Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Het ontwikkelfonds Regio Zwolle is een fonds voor de cofinanciering van her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers.

Bent u mkb’er, werkgever of zzp’er? Is uw bedrijf gevestigd in Regio Zwolle en wilt u samen met anderen extra investeren in de skills en knowhow van uw (toekomstige) werknemers? Dan kunt u een beroep doen op dit fonds.

Er zijn twee manieren om financiering aan te vragen. Voor beide routes moet sprake zijn van 50/50 co-financiering (in kind en in middelen). Aanvragen kunnen tot 1 januari 2021 worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van indiening in behandeling genomen.

  • Route 1 
    via samenwerkingsverbanden. Maximaal € 100.000 per aanvraag. De aanvraag bevat in ieder geval een beschrijving van de participerende aanvragers en eventuele andere betrokken partijen waaronder erkende opleiders. De cofinanciering van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is bedoeld om extra investeringen in opleiding en scholing van bedrijven, werknemers en werkzoekenden en voor specifieke doelgroepen uit te lokken. Deze vraaggerichte benadering impliceert dat opleidings- en scholingsaanbod van publieke en private onderwijs- en opleidingsinstellingen als zodanig niet voor cofinanciering in aanmerking komen.
  • Route 2 
    via individuele werkgevers. Minimaal € 1.000 – maximaal € 2.500 per werknemer. Maximaal 20 werknemers. Maximaal € 25.000 aan te vragen per bedrijf. Deze route is uitsluitend bedoeld voor individuele werkgevers, werkenden, zzp’ers en werkzoekenden die in de regio Zwolle gevestigd zijn. Onder bedrijven vallen ook zzp’ers.

Neem voor meer informatie contact op met de adviseurs Moniek Bom en Nickie de Vries. Meer informatie vindt u op upgradejezelfregiozwolle.nl

logo ontwikkelfonds met tekst upgrade jezelf