Parkeren & vervoer

Ontheffingen, vergunningen & haven.

 • Bedieningstijden sluis en bruggen

  Bedieningstijden van de Kaapbruggen, Eshuisbrug, Galgenkampsbrug en Meppelersluis.

 • Haven, beroepsvaart

  Meppel, gelegen aan de samenkomst van Meppelerdiep en Drentse Hoofdvaart is bereikbaar voor schepen tot circa 3000 ton. Rondom Meppel zijn diverse havens voor overslag van containers en bulkgoederen. Via het Meppelerdiep zijn de havens aangesloten op het landelijk hoofdvaarwegennet.

 • Ontheffing voetgangersgebied bedrijven

  In voetgangersgebieden geldt een inrijverbod. U kunt als bedrijf de gemeente vragen om ontheffing voor het inrijverbod.

 • Parkeerontheffing voor bedrijven

  Wanneer u in een betaald parkeren gebied werkt of gevestigd bent en u geen parkeerplaats tot uw beschikking heeft, kunt u een parkeerontheffing aanvragen.

 • Parkeren bij autobedrijven

  Autobedrijven plaatsen auto’s op eigen terrein en soms ook op de openbare weg. Dit laatste is verboden.

 • Publieke laadpalen plaatsen en beheren

  10 mei 2017

  De gemeente Meppel werkt mee aan verzoeken voor oplaadinfrastructuur in de gemeente Meppel voor elektrische voertuigen.

 • Tijdelijke parkeerontheffing bedrijven

  Wanneer u als bedrijf tijdelijk werkzaamheden moet verrichten in het betaald parkeren gebied kunt u bij de gemeente een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen.