere ondersteuning. Kijk daarvoor op www.meppel.nl/werk&inkomen/werken/herorientatie