Kinderopvang starten

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureau
  • kinderdagverblijf

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Aanvragen

Zo start u een kinderopvang:

Kijk voor informatie over Kinderopvang starten ook op ondernemersplein.nl

Rol gemeente

De gemeente heeft als taak:

  • Het inrichten van toezicht en de handhaving van kwaliteit. In de notitie Handhaving Kinderopvang (Pdf, 149 kB) en het Afwegingsmodel (Pdf, 446 kB) kunt u nalezen hoe de gemeente Meppel het toezicht en handhaving heeft ingericht
  • Het inrichten en bijhouden van een openbaar register voor kinderopvanglocaties
  • Het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage aan wettelijk vastgelegde doelgroepen

Bij een aanvraag voor een nieuw kindcentrum, een verhuizing van het kindcentrum of wijziging van een houder is de onderzoeksfase vanaf 2017 aangescherpt. Een toelichting kunt u lezen in de factsheet Streng aan de Poort (PDF, 429 kB).

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522